בית יגאל אלון בקיבוץ גנוסר

עמוד:109

זורי מעשי אומנות של ציוויליזציות שונות שעברו בגליל , אנו מצפים שהמבקר יתוודע לקושי שבסדור העבר , במשמעות הערכית שיש לסדור כזה , שיהא מודע לעצם השאלה של ריבוי ציוויליזציות הפועלות באותו אזור עצמו . אס המוזיאון פותח צוהר אל תקופת המשנה והתלמוד ( ובהם שחזור של הקהילה היהודית בגליל ושל כפר דייגים על שפת הכנרת על-פי מקורות המשנה והתלמוד , ( הוא גם נותן אפשרות לקבוצות לעסוק בשאלות מוסריות והיסטוריות על-פי מקורות מאותה תקופה . הכפר הערבי בגליל הוא לא רק חלק מגופו של הגליל . הוא לא רק האתגר של הדו-קיוס הפוליטי , הוא המעבדה לתהליך המודרניזציה שעובר על כל אדם בחברה שלנו . דרך התצוגה של הכפר הערבי מציג המוזיאון את דרכי התגובה האנושיים לתמורות הטכנולוגיות והתרבותיות המתרחשות מסביב . החלונות לארבע עונות השנה , כפי שמשתקפים בכפר הערבי של היום , וכפי שהיו בכפר הערבי המסורתי , מספרים סיפורים אנושיים שבתוכם ניתן לשמוע גם את הרצון לשינוי וגם את הכאב הכרוך בו . הרצון של מעצבי בית יגאל אלון , ברוחו , היה לעסוק בדו-שיח שבין הקהילות מתוך כבוד לתרבותן , מתוך רגישות למצוקות האדם והחברה . גם בפרק העוסק בהתיישבות העברית עוסקים אנו בשאלות של דרכי בינוי החברה . אנו חושפים בפני המבקר את הרעיונות השונים שהנחו את המתיישבים היהודים בדרכי בניית הצורות החברתיות שהם יצרו . אנו מאפשרים למבקר לנסות לעצב לעצמו את צורת ההתיישבות שמתאימה לעקרונותיו ולדרכו . להחשף בפני הבעייתיות שבקביעת סגנון חיים דרך . המודל של המושבה יסוד המעלה , קרית שמונה , יובלים , כפר יובל ועין חרוד נותנים תמונת גילגולם של מודלים בעבר . כיצד חבורות שונות מעצבות את דרך חייהן ואיך מתפתחות צורות חיים שונות בהתאם להתפתחותן הדמוגרפית , בהתאם לשינויים שחלים בטכנולוגיה ובתרבות . ימי המלחמה נראים תמיד כימים בהם אובדת הבחירה . בפרק של צמתי מלחמה אנו מביאים את המבקרים להתמודדות אישית , אינטלקטואלית עם מצבים ובעיות העומדות בפני האדם בתקופת מלחמה . הדוגמאות שאנו מביאים הן משלוש תקופות . תקופת מרד היהודים נגד הרומאים ומרד בר כוכבא , תקופת מלחמת העולם השניה ומלחמת העצמאות , תקופת מלחמת ששת הימים עד מלחמת יום הכפורים . המבקר צריך לעמוד בפני הכרעות מדיניות , PIPPNגיות והכרעות כאדם - חייל לפני המלחמה , במלחמה , ולאחריה . מסלול זה בא להדגים בפני המבקר את במעלה הזמן חדר המשנה והתלמוד

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר