ב. החלטה 242 של מועצת הביטחון

עמוד:596

אני מקווה כי ככל שחולפים הימים התושבים הערבים בירושלים וביתר האזורים המוחזקים נוכחים לדעת ששיתוף הפעולה הוא לברכה . במיוחד חשים זאת בוודאי תושבי חבל עזה או רצועת עזה , אשר היתה במכלאה אחת גדולה לתושביה . לאחר שפתחנו לרווחה את שערי עזה לתנועת נוסעים - גם ליהודה ולשומרון - ייווכחו תושביה לדעת עד כמה בלתי נסבל היה המצב שהיה קיים קודם , תחת שלטון הכיבוש המצרי . עלי להוסיף כי הן האזור שהיה תחת שלטון הכיבוש של ירדן והן חבל עזה , בו שלטו המצרים , הוחזקו בידיהם לא בזכות אלא בכוח , בעקבות תוקפנות וכיבושים צבאיים . החזקה זו אמנם נקבעה בהסכמי שביתת הנשק , אך הסכמים אלה בוטלו עקב התגרות מלחמה ותוקפנות מצדן של מדינות ערב . בנוסף על כך הוסכם בין הצדדים ב 1949 שקווי שביתת הנשק נשענים על שיקולים צבאיים בלבד ואין להם אופי של גבולות . ממשלות ערב עמדו בתוקף כל השנים על עיקרון זה . על כן גם מבחינה משפטית וגם מבחינה מדינית וביטחונית יש הצדקה מלאה לעמדת ישראל הגורסת כי צריך עתה לשאוף לקביעת גבולות לאומיים מוסכמים ובטוחים במסגרת של חוזי שלום . אשר לרמת הגולן , לא ניתן שיחזור שם לקדמותו המצב שהיה לפני 5 ביוני , 1967 מצב שנשא בחובו הרס ואבדון ליישובים שלנו בעמק . המצב בסיני , במפרץ אילת ובתעלת סואץ , אף הוא לא ישוב לקדמותו . אנו מאמינים , רבותי , כי ישנם כוחות פנימיים חיוביים , כאן ובאזור , הדוחפים לשלום במזרח התיכון . בשלום זה טמון הגרעין לפתרון בעיית האזור , וככלל זה בעיית הפליטים הערבים . [ 1 חברי הכנסת , פתחנו את חגיגות שנת העשרים כשאנו מאוחדים ומגובשים יותר משהיינו אי פעם - ונדמה לי שאני יכול להגיד זאת על רעת הכל ועל דעת כולם . יותר מתמיד נכספים אנו להגיע ולהשיג את מטרתנו העילאית - השלום . שכנינו , לצערנו , דוחים עדיין אפשרות לממש רעיון זה , אולם כולנו מאמינים כי השלום בוא יבוא , גם אם יתמהמה מועדו . שכנינו ניסו מדיניות של לוחמה ואיבה , וכולנו נתנסינו בהסדרי ביניים כגון הפוגות ושביתות נשק . השלום - השלום המלא והקבוע - הוא הפתרון היחיד שלא הופעל עדיין והגיע הזמן להפעילו . בלי לוותר על כל מאמץ להשיגו ובלי להחמיץ כל ניסיון הידברות עם שכנינו , נוסיף לחשל את כוחנו ולחזק את ביטחוננו . כל עוד נמשך האיום עלינו ונשקפת לנו סכנת השמדה , ניאלץ להמשיך ולחשל את כוחנו , נדע לשמור על אחדותנו וגיבושנו בימים הבאים למען ניטיב לעמוד בפני כוחות העומרים עלינו מבחוץ ובפני בעיות הניצבות לפנינו מבפנים בכמה שטחים .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר