רשימה ביבליוגרפית

עמוד:679

רשימה בי בלי וגרפית אשכול , לוי , כחבלי התנהלרה , תל אביב , עם עובד , תשי"ט . אשכול , לוי , במעלה הדרן , תל אביב , עיינות , תשכ"ו . אשכול , לוי , נדיח , אדמה , תל אביב , תרבות וחינוך , . 1969 . Christman . Henry M . ( Ed . ) , The Slate Papers ofLevi Eshkol , NY , Funk fr Wagnalls . 1969 ספרי מקורות ארז , יהודה ( עורך , ( ספד רעליה השלישית , א-ב , תל אביב , עם עובד , . 1964 בךהלל הכהן , מרדכי , מלחמת העמים , א-ב , ירושלים , יר יצחק בן צבי , תשמ"א-תשמ"ה . דנדי הכנסת , המדפיס הממשלתי . ועידת העשרים של "הפועל הצעיר" בפתח תקוה , תל אביב , תרפ"ז . חבס , ברכה ( עורכת , ( ספד העליה השניה . תל אביב , עם עובד , תש"ז . שאלתיאל , אלי ( ערך וכתב מבואות , ( דלז בן-גררץן , ראש הממשלה הראש 1 ן , מכחד ו / עלדלת , ירושלים , ארכיון מדינת ישראל , הסדרה להנצחת וכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ( עורכת הסדרה ימימה רוזנטל , ( תשנ"ז . שרת , משה , יומן אישי , תל אביב , Hadawi , Saini ( Ed . ) , United Nations Resolutions on Palestine 1947-1966 , Beirm , The Institute lor Palestine Studies , . 1978 1967 . 1964-1967 , Washington , United Slates Printing Olh ' ce , 2000 . Schwa r , Harriet Dashiel ( Ed . ) , l-o / r / yn Relationsof theUnited States . 1964-1968 , volume XVIII , Arab-Israel Dispute , United States Government Printing Office , 1995 . Noring . Nina J . ( Ed . I , Foreign Relations of the United States . 1961-1963 , volume XV 1 ILNear East , 1962-1963 , Washington , ריאיונות רפאל בשן , ריאיון עם לוי אשכול , 22 בינואר . 1965 ארכיון יד לוי אשכול . גרשון זק , שלושה ריאיונות עם לוי אשכול , 3 במרס עד 4 ביוני . 1965 ארכיון יד לוי אשכול . ריאיון עם תמה שוחט אשכול , ירושלים , 26 באפריל . 1998 ריאיון זה והבאים אחריו נעשו על ידי עובדי מחלקת תעודות המרינה והם שמורים בארכיון מדינת ישראל . ריאיון עם דבורה רפאלי אשכול ואליעזר רפאלי , חיפה , 23 ביולי . 1998 ריאיונות עם אריה לובה אליאב , תל אביב , 2 בנובמבר 30 , 1998 בדצמבר . 1998 ריאיון עם שלמה אמיר , ירושלים , 28 ביולי . 1999 ריאיון עם עפרה נבו אשכול , חיפה , 10 בנובמבר . 1999 ריאיון עם מרים אשכול , ירושלים , 29 בנובמבר . 1999 ריאיון עם משה זנבר , ירושלים , 24 במאי . 2000 ריאיון עם אורי לוברני , תל אביב , 6 באוגוסט . 2000 עיתונות " דבר , " "הארץ , " "הפועל הצעיר" ו '' ניכ הקבוצה . " * רשימת הספרים , הריאיונות והמאמרים העיקריים ששימשו להכנת הספר ולכתיבת המבואות .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר