ד. הקמת "מפלגת העבודה הישראלית"

עמוד:615

חשיבות פיתוחה המהיר של הכלכלה אינה מצטמצמת בכך שהיא מבססת את המשק ואת המדינה . היא תנאי הכרחי לגידולנו המספרי המהיר ולהשגת מטרותינו החברתיות . רק הפיתוח המהיר יאפשר עלייה מארצות הרווחה וקליטה מלאה של כל דורשי העבודה בעבודות יצרניות . האבטלה , בין גלויה ובין סמויה , היא ביטוי חמור לכך שעד היום טרם הצלחנו להבטיח לכל מי שעלה לארץ ולכל בן הארץ שבגר עבודה שיש בה טעם ואתגר חברתי , הנותנת לעושיה תחושה של יצירה . סכנתה של האבטלה אינה רק בבזבוז כושר ייצור של המשק , אלא גם בהנמכת קומתם האנושית של המובטל ושל החברה כולה . בישראל סכנה זו גדולה פי כמה שכן אימת האבטלה אורבת במיוחד למי שזה מקרוב באו , לעולים , ליוצאי ארצות המזרח ולבעלי משפחות גדולות . כלל זה נקטה תמיד בידה תנועתנו — אנו ערבים זה לזה . על הכלל מוטלת האחריות לפרט , כשם שהפרט חייב באחריות לכלל . בשם ערבות זו אנו נקראים למאמץ נוסף , גדול , של השכבות המבוססות , של ציבור הפועלים - למען השכבות שעוד לא התבססו ועוד לא התערו לגמרי בגופה ובנפשה של החברה . המלחמה ומה שאחריה לימדונו רבות על עצמנו . נוכחנו בעליל כי אנו אומה אחת , מלוכדת , על אף השוני שבין חלקיה . בימי הכוננות , המלחמה והניצחון נפלו מחיצות בין חלקי האומה . כולנו חשנו את אחדות הגורל ונרתמנו בעול המעשה האחד . כך חזרנו אל מקורות התרבות והתודעה העצמית המושרשים עמוק בהווייתנו . גל הרגשות שהתעורר בלב כל יהודי עם איחוד ירושלים ופתיחת הדרך לכותל המערבי הוכיח זאת . הכרנו שוב את ייחודנו הלאומי . חוויה זו - הקולקטיווית והאישית - מחייבת אותנו לחתור ביתר עמקות והתמרה לגיבוש תרבותנו הלאומית תוך נאמנות למיטב ערכי הרוח של האנושות . מאמץ תרבותי גדול במיטב יכולתנו החומרית , ייעשה על כל הרמות - החל מפעולה מוגברת למתן השכלה לתינוקות של בית רבן ועד לטיפוחן של יצירות מופת שהן פסגות הרוח האנושית . מהקניית ירע לכל נער ונערה ועד לעידוד המחקר שעל גבול הידע האנושי . באיחודנו נחפש דרכים חדשות להעשרת תוכן חיינו לבדוק את צורות חיינו וארגוננו החברתי . עלינו לשתף מספר גדול ככל האפשר של אזרחי המדינה בעיצוב חיינו בכל הדרגים , השלבים והמסגרות . על התנועה להקנות לכל חבריה את תחושת השוויון והאחריות לעצמם ולכלל . על דורות חרשים ושכבות חדשות להכין עצמן לשאת בעול האחריות ושירות העם . עם האיחוד והקמת מפלגת העבודה בישראל אנו פונים לבני הדור הצעיר , לבני המדינה , מגניה ובוניה , לאינטליגנציה למקצועותיה , למורים , לסופרים ולמחנכים , לכל מי שחי את הארץ ואת בעיותיה ורואה עצמו אחראי ושותף , להצטרף לשורותינו . כדי לפעול יחד לקידום המדינה ולעיצובה כמדינת מופת , מקור גאווה לכל אזרחיה בהווה ובעתיד . דרכנו אל האיחוד לא היתה קלה ולא היתה סוגה בשושנים . אבל השכל והזמן , האחריות והתחושה ההיסטורית עשו את שלהם . לאט לאט התקדמנו עד שהגענו הלום . צערנו היום צעד גדול קדימה לקראת האחדות המלאה , אבל עוד לא הגענו לסוף הדרך . עור עלינו לעשות הרבה כדי שכל חלקיה היוצרים של התנועה , כל מי ששותפים לנו במטרה של הקמת חברת עבודה בארץ יצטרפו אלינו . תוך שמירה על חופש המצפון וחירות המחשבה - נתאחד לפעולה . גם אחדותנו אנו , הניצבים פה במעמד זה , תצלח אם נקיים בעצמנו תנאי אחד - חברות אמת , שותפות אמת . היו , יש ובוודאי יהיו בינינו גם בעתיד ויכוחים וחילוקי דעות על דרכים , על אמצעים ועל הערכות לנושאים ולאישים . ויכוחים אלה כשרים ודרושים כדי שהתנועה תקיים את צורה . אבל התנועה תתקיים כגוף חי , תוסס ופועל רק אם ויכוחים אלה יהיו מתוך חברות . ניסיונן של השנים האחרונות , לטוב ולרע , לימד את כולנו כי השכנוע ההדדי , הסובלנות והנכונות להידברות - בהם הערובה להשגת מטרותינו . לא בזלזול , לא ביהירות ולא בקנאות נבנה את ביתנו המשותף . בבואנו להתאחד היום יהא לבנו טהור ושלם . במאבקי השנים בגרנו כולנו , ואנו יכולים היום להתאחד למפלגה אחת תוך יריעת אמת חיינו , ללא אשליות ועם הרבה תקוות . אנו מכירים ויודעים איש את רעהו , ומכבדים איש את רעהו בערכו . כולנו טעוני עבר ומלאי תקוות עתיד . נדע להתרומם מעל לקטנות העבר , מעל לחשבונות אישיים . נדע לבדוק עצמנו לפי צורכי העתיד וסיכויי העתיד . או אז נעמוד בכבוד , באמונה ובענווה באשר יעד לנו גורלנו , גורלה של תנועת העבודה והתחייה של עם ישראל בארצו .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר