ז. מאבק בין־לאומי ומחלוקת פנימית בנושא השטחים

עמוד:651

נוציא גם את הפליטים מעזה , אבל נתנו רישיונות ל 7 , 000 פליטים ואמרנו שאם אלה לא יבואו , ניתן אותם לאחרים . אחרי כן אמרנו , נטפל במקרים קשים ביותר , hardship cases אחרי כן אמרנו גם איחוד משפחות וככה וככה . אחרי כן יבואו כל מיני גויים טובים ובאיזה מקום שהוא ילחצו אותנו אל הקיר , וגם יהודים יבואו וילחצו עלינו . לא נספיק להסתובב והנה יש לנו כבר יותר ערבים . איני מדבר עכשיו על סיני . אבל יש עניין עזה וירושלים . נצטרך לחפש ררכים כרי להקטין את מספר פליטי עזה . זה יכול לקחת חמש שנים וגם עשר שנים , ואולי גם לאיזו תקופה נתאים בינתיים את הצורה המדינית הפוליטית שלהם או של כל עזה עם הפליטים . אני יודע שחוסיין רוצה את עזה וגם ג'עברי רוצה את עזה שתיספדו לו , ואני יודע שזהו לנו סכין בגב . ( ד ) אני רוצה להגיד שצריך לשים גבול לפועלים ערבים שיבואו אלינו מחדש . הכרחי הדבר . עשינו כינוסים יהודיים בגולה שיעשו מאמצים וימכרו סחורה באמריקה ויקימו פה בתי חרושת . והיה איזה רגע שהתחילו לטעון : אין פועלים . אמרתי : יש עוד כ 20 , 000-15 , 000 איש העוסקים בייעור וצריך לגמול את 20 , 000-15 , 000 איש מהייעוד , אפילו אם יעבדו חצאי ימים . דומני ששר העבודה החדש מחפש דרכים לכך , וזה אפשרי . אני שמח על כך . והנה שמענו מספיר שיש המשתחררים מהצבא ועוברים לעבודה ויש גם גידול יהודי ויש גם עלייה . יש שאלה של עובדים עונתיים לקטיף . אני מכיר מדינות גדולות יותר מאתנו שהן בנויות על מקצוע אחד או על שני מקצועות , אבל כשמגיע אצלן רגע של עבודה בוערת , נסגרים בתי הספר לשבועיים או לחודש ימים . מותר גם לנו להתרגל לזה , לנו - ל"גבירים" הגדולים בעזרת העם היהודי שנה אחרי שנה . ואני יורע מה זה בשנה השלישית לנסות להעלות עוד הפעם את יהודי אמריקה על הפסים והבסיס של "מגבית חירום . " ( ה ) אנחנו צריכים לעשות מאמצים למניעת זרימת הון יהודי לגדה . אני יודע שזה יכול קצת למשוך . כל זמן שהגדה אינה ישראל וההסתדרות אינה שולטת שם , תהיה שם עבודה זולה יותר . אין עיני צרה בהם . אבל לא את זאת חיפשנו ולא את זאת אנחנו רוצים . אני מכיר תעשיינים , גם מבין הידידים שלי , גם כאלה שיש להם מפעלים כאן , שאחד פתח בית חרושת באיטליה והשני ביוון . זה מושך . מי שחי בעסק ובמסחר . זה מושך אם יכול להשיג עבודה זולה . אני לא אחראי בעד עצמי . נאמר : אל תאמין בעצמך עד יום מותך . אני הרי מכיר את אנשינו זה 30-20 שנה . אבל איני בטוח בעצמי . אני יודע מה זה , כשיש לך כרם או פרדס או בית חרושת ואין זה מכניס לך הכנסה טובה , ואינך יכול בכל יום לבקש לך הלוואות עומדות או שוטפות , אינך יכול להתגבר על היצר הזה של פועלים ערבים מהשטחים המוחזקים מועסקים בעבודת בנייה ברמת אפעל , מאי 1969

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר