א. תוצאות המלחמה וראשית המערכה המדינית

עמוד:586

שעליו אתה כותב . העדות עומדת גם על יסור הדיווח שלנו לאומות המאוחדות . דומני כי תסכים כי היא מעידה כיצד ממשלתי מונעת בכל עת על ידי שיקולים אנושיים , וכי היא עשתה ועושה ככל יכולתה נוכח הערמת מכשולים , הפרעה ואף יותר מכך מצד השלטונות הירדניים . ב 2 ביולי הודענו כי תושבי הגדה המערבית שחצו מזרחה ב 7 ביוני או לאחריו יכולים לחזור ולשוב לבתיהם בתוך חמישה שבועות , שהסתיימו ב 10 באוגוסט . הרשויות הירדניות לא הפגינו עניין או שיתוף פעולה מזורז , כפי שאפשר היה לצפות , כך שרק ב 6 באוגוסט , והודות להתערבותם של נציגיך , הם חתמו על הסכם בדבר התנאים ואופן השיבה . בשלב זה הסכמנו להתיר שיבה עד ל 31 באוגוסט , מתוך היעתרות לפנייה מעמאן . נקטנו את כל הצעדים האדמיניסטרטיוויים והטכניים והיינו מוכנים להחזיר 3 , 000 איש מרי יום ביומו . איש אחר מכל אלה שהתייצבו לא נדחה על ידינו ; למעשה בלא מעט מקרים ויתרנו על כל הנהלים הפורמליים כחסד מיוחד . למרבה הצער , ועדיין באופן בלתי מוסבר , לא ניצלו הרשויות הירדניות את ההיתרים שנופקו , ורק שלוש חמישיות מכלל האנשים שהותר להם לשוב אמנם שבו וחזרו ער ל 31 באוגוסט . חוסר שיתוף הפעולה הזה הוחמר על ירי מסע הכפשה זדוני מטעם אותן רשויות , המשסה את ערביי הגדה המערבית נגד ישראל , המממן מסיתים וסוכנים לדבר עברה במגמה לעורר אי שקט . בוודאי ידוע לך כי רוב תושבי הגדה המערבית חצו בכוונה מזרחה , מרצונם החופשי , הרבה אחרי שוך הקרבות : ככלל היה זה בשל קשרי משפחה או המשך משלוח המשכורת או הפנסיה הממשלתית או משלוחי כסף מבנים שהיגרו לארצות הערביות מפיקות הנפט , אשר עודדו זאת . על אף כל זאת , מתוך היצמדות לעקרונות ההומניטריים , החליטה ממשלתי להתיר את שובם של בעלי רישיון אשר נמנע מהם השימוש בו , ולשקול מחדש בעין יפה עתירות של תושבי הגדה המערבית לאיחוד משפחות עם בניהן שעודם במזרח . ממשלתי תשקול באהדה גם פניות אישיות לחזרה , במקרים בהם יש קושי מיוחד . אם כן אין שום סיבה , כתוך הקטגוריות הרחבות והגמישות הללו שתיארתי לעיל , שעשויות להאריך את תהליך השיבה , שהבעיה המעסיקה אותך לא תבוא במידה רבה על פתרונה המספק . בנאמנות , ומתוך רגשי הערכה עמוקה , שלך לוי אשכול

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר