עם אלוהים ועם אנשים: הומוסקסואליות במסורת היהודית

עם אלוהים ועם אנשים: הומוסקסואליות במסורת היהודית

מחבר: סטיבן גרינברג
שנת ההוצאה: תשע"ג - 2013
מילות מפתח: מגדר; הומוסקסואליות; מיגדר; ג'נדר; ז'אנדר; ז'אנר; הומוסכסואליות; הומוסקסואלים; הומוסכסואלים; הומו; הומואים
ספר זה הוא תוצאה של עשר שנות מאבק של הרב האורתודוקסי סטיבן גרינברג ליישב את ההומוסקסואליות שלו עם יהדותו האורתודוקסית.
מאבק דומה עומד במרכז חייהם של רבים בישראל ובתפוצות, המנסים ליישב בין זהותם לאמונתם.
המחבר מבסס את עמדתו על מקורות היהדות ועל פרשנויות תנ"כיות מפתיעות, לצד קשת רחבה של טקסטים מהתורה שבע"פ, התלמוד, שירת ימי הביניים וספרות השו"ת המסורתית, אשר מכירים בקיומה של אהבה חד-מינית.
בהתייחסותו המלומדת, המחבר אינו מסתיר את הגינוי להומוסקסואליות כפי שהוא מוצא ביטוי בספר ויקרא, למשל, אולם לדידו ניתן לפרשו בדרך מקילה יותר. הרב גרינברג טוען שהקהילות האורתודוקסיות אינן יכולות להיות נעולות בפני אלו שדורשים חיי אמונה אך אינם מוכנים לוותר על אינטימיות, אהבה ורעות. מציאות זו מחייבת לאפשר ויכוח, דיאלוג ודיון על יסוד התשתית של ההלכה. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה, מגדר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13