ב. החלטה 242 של מועצת הביטחון

עמוד:595

חברי הכנסת , איחודה של ירושלים בוצע בלי זעזועים . ניסיונות בודדים לערער את האיחוד ולזרוע בהלה בקרב התושבים הוכחו כיוצאי דופן והמצב נרגע חיש מהר . העיר היתה קודם מחולקת חלוקה שרירותית , והיה בכך משום סכנה ביטחונית ועיוות כלכלי . המהירות בה הצלחנו לאחד את שני חלקי העיר אך מעידה עד כמה היה המיזוג חיוני וטבעי . בדעתנו להמשיך ולפתח את מזרח ירושלים , בלי לקפח כמובן את חלקיה האחרים של העיר . צוות מיוחד מכין תכנית אב כוללת למזרח העיר . לא ארבה בפרטי התכנית , אך אזכיר כי במסגרתה יוקצה שטח אשר לגביו תוכן תכנית בניין מפורטת . שטח זה , אשר יאותר בצפון מזרח ירושלים , יתוכנן ויוכן לפיתוח מידי , ותוכן לגביו תכנית כבישים , מים , ביוב וניקוז , בנייני מגורים ומוסדות ציבור . ייכללו בו מאות רבות של יחידות דיור . צוותים מקצועיים כבר עובדים בביצוע התכנית . הרובע היהודי בעיר העתיקה ישוקם . כעת נערך סקר מקיף של המבנים הקיימים - מצבם , גודלם , דייריהם ובעליהם . ועדה שהקים שר המשפטים תבחן את התביעות השונות שהוגשו לגבי בעלות או חזקה ברובע היהודי . נקל לשער שבמשך עשרות שנים ניתקל בסבך גדול של תביעות על גבי תביעות בשל דברים ידועים ובלתי ידועים . שיקום הרובע יכלול שיפוץ המבנים הקיימים , תכנון מערכת הדרכים והרחבות והכנסת שירותים כגון מים , חשמל ועוד . מוסדות ממשלה שונים ומוסדות ציבור יועברו מתל אביב למזרח העיר , וכן משרדים שעדיין לא זכו למשכן קבוע הולם במערב העיר יועברו אף הם במשך הזמן בחלקם , למזרחה של ירושלים . איחוד ירושלים משמש ערובה נאמנה למניעת הסכנה של חילול והרס המקומות הקדושים - כפי שנוכחנו לראות כאשר זכינו לראות מחדש את המקומות הקדושים ליהודים ; האיחוד משמש ערובה נאמנה למניעת הסכנה של חילול והרס המקומות הקדושים ליהודים , לנוצרים ולמוסלמים . חוק המקומות הקדושים בא להבטיח את הגישה החופשית אליהם ולמנוע כל חילול או פגיעה בהם . מתקיים מגע עם רשויות דתיות מרכזיות בעולם , מתוך הבנה הדדית ומתוך מגמה למצוא דרכים להבטיח את המעמד הדתי והאופי האוניוורסלי של המקומות המקודשים לדתות השונות בירושלים . במשך החורשים שחלפו מאז המלחמה הושיטה ישראל יד עוזרת לתושבים ביהודה , בשומרון ובחבל עזה , ועשתה כדי לאפשר לחיים בשטחים אלה לשוב למסלולם הרגיל . שיתוף הפעולה מצד האוכלוסייה הביא לידי כך שהחיים שם חזרו לקדמותם . בתי ספר רבים - והם רבים והולכים — פתוחים והלימודים מתקיימים כסדרם ; השירותים השונים , כגון שירותי דואר ותחבורה , פועלים כתקנם ; מבוצעות עבודות ציבוריות לרווחת התושבים ונעשים מאמצים לסייע להם בפתרון בעיות כלכליות שנתעוררו אחרי המלחמה . משרדי הממשלה השונים עושים , כל אחד בתחומו וכמידת יכולתו , לשיפור תנאי האוכלוסייה החדשה ולהעלאת רמת חייה . עובד של הממשל הצבאי הישראלי ברצועת עזה בשעת עריכת מפקד תושבים בעיר עזה , ספטמבר 1967

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר