ב. החלטה 242 של מועצת הביטחון

עמוד:599

. 183 מברק אל אבא אבן , ניו יורק ירושלים , 12 בנובמבר 1967 סורי ביותר שר החוץ , בממשלה בישיבתה הבוקר הוקרא סיכומך על המצב במועצת הביטחון במלואו . החברים ואני מחזקים יריבם במערכה הכבדה . ברצוני לשתף אותך בהרהורים העולים אצלי על המצב ולשמוע דעתך . ( א ) חוששני כי בחתירתם לקבלת הצעת החלטה על פינוי מניחים הסובייטים כי על סמך החלטה כזו יוקל להם מבחינה בין לאומית להגביר הספקת נשק למצרים ולסוריה , לרבות טילים ומכשירים אלקטרוניים , והם אף עלולים להבטיח למצרים ולסורים סיוע עקיף כלפי תגובה ישראלית במקרה שאלה ינסו פעולות מקומיות באזור התעלה והרמה במגמה להרחיקנו . עלינו בכל אופן לקחת בחשבון אפשרות כזו . שמתי לב לדברי הנשיא באוזניך ביחס לסובייטים ןב 24 באוקטובר . 11967 האם עלה בידיך לברר מניין הרושם האמריקני שהסובייטים פניהם להגברת המתח באזור , וכי במקרה של תקריות רציניות בעתיד עשויים הסובייטים להרחיק לכת מעבר למדיניותם עד כה ? שנית , האם ברור לסובייטים שארצות הברית לא תיתן להם לא רק להתערב באזור בצורה גלויה , אלא שהיא ערה לאפשרות של התערבות עקיפה נוסף על הספקת נשק רצינית וכי לא תרשה התפתחות כזאת ? לאור הנ"ל האם ברור לארצות הברית כי יש למנוע בכל מחיר הופעת סעיף , בכל החלטה שהיא , שאפשר לפרשו כתביעת פינוי ללא הסדר שלום . ( ב ) ביחס להצעת ההחלטה האמריקנית , מקבל אני , כפי שאמרתי לממשלה ביום ג שעבר בלילה , שיש מקום לפירושים לכאן או לכאן , ונקווה שנוכל להיאחז בפירוש שלא נדרשת מאתנו שום פעולה ער להסדר שלום . הנני מוכן להניח גם כי גולדברג אישית צמוד לפירוש זה . האם לדעתך גם אנשי מוומ"ד [ מחלקת המדינה ! דבקים בפירוש זה ? אם כך , כיצד לפרש שלא ניסו , אפילו לפי דיווחי השגרירות , לתבוע מחוסיין משא ומתן ישיר ? ( ג ) מתוך דיווחינו על שיחות חוסיין בוושינגטון מתברר מעל לכל ספק עד כמה גדול הפער בינינו לבין ארצות הברית בשאלה היסודית של עתיד הגדה ואולי גם ירושלים . האם לדעתך ניתן לגשר על פני פער זה , ואם כן , כיצד ? ( ד ) אני מבין היטב המצב התכסיסי באו"ם והצורך להביס ראשית כל הצעת ההחלטה ההודית וגם הצעות פשרה אחרות התובעות פינוי מכל שטחים שעשויות לעלות . גם אם נצליח בכך , כיצד אתה רואה את העתיד , במיוחד מבחינת גישת ארצות הברית ומבחינת דעת הקהל הבין לאומית . האם לדעתך ההנחה שהיתה רווחת כאן שנוכל לעבור את העצרת בשלום ואז בעקבותיה לנסות ולגבש מדיניות מהותית לגבי השטחים - האם הנחה זו יש לה עדיין על מה להתבסס ? ( ה ) בישיבת הממשלה היום הוחלט שיש צורך לערוך מסע הסברה נגר המהלכים התעמולתיים של חוסיין . על אף השוני שבינו לבין שליטי מצרים וסוריה דרוש להפריך את ה"מתינות" שהוא מתיימר בה . אין צורך בהשמצות אישיות אך דרוש להזכיר את "הקפיצה על העגלה" של נאצר בעוד שאנו פנינו אליו באזהרות שלא יסתבך ; הפגזת ירושלים ; חילול בתי עלמין וכיוצא בזה . דרוש להדגיש כי שליטי ערב שולחים את חוסיין להופיע כדי להוליך שולל את המערב . עדיף שמסע זה ייערך לא על ידינו במישרין אלא לעורר גורמים ידידותיים לעשות זאת . אין בדברי אלה משום הצעת שינוי במהלכים התכסיסיים הנקוטים בידך . אולם לדעתי עלינו להגיע לניתוח המצב לאשורו , תהא האמת מרה ככל שתהא . בהיעדרך אין אפשרות לקיים דיון יסודי על מריניותנו בעתיד . אולם לקראת דיון כזה עלינו להרהר היטב . ובינתיים להחליף דעות בכתב . אשכול

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר