ציונים ביוגרפיים

עמוד:665

בובר , מרדכי מרטין . ( 1965-1878 ) נולד באוסטריה . למד פילוסופיה באוניברסיטאות באוסטריה , בשוו"ץ ובגרמניה . הצטרף לתנועה הציונית ב . 1898 מראשי ה"פרקציה הדמוקרטית" ועורך השבועון הציוני "די וולט" . ( 1901 ) ספרו הראשון עוסק בחקר תנועת החסידות . ( 1906 ) "סד בברלין את "הוועד הלאומי היהודי" בתקופת מלחמה העולם הראשונה לסיוע ליהודי מזרח אירופה וליישוב בא"י . ייסד וערך את העיתון "דר יודה" . ( 1924-1916 ) פרופי למדע הדתות הכללי באוניברסיטת פרנקפורט . ( 1933-1930 ) עלה לא"י ב . 1938 פרופ' לפילוסופיה של החברה באוניברסיטה העברית בירושלים . ( 1951-1938 ) נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . ( 1962-1960 ) חתן פרס ישראל למדעי הרוח , ( 1958 ) פרס כ אליק ( 1961 ) ופרס ארסמוס בהולנד . ( 1963 ) היה פעיל בארגונים למען הבנה יהודית-ערבית , בעיקר ב"איחוד . " פעל למיזוג הגלויות השונות בישראל . בורדייה , גיוס . 11982-1901 ) נולד בשווייץ . מהנדס ובנקאי . חבר באיגוד הבנקאים בשווייץ . חבר הוועד הב ךלאומי של הצלב האדום . 11973-1955 ) סגן נשיא הצלב האדום הביךלאומי . ( 1968-1966 ) בלאס , שמחה , ( 1982-18971 נולד בפולין . למד הנדסה בוורשה ובברלין . עלה לא"י ב , 1927 עזב לברלין ( 1928 ) וחזר לא"י . ( 19301 מתכנן מים עצמאי . ( 1936-19301 יוזם התכניות של "מקורות" והמהנדס הראשי שלה . ( 1948-1936 ) המנהל הראשון של אגף המיס . ( 1952-1948 ) מאבות הרעיון של הבאת מי הירדן לנגב וראש המתכננים של מוביל המים הארצי . ( 1956-1941 ) מייסר תה"ל " ) תכנון המים לישראל ( " ומנכ"לה הראשון . ( 1956-1952 ) יוזם שיטת ההשקאה בטפטוף . ( 1966-1959 ) יו"ר המועצה הטכנית של אגודת הא נג"נרים והארכ טקטים בישראל . ( 1969-19591 בן אהרן ( נוסנבוים , ( יצחק . 1-19061 נולד ברומניה . מראשי "השומר הצעיר" ברומניה ובגרמניה . עלה לא"י ב . 1928 הצטרף למפא"י . ממייסדי קיבוץ גבעת חיים . ( 1932 ) מזכיר מועצת פועלי תל אביב . ( 1938-1932 ) מזכיר מפא"י , ( 1939-1938 ) עם פנחס לבון . התג"ס לצבא הבריטי , שירת כקצין ונפל בשבי הגרמנים . ( 1945-19411 ממייסדי מפ"ם ואחד ממזכיריה ןמ . ( 1948 ח"ב מטעם מפ"ם , "אחדות העבודה , " "המערך" ומפלגת העבודה . 11977-1969 , 1963-19491 שר התחבורה . ( 1962-1959 ) מזב"ל הסתדרות העובדים . ( 1973-1969 ) בן ארצי ( קוברינסקי , ( אפרים . ( 2001-1910 ) נולד בפולין . עלה לא"י ב . 1924 הצטרף ל"הגנה" במאורעות תרפ"ט . שירת בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה , הגיע לדרגת לויטננט קולונל ופיקד על גדוד בבריגדה היהודית . סגן ראש אגף האפסנאות בצה"ל במלחמת העצמאות . נספח צה"ל בארה"ב . ( 1950-1948 ) ראש אגף האפסנאות בצה"ל . ( 1952-19501 השתחרר מצה"ל בדרגת אלוף . ( 1952 ) מנב"ל " מקורות" ( 1955-1952 ) ומנכ"ל "אל על" . 11967-19561 בן גוריון ( גרין , ( דוד . 11973-18861 נולד בפולין . עלה לאי" ב 1906 והיה פועל חקלאי במושבות . ממנהיגי "פועלי ציון" וממנסחי "תכנית רמלה" של המפלגה . ( 19061 מעורכי ביטאון המפלגה "האחדות" . ( 1911-1910 ) למד בסלוניקי ואח"כ משפטים באיסטנבול . ( 1914-1911 ) גורש מאי" . ( 1915 ) פעל 1 עם יצחק בן צב ו בארה"ב להקמת "החלוץ" 119151 והגדודים העבריים . ( 1918-1917 ) התגייס לגדודים העבריים ושב לא"י . 119181 ממקימי "אחדות העבודה" ( 1919 ) וממנהיגיה הבכירים . מזכ"ל הסתדרות העובדים . ( 1935-1921 ) ממייסדי מפא"י ( 1930 ) ומנהיגה הבולט . חבר ההנהלה הציונית והנהלת הסוכנות היהודית ומ , ( 1933 יו"ר הנהלת הסוכנות 11948-1935 ) וראש מחלקת הביטחון בה . ( 1948-1947 ) מנהיג המאבק המדיני בבריטניה לאחר מלחמה העולם השנייה . ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל . ( 1963-1955 , 1953-1948 ) 1 שר הביטחון . ( 1963-1955 , 1953-1948 ) ח"כ מטעם מפא , " דפ , " סיעת יחיד וה"רשימה הממלכתית" . ( 1970-1955 , 1953-1949 ) מייסר רפ"י . ( 1965 ) התנגד להצטרף למפלגת העבודה עם שאר חברי הכנסת של רפי" . 11968 ) בנטוב ( גוטגלח , מרדכי . ( 1985-19001 נולד בפולין . ממקימי " השומר הצעיר" בפולין . ( 1916 ) עלה לא"י ב . 1920 ממייסדי " הקיבוץ הארצי" . ( 1927 ) חבר קיבוץ משמר העמק . ממנהיגי השומר הצעיר , ונציג התנועה במוסדות ההסתדרות הכללית וההסתדרות הציונית . חבר הוועה"פ הציוני 1 מ . ( 1935 ממייסדי העיתון "משמר" ( לימים "על המשמר ( " ועורכו . ( 1948-1943 ) חבר הוועדה המדינית המייעצת של הסוכנות היהודית ונציגות הסוכנות ליד האו"ם . ( 1947 ) חבר מועצת המדינה הזמנית ושר העבודה והבינוי בממשלה הזמנית . ( 1949- 1948 ) ח"כ מטעם מפ"ם . 11965- 1949 ) שר הפיתוח ( 1961-1955 ) ושר השיכון . ( 1969-1966 ) בער , יצחק פריץ . ( 1980-18881 נולד בגרמניה . למד פילוסופיה , פילולוגיה קלסית והיסטוריה באוניברסיטאות ברלין , שטרסבורג ופר"בורג . עובד מדעי באקדמיה למדעי היהדות בברלין , ( 1928-1919 ) ובשליחותה נסע לספרד ( 1926-1925 ) לכינוס חומר ארכיוני לתולדות היהודים בספרד הנוצרית . עלה לא"י ב . 1928 מרצה לתולדות ישראל בימי הביניים באוניברסיטה העברית בירושלים , ( 1930-1928 ) פרופ' למקצוע זה וראש החוג לתולדות ישראל שפ . ( 1958-1930 ) ממייסדיו ומעורכיו של כתב העת "ציוך . ( 1980-1935 ) בקר , אהרן . ( 1995-1905 ) נולד בביילורוסיה . פעיל ב"בני ציון , " בי'צע ר' ציון" ובייחלוץ הצעיר" באזור מגוריו . עלה לאי" ב . 1924 פועל בחקלאות ובבניין . ( 1928-1924 ) ממייסדי "הבחרות הסוציאליסטית העברית באי "" ומזכירה . ( 1927-1926 ) מזכיר מועצת פועלי רמת גן . 11932-1929 ) מזכיר אגודת פועלי הטקסטיל . ( 1934-19331 חבר מזכירות מועצת פועלי הל אביב . 11943-19341 חבר הנהלת "המשכיר המרכזי" . 11948-1942 ) מנהל המוסד לאספקה של הייהגנה" . ( 1948-19471 מנהל משלחת הקניות של משרד הביטחון . ( 1949-1948 ) ראש המחלקה לאיגוד מקצועי וחבר הוועה"פ של הסתדרות העובדים . ( 1961-1949 ) מזכ"ל הסתדרות העובדים . ( 1969-19611 ח"כ מטעם מפא"י ומפלגת העבודה , 1956-1955 ) . ( 1973-1961 בר יהודה ( אידלסון , ( ישראל . 0965-18951 נולד באוקראינה . מפעילי "צעירי ציון" כרוסיה . 11922-19171 חבר הנהלת צ"ס בברלין . ( 1926-1923 ) עלה לאי" ב . 1926 מזכיר מועצת פועל פתח תקווה . חבר יגור > מ . ( 1930 ממנהיגי הסתדרות העובדים . מראשי סיעה ב במפא"י ומראש "אחרוה העבודה" אחרי הפילוג . ( 1944 ) חבר אספת הנבחרים והוועד הלאומי . ( 1948-1944 ) ח"כ מטעם מפ"ם ואחדות

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר