אמאוס - "מקום מים יפים ונווה יפה" סקירה היסטורית-ארכיאולוגית

עמוד:15

ונאים נתמעט שמו בתורה . הם שהלכו ליבנה , למקום שתלמידי חכמים מרובים , ואוהבים את התורה , נתגדל שמם בתורה . " ועוד נאמר על ר' אלעזר בן ערן ... " : " איקלע להתם , אימשיך בהתרייהו איעקר תלמודיה ... ( נזדמן ) לשם ( לאמאוס , ( נמשך אחריהם , נעקר תלמודו" ( בבלי , שבת , קמז , ע"ב . ( המונח דמסית בספרות חז"ל הוא שיבוש של המונח היווני : "דמוסיון , " שמשמעו - מרחץ ציבורי . בניגוד ליבנה , שהיתה מקום התורה , נחשבה אמאוס למקום תענוגות , עיר זרה , שבה פרחו אסכולות הפילוסופיה הקלאסית . על סגולות המרפא במימיה של אמאוס מסופר : ... » ומעשה ברבי יוחנן ( בן זכאי , ( שאחזו בולמוס והלך לאימוניס ( אמאוס ) וישב לו למזרחה של תאנה ונתרפא" ( קהלת רבה ז , יב . ( חכם נוסף מאמאוס היה ר' נחוניה בן הקנה . יש מציעים לראות בו כמי שפרש מבית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי בשל חילוקי דעות עמו , ויתכן כי סמוך לחורבן יסד מעין '' בית מדרש" באמאוס , שלא נפגעה במלחמה . מכאן אפשר להניח , כי גם ר' אלעזר בן ערך , שפרש מריב"ז ופנה לאמאוס יסד לעצמו "בית מדרש" וגרם בכך ש"נשתכח תלמודו ; " וכבר נאמר עליו ש"היה יועץ עצות ומתקיימות ומצליחות" ( מדרש תהילים פא , יט . ( לתקופה זו של הקהילה היהודית באמאוס , או לתקופה שלפני חורבן הבית , יש לייחס את הגלוסקמות שנמצאו באזור . בשטחי הגבעות שממזרח לעיר מצויים עשרות קברי סלע חצובים , היוצרים מעין חגורה , המסמנת את תחומה המזרחי של העיר . גלוסקמה שלמה נמצאה באזור הכנסיה מדרום לעיר על-ידי החופרים וינסן ואבל , והיא משתלבת יפה במפה של תפוצת הגלוסקמות היהודיות בשלהי תקופת בית שני . הגלוסקמה מעוטרת בתאור פתח ( של קברי ) עם שני תמרים מסוגננים לצידיו . במערת קבורה אחרת ממזרח לעיר נמצאו שברי גלוסקמות עם עיטור הרוזטות האופייני ( ראה להלן . ( הקבורה בגלוסקמות איפיינה את היהודים יושבי ירושלים וסביבותיה מתחילת התקופה הרומית ועד ימי מרד בר-כוכבא . זוהי אפוא עדות נוספת לקיום אוכלוסיה יהודית באמאוס , שהיו לה קשרים עם יהדות ירושלים . המקורות הכתובים והממצא הארכיאולוגי , מעידים על התאוששות הקהילה היהודית באמאוס לאחר חורבן הבית ועל תחושת בטחון כללית , ששררה בקרב תושבי העיר תחת השלטון הרומי . אולם תקופת שלווה זו לא ארכה זמן רב . בשנת 132 לסה"נ פרץ מרד קבר ( סרקופג ) משלחי בית שני שנמצא באמאוס . כיום בחצר מנזר לטרון

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר