ו. מחלוקות בענייני פנים וקרע גלוי עמ בן ־גוריון

עמוד:446

ידעתי : בעניין המערך יש חילוקי הערכות בינינו . העלית בבהירות רבה את חסרונותיו של ההסדר המוצע , ואילו אני רואה את האור הגנוז בתקוות האיחוד שהוא נושא בחובו לפי מיטב אמונתי . לדעתי שקול סיכוי האחדות לעתיד , ועצם ההופעה המשותפת לפני ציבור הפועלים והעם בהווה , כנגד כל הליקויים שצוינו . אתה חולק על הערכה זו , ועל כך הוויכוח . זהו דיון תנועתי לגיטימי , וכל המוסדות המפלגתיים שדנו בדבר עד עכשיו החליטו כפי שהחליטו . איני מבין גם עכשיו מדוע צריכה החלטה כזאת לפורר את המפלגה ( מה נוראות המילים הללו בפיך . (! ואוסיף כאן : גם אם תכשיל אחדות העבודה את המערך על ידי ניסיון לשלב בתוכו את הפורשים מן המפלגה ( וזה דבר שאין רוב מפלגתנו נכון לקבלו כיום , ואני יודע זאת ) - חשוב שלא הכתמנו את ע צ מ נ ו באמירת "לאו" למעשה של ליכוד פועלי . אם נגזר המשך הפיצול , אל יינתן לפחות לתלות דווקא בנו אשמה של אי נאמנות לאחדות פועלים . על קובלנתך שקבלת בדפוס , שוויתרתי על עמדה מפלגתית שלא על דעת המפלגה , כבר השיבותי בפרטות במכתבי למזכירות בעניין זה . לא אחזור עליו ורק אסכם את עיקרו : לא הודעתי על שום ויתור . הסתפקתי בנוסח "אנו שומעים דבריכם . " דיווחתי על מעשי למזכירות על כל צעד ושעל , ומיד , וביקשתי מנדט להמשיך . עתה נראה שגם המזכירות וגם המרכז סמכו על כך את ידם . הודעת בישיבת המרכז על כוונתך לערער על החלטתו ( בסעיף שיטת הבחירות שבהסכם ) לפני הוועידה . אני מקבל עלי מראש את דינה . אשר לי - רואה אני בברית עם אחדות העבודה סיכוי רב יותר להגיע גם לשינוי שיטת הבחירות מאשר בכל הסדר אחר , שהוא - על כל פנים לפי שעה - דבר תיאורטי . שוב איני יודע מה חייב הייתי לחזות מראש ולא חזיתי . וכאן אני מגיע לדבר שעורר תגובה חריפה מצדך גם במזכירות , גם במרכז וגם במכתבך אלי : הנחתי שחידוש העיסוק ב"פרשה" עכשיו לא היה לרצון המפלגה . שוב עלי לומר שאין דבר זה נוגע בשאלה הקונקרטית כיצד תנהג הממשלה בפנייתך לאחר שתשמע דברי היועץ המשפטי ושר המשפטים . אני באותו מעמד על עצם הגשת החומר דיברתי . נאמנים עלי ציטוטיך מהחלטות המפלגה , ולא להחלטות היתה כוונתי . נשענתי ברברי על מה שהיה ידוע לי , כי רבים וכן שלמים מחברי המפלגה ( וגם מאלה התומכים עתה בדרישתך לגופה ) ראו צורך להפיל לפניך תחנוניהם שלא תעשה זאת . יש לי ההרגשה הברורה , ויודע אני ועד מתוך מגע ושיחות עם חברים רבים מאור , הם ביטאו רצון קיבוצי בעניין זה . ועוד : הודעותיה של המפלגה במערכת הבחירות ( כי היא "פורשת מן הפרשה ( " נתקבלה לדעתי בציבור החברים כגילוי רצון שלא לעסוק עוד בדבר הזה . לכך נתכוונתי בדברי על "רצון המפלגה . " ויש רצון למפלגה בכל זמן ועידן מעבר להחלטות שנתקבלו או שלא נתקבלו בזמנים שונים . יודע אני , בךגוריון היקר , שאין שליחותי עושה אותי ל"כל יכול . " וכמעט שנפגעתי על שראית להעמידני על כך . יכול אני לעשות רק כמיטב הבנתי ומצפוני , כהישג ידי וכמידת נכונותה של המפלגה להסכים עם מעשי ועם כוונותי . תמיד אקשיב לדבריך ואשקול אותם , ומובטחני שגם המפלגה תעשה כן . אני בטוח שייעשה הכל כדי שלא יפגום הוויכוח בחברות , שלא יהפכו חילוקי הדעות ( הטבעיים , הדרושים והכרוכים ) לריב . חברים רבים דיברו , גם במרכז וגם מחוצה לו , על מקומך היהיר במינו בלבה של התנועה . ואני אוסיף : גם בתודעתו ובהערכתו של העם . לדעתי נכונים הדברים , גם כשאתה מגיב עליהם הגבה של סלידה מחמת צניעות . ויש דבר שאני מוסמך לאמרו יותר מכל אדם : האמן לי , כל אימת שעלי להיות בר פלוגתא שלך , חש אני קרע בלבי . לא אחת קיללתי את יומי על שעלי להתייצב לוויכוח אתך בעניינים הקרובים ללב שנינו מאוד מאוד , ואני אנוס על פי מצפוני לעשות ולהגן על מעשי . השכם והערב אני מאחל לעצמי את היפוך התפקידים : כמה טוב היה לי כשהיתה האחריות הגדולה והמקיפה על שכמך שלך . אחת אדע : יהיו מה שיהיו חילוקי ההדגשות , ההערכות והדעות - המטרות הגדולות , שעליהן נתנו במשותף את מרבית שנות עבודתנו בארץ , תמיד יקיימו בינינו אחדות וחברות . שלך בחברות לוי אשכול

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר