ד. ביטול הממשל הצבאי וימים של משבר כלכלי ושפל אישי

עמוד:518

מקרים אלה מוכיחים כי עוד רחוקה הדרך עד שיובן שיש לעשות כל מאמץ להסתגל לתנאי העבודה החדשים . ייתכן שחיינו בכלל צפויים לשינויים ולחידושים בהרבה מקצועות ובהרבה פינות בחיים . כן דומני שעדיין לא חדרה ההכרה כי האחריות לפתרונה של בעיית האבטלה איננה מוטלת על הממשלה בלבד , אלא שהיא גם אחריותה של כל רשות מקומית וכל מועצת פועלים . הממשלה נתבעה במובן והיא חייבת לעשות את המוטל עליה , אבל גם ראשי הציבור - ושוב אכבד כמה מקומות בשמותיהם וכזה אני רוצה להפגין את חיבתי המיוחדת אליהם - באשדוד , באשקלון , בקריית שמונה , בדימונה ובשאר המקומות , שכה עמלנו כמשך השנים להקים אותם ואשר נוגעו כעת באבטלה , גם הם חייבים לעשות את המוטל עליהם . עליהם ליזום הקמת גרעינים של בעלי מקצוע . בכלל , אנחנו צריכים לצפות להתעוררות יזמה אישית ויזמה קולקטיווית בתוך הציבור הגדול של 2 . 5 מיליון איש בארץ , כשם שהיה הדבר בעבר לא כל כך רחוק . עליהם ליזום הקמת גרעינים של בעלי מקצוע , מהנדסים , מנהלי עבודה ופועלים , שיקבלו עליהם הקמת מפעלים ואחריות לניהולם . עליהם לפעול למען יצירת תנאים כלכליים במקום שיעודדו את ההשקעות , את הייצור ואת התעסוקה . אני רוצה להוסיף ולהגיד שבעלי הון ובעלי יזמה אינם נמשכים כל כך למקומות הללו - אני מדבר בלשון ספרותית ועדינה - ואינם ששים ללכת למקומות רחוקים . בימים אלה ממש אנחנו מטפלים ונאבקים עם משקיעים חרשים . אנחנו מאוד רוצים בהם , רוצים שהם ילכו למקומות רחוקים יותר , אבל הם אינם רוצים . טרם נתגלתה יזמה מקומית זו במידה מספקת . מוטב שהציבור על שליחיו ופעיליו יירתם בכל אונו לפתרון הבעיה , ולא יראה את כל תפקידו בתביעות מגופים מרכזיים . שהדי במרומים שאינני רוצה בזאת להתחמק מן האחריות המרכזית הגדולה המוטלת על המוסדות המרכזיים ועל הממשלה , אבל נחוצה כתף רחבה של אלפים ורבבות כדי להרים את המשא . בחודשים הבאים ייתכן ויצטמצם מספר המובטלים כגלל תחילת עבודות הקטיף ובעזרת תקציב הממשלה , אשר מתחילה יותר ויותר להיכנס לפעולה . אך בכך לא די . אם חוששים אנו , ויש לחשוש , מפני פיטורים במפעלים - מוטב שגם הפועלים , וועדיהם ומועצותיהם ינקטו היום יזמה בשטח הפריון והייעול , כרי להוזיל את הייצור ולהבקיע לו דרך אל שוקי העולם . כי בכך הפתרון . הממשלה תעשה כל מה שביכולתה כדי לפתור את בעיית האבטלה פתרון קונסטרוקטיווי לטווח ארוך . אינני רוצה לפרט כאן שמותיהם של "מפעלים שבדרך . " בתהליך תכנון תעשיות והתחלת הקמתן מצויים מפעלים שערכם הכולל נאמד בכמה מאות מיליון לירות . ברור שדבר זה כרוך בפרוצס אשר אורך זמן . תחילה יש ליזום את המפעל , להקימו , לייצר ולדאוג לייצוא המוצרים . מכאן שלמן הקמת המפעל ועד השגת השוק , הדרך ארוכה למדי . הממשלה פועלת להגדיל את ההשקעות הפרטיות בתעשייה ובשאר ענפי הייצוא , ביזמת משקיעי חוץ או בשותפות אתם , וכן בעזרת הון ציבורי . לשם כך בכוונתנו לתקן את החוק לעידוד השקעות הון ולהוסיף בו הקלות . נוכל למשימה זו רק אם תיתוסף על היזמה הממשלתית גם יזמה של כל גופי המשק , הפרטיים והציבוריים גם יחד , רק אם תחדור ללב הפועלים והמנהלים ההכרה בהכרח שביחס אחר לעבודה . ידוע לנו שאין בתכניות אלה משום פתרון מידי לכל הבעיות . יש , ותישאר , מידה מסוימת של אבטלה . כדי לפתור בעיה אנושית זו אנו מפרישים בתקציב סכומים נכבדים ביותר לעבודות יזומות , וכן החלטנו , במסגרת קווי הפעולה , על בדיקת הצעות לחקיקה לשם הבטחת תעסוקה ולשם ביטוח מפני אבטלה . אחזור ואומר : הממשלה תעשה כל מה שביכולתה כדי לצמצם את האבטלה ולמנוע מצוקה . דאגתה תכוון במיוחד לאזורי הפיתוח ולשכבות אחרות מעוטות הכנסה . עם זאת מוטב שנדע מראש כי לא ננסה לחזור ולהסוות את האבטלה הסמויה במשק בכסות של תעסוקה פיקטיווית במפעלים . לא נקיים ייצור לשם תעסוקה , אלא נבדיל הבדל היטב בין ייצור לשמו ובין תעסוקה שמטרתה בעיקר חברתית ולא כלכלית . בקווי הפעולה המונחים לפניכם מפורטים האמצעים שתנקוט הממשלה כדי להבטיח שעול ביצועה של התכנית לא ייפול רק על השכבות החלשות . ייעשה מאמץ מיוחד להטיל את העול בצורה צודקת על כל השכבות , ובפרט על אלו היכולות לשאת בו יותר . כך למשל החלטנו שבעלי המשפחות מעוטות ההכנסה יקבלו פיצוי מלא על ההתייקרות . רק עכשיו החלטנו על הרחבת תחולת שכר הלימוד המודרג בבתי הספר התיכוניים , שתפטור 45 % של התלמידים , ובפרט בערי הפיתוח , מכל תשלום

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר