ו. מחלוקות בענייני פנים וקרע גלוי עמ בן ־גוריון

עמוד:448

. 144 אל הנשיא זלמן שזר , ירושלים ירושלים , ט' בטבת תשכ"ה , 14 בדצמבר 1964 אישי הנשיא , ביום 14 . 9 . 61 הטיל עלי הנשיא המנוח , י' בן צבי להרכיב ממשלה . הוקמה ממשלה קואליציונית , בראשותו של חבר הכנסת דור בן גוריון , שהציגה לפני הכנסת ביום . 2 . 11 . 1961 הממשלה קמה על יסור קווי היסוד המוסכמים שפורסמו בזמנם , וכתוצאה משיחות ומבירורים נוספים עם נציגי המפלגות המועמדות לקואליציה . לא באלה ולא באלה לא היה רמז לחידוש הטיפול במה שקרוי "הפרשה . " ביום 16 . 6 . 1963 הגיש ראש הממשלה דוד בן גוריון את התפטרותו , וביום 19 . 6 . 1963 הטלת עלי , אתה אישי הנשיא , להרכיב ממשלה חדשה . את הממשלה הנוכחית הצגתי לפני הכנסת ביום 241 24 . 6 . 1964 ביוני . 11963 ממשלה זו הוכרזה כממשלת המשך , על סמך אותם קווי היסוד ואותם התנאים שהוסכם עליהם לגבי הממשלה הקודמת . אישי הנשיא , כידוע לך , הוקמה לפני ארבע שנים , ביום , 31 . 10 . 1960 על ידי הממשלה , שבראשה עמד אז דוד בן גוריון , ועדה בת שבעה שרים עם שר המשפטים בראשה , לעיין בכל החומר הנוגע ב"פרשה" ולהגיש מסקנותיה לממשלה . עם הקמת ועדת שבעת השרים הופקע העניין מידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת , שהפסיקה את דיוניה בנדון . עם סיום עבודתה של ועדת השבעה הובאו מסקנותיה לידיעת ועדת החוץ והביטחון שרשמה אותן לפניה . ועדת השבעה לא היתה כפופה לשום כללי פרוצדורה קבועים והיתה רשאית לקבוע לעצמה את נוהלי עבודתה . הוועדה קיימה תשע עשרה ישיבות והביאה את מסקנותיה לממשלה . מסקנות אלו אושרו על ירי הממשלה וקיבלו חיזוק על ידי החלטת הכנסת , שקבעה שהחלטת הממשלה לאשרן שרירה וקיימת , למרות התפטרותו של ראש הממשלה . ביום 22 . 10 . 1964 פנה חבר הכנסת דוד בן גוריון לשר המשפטים וליועץ המשפטי ותבע בתזכיר החתום על ירו "מינוי ועדת חקירה מורכבת משופטי בית המשפט העליון לבדוק את סירוב הממשלה בזמנה למנות ועדת חקירה משפטית , כאשר דרש הקצין הבכיר הנאשם , ומינוי ועדת שרים של שבעה במקום זאת , ואם נוהלה של ועדה זו ומסקנותיה תואמים האמת , הצדק וחוקי המדינה . " ובתזכיר שני שהגיש , שהוכן בירי עורכי הרין מטעמו , באה תביעה נוספת , שתיחקר פרשת "העסק הביש" ואם שר הביטחון דאז נתן את ההוראה לביצועו או שהקצין הבכיר פעל על דעת עצמו שלא בידיעת השר . עלי לציין במיוחד , כי חבר הכנסת ר' בן גוריון , בתזכירו החתום על ידו , תבע לחקור בעיקר את עניין ועדת השבעה . לפי דעתי עניין ה"עסק ביש" הוא ביסודו מחלוקת בין שני אנשים . לבירור מחלוקת כזאת קיימים בישראל בתי משפט . לא היתה פנייה לבירור כזה מצד המעורבים בדבר , גם שר הביטחון דאז וגם הקצין הבכיר הודיעו בפירוש שלא יזדקקו אף לוועדת חקירה מטעמיהם ונימוקיהם שלהם . שר המשפטים עיין בחומר שהוגש לו בידי חבר הכנסת ר' בן גוריון והביא הצעה לממשלה למנות ועדת חקירה , לפי פקודת ועדות חקירה משנת , 1921 כדי לקיים חקירה של אותו "עסק ביש" משנת 1954 ולקבוע מי היה אחראי לו . שר המשפטים הביא הצעתו זו על יסוד נימוקים שפרסם וראיות לכאורה . הוא לא מצא לנכון לברר את הדברים קודם עם יושב ראש ועדת השבעה וחבריה . כן אציין כי היועץ המשפטי שיעץ לשר המשפטים בעניין זה לא המליץ על הקמת ועדה , הביע ספקות רבים לגבי הקמתה , והשאיר את ההחלטה לממשלה . שר המשפטים והיועץ המשפטי חיוו שניהם את דעתם כי אין לחקור בפעולות ועדת השבעה . ואני מביא את דברי שר המשפטים בהצעת הנוסח שלו להחלטת הממשלה :

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר