כנסיית מרים (תיאוטוקוס) בהר גריזים

עמוד:65

הכנסיה הכנסיה 30 x 37 . 4 ) ( 'מ בנויה סביב ציר מרכזי והיא בעלת שמונה צלעות , למעט בחלק המזרחי , במקום שנמצא האפסיס . בכניסה היה נרתקס פתוח שרוצף כנראה בלוחות שיש . שלושה פתחים הוליכו אל פנים הכנסיה , כשזה המרכזי הגדול שביניהם . מהנרתקס כניסה לשתי קאפלות צדדיות . הכנסיה הוקפה בארבע קאפלות , שתיים מזרחיות צמודות לאפסיס המרכזי ושתיים מערביות צמודות לנרתקס . פתח מהנרתקס הוליך אל שתי הקאפלות המערביות באמצעות חדר בעל מתאר משולש . לקאפלה פתח נוסף המוליך לאולם הכנסיה . בין שתי הקאפלות חדר צר וארוך שנפתח אל הכנסיה . הקאפלות המזרחיות גדולות יותר מהמערביות ( הצפונית היא כנראה הפרותסיס והדרומית היא הדיאקוניקון . ( קירות הקאפלה הדרומית היו מדופנים בלוחות שיש , כעדות המגרעות בקירות ומאות שברי לוחות שהתגלו בכנסיה . יש בכך רמז לחשיבות הרבה שיוחסה לקאפלה זו . במרכז האפסיס היה מתקן משושה עשוי אבן , שנראה תחילה כבאפטיסטריום . מידותיו הקטנות ודיפון השיש ( או עץ ) מעידים שהיה אולי רליקוואריום ( קופסה להנחת עצמות קדושים . ( האפסיס הגדול שבמרכז הכנסיה היה מוגבה מעל למפלס הרצפה . לצידו היו שני חדרונים קטנים רבועים , שהכניסה אליהם היתה מחוץ לכנסיה . נראה שחלק מהכנסיה - אולי בשלב הראשון של בנייתה - רוצף בלוחות שיש ובפסיפסים . מעט שברי פסיפס ולוחות ריצוף עשויים שיש נמצאו בחפירה . שניידר ( החופר הגרמני ) מניח שהיו שתי כניסות נוספות לכנסיה , מצפון ומדרום באמצעות שני החדרונים המאורכים . בדיקה נוספת הוכיחה שהפתחים הובילו רק לחדרונים ולא אל מחוץ לכנסיה . במרכז הכנסיה בסיסי עמודים שנשאו את הכיפה המרכזית . מהעמודים , שהיו עשויים אבן גיר אדומה , נשתמרו רק שברים בודדים . המתחם הצפוני הקיר המערבי של המתחם הצפוני יוצא מהמגדל הצפוני-מערבי וממשיך בקו ישר מערבה . הוא בנוי אבנים עם סיתות שוליים וזיז בולט בדומה למתחם הדרומי . בפינתו הצפונית-מערבית מגדל מרובע שממנו יוצאת חומה נוספת הממשיכה מזרחה , ובמרכזה מגדל גדול נוסף . מגדל זה ממוקם מול מגדל השער של המתחם הדרומי . מסדרון ארוך מחבר , כפי הנראה , את שני המגדלים . עד כה לא נמצא שום פתח בקיר הצפוני , ונראה שלפנינו מגדל השער והכניסה המרכזית למתחם הצפוני . הדבר אינו מפתיע כלל , שכן הדרך העיקרית להר גריזים באה מצפון , מכיוון שכם-ניאפוליס . במרכז המתחם נמצא מבנה גדול , כנראה בריכה , שבחורף קרקעיתה מתמלאת מים . הבריכה בנויה מאבנים שטוחות , ועל הקירות נראים שרידי טיח . אין כל עדות לקיומו של קמרון מעל לבריכה . לבריכה היה בור מים גדול , ומדרומה נמצאו שרידי קירות שבצבצו מעל פני השטח . נראה שהבריכה אינה משולבת אורגנית בבנייה הביזאנטית , וגם אופן הבנייה והסיתות שונים מהמתחם בכללו . יתכן שהבריכה מהווה שלב קדום למתחם הביזאנטי או לכנסיה . סביר להניח , שלא מדובר במבנה מקורה אלא בבריכה שניקזה את מי הגשמים של הכנסיה והמתחס העליון . הממצא הארכיאולוגי שהתגלה בחפירה הוא דל יחסית . התגלו מעט מטבעות , ומספר כלי חרס מאוחרים , שברי שיש ופסיפס וקיראמיקה מאוחרת . כן התגלו חלקים ארכיטקטוניים , כגון עמודים וכותרות קורינתיות וכותרות דמויות צלב . בחפירות שניידר התגלו מעט ממצאים ובהם כתובות ולוח של מזבח . בין הממצאים המעניינים החדשים 6 - כתובות חרותות על לוחות אבן בשימוש משני , שתי כתובות משולבות ברצופיס מאוחרים , מהן ארבע כתובות הקדשה .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר