ו. מדיניות של שלום, התיישבות ופעולות נגד של הערבים

עמוד:639

כאמור ברצון כן משני הצדדים . היימצא מן הצד השני ? ויש עניין אחר שבו דנה מועצת הביטחון , ושם אנו חלוקים עליה לאורך כל הקו : כוונתי להחלטה על ירושלים מיום 21 במאי , 1968 שאמנם לא נתקבלה פה אחד . בלי להיכנס לדקדוקי אותה החלטה אומר בפשטות שאין ישראל יכולה להשלים , ואף לא תשלים , עם ויתור כלשהו על שליטתה המוחלטת בבירתה השלמה והנצחית . וזאת עם נכונותנו המוצהרת לכבד אינטרסים נוצריים ומוסלמיים . מימוש זיקתנו מחייב את עם ישראל כולו , מחייב ריכוז אוכלוסים ומוסדות בבירה , מחייב בנייה ופיתוח נרחבים , ונכונות להחזיר לירושלים את שכינת זיווה , על ידי ריבוי מוסדות תורה , מדע ותרבות . כבר עתה הוחל בבניית מאות רבות של דירות והשירותים הדרושים להן , נסללו ונסללים כבישים והונחו קווי מים וביוב , ויש משפחות ויחידים שהשתכנו באזורים החדשים בעיר . כעת המדובר במאות נפשות , מספרן יעלה וילך בקרוב . הרבה מעבודות הבנייה מחייבות פינוי הריסות והכשרה , וגם הדברים הללו נעשים . ומה שייך פינוי הריסות ? הרי מצאנו את העיר המקודשת מחוללת בטומאה ובחלאה . היה היה סעיף על חופש גישה למקומות הקדושים , בהסכם שביתת הנשק . חופש גישה היה ? חילול הקודש כפשוטו היה ! הרס בתי כנסיות ובתי מדרשות היה ! חילול המתים היה ! זוהמה וצחנה היתה ! את העיר הזאת אנו באים לגאול מטומאתה , מן הטומאה שגדלה בלי מילה של מחאה מאלה המבקשים לשבת עתה לדין עלינו . חברים , מן הדין שאחזור , כתום שנה לאחר מלחמת ששת הימים , באוזני אומות העולם והעם בישראל על עקרונות מדיניותנו , המורכבת משני יסודות : איתנות עמידה על קווי הפסקת האש כל עוד אין שלום - ונכונות מתמדת לכונן שלום איתן ויציב בגבולות מוסכמים ובטוחים שייקבעו בהסכם בינינו לבין המדינות השכנות . הואיל ומדובר בהסכם , ברור כי בדו שיח רציני על שלום לא נציע תכתיב ולא נקבל תכתיב . איני צריך לפרט כאן הרבה את עמדתה של ברית המועצות . ברית המועצות מוסיפה להזדהות עם ארצות ערב באשר היא חודרת לתוכן חדירה מדינית , צבאית ואף משקית . בובות בדמות שליט מצרים נאצר ומלך ירדן חוסיין בתהלוכת פור ב בתל אביב , 14 במרס 1968

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר