ג. דיונים על עתיד השטחים לקראת ביקור שני בארצות הברית

עמוד:604

ו ו כיש הולכים אנו בדרך זו , ואיני מדבר על סיני ולא על הגולן , אלא על יהודה ושומרון . וכאן - "אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי ... " הגבול הקודם , רק עתה רואים אנו כמה אומלל היה . לגבי הגבול החדש אומרים אנו שכאן צריך לנהוג לפי התנאים של דה מיליטריזיישן . אך למעשה אין זה דה מיליטריזיישן בשביל הצד שלנו , אלא לגבי הצד השני בלבד , ואנו נשב שם עם כוחותינו על ההרים ועל הגבעות . אמנם לא נתערב בחיים הפנימיים של כל עיר וכפר . ותודה לאל , ברגע זה הרי מוסיפים אנו לכם כסף ועולים הם לנו סכום של 150 מיליון לירות לשנה . ( רב אלוף במילואים צ' צור : הרבה פחות מזה . ( ישבנו בממשלה על התקציב ושר האוצר אמר את המספר הזה . אבל אם אומר אתה שהסכום קטן יותר , ודאי מתכוון אתה לסכום של 148 מיליון לירות . ( רב אלוף צ' צור : 120 מיליון לירות . ( אני מוכן לצלצל לשר האוצר עכשיו ולשאול אותו ( השר מ' דיין : בשביל שלושים מיליון (? שאלתי אותו : סכום כזה !? והוא אמר לי : בבקשה , אפשר לבדוק זאת בוועדת השרים , וייתכן שאפשר להקציב להם פחות מזה . אני נוטה לחשוב שבעוד שנה עלול הסכום לגדול . כי למעשה מרימים אנו את סטנדרד החיים שלהם . לפי שעה נלחמים אנו שהמלך לא ישלח הנה כסף , אם כי גם עתה ישנם כאלה שמקבלים ודאי כספים מפה ומשם . אך עצם שכנותם אתנו מרימה את רמת חייהם , אך בשביל זה בלבד לא כראי להפוך את העולם . לו הנחנו שישנם מיליון יהודים שצריכים היינו לתת להם כסף זה - היה הדבר קל ותר כמובן . ודאי יודעים אתם שהיתה איזו מחשבה , מטעם מישהו , שאמרה : לאורך הירדן , בעוד שמתכוונים אנו שהירדן יהיה הגבול הביטחוני שלנו , נחזיק בשטח ונשים דגש על הגבול הביטחוני הזה . הערבים רוצים להיות אזרחי ירדן - בבקשה . אך לא נרשה שיחזיקו כאן צבא . אוסיף כאן משהו שלמדתי ממישהו שאינו ישראלי : נאמר להם שלא יוכלו גם לגייס כאן חיילים . נניח שיהיה זה כך . בעיני זה מצא חן . ואז יש להניח ומותר לחשוב שבמידה ותהיה ידידות לישראל , לפחות לא יהיו עוינים ולא אויבים ואולי יהיו גם ידידים ביניהם . אבל כאשר אתה מתאר להם את התמונה של אפשרות כזאת , אשר איננו אומרים דברים ברורים ( ואולי צריך כן לומר דברים ברורים , וזאת אני רוצה לשמוע מכם ) - הרי עלולים להתקבל דברים פשוטים וברורים : עד הירדן - כל הערבים שלנו והם ישראלים , ויהיו לנו בארץ מיליון וארבע מאות אלף ערבים , ושני מיליון וארבע מאות אלף יהודים , וזאת עם הילודה שלנו ושלהם ועם העלייה שלנו כפי שהיא ואי עלייה שלהם , והשטח הזה בשלמותו - שלנו . רחוב בעיר שכם , ספטמבר 1967

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר