ו. מחלוקות בענייני פנים וקרע גלוי עמ בן ־גוריון

עמוד:440

" לולא הפרשה , היה מהגלע הקרע סביב תורת שפינתה או תורת איינשטיין , " השיב לימים בהומור מריר לשאלתו של עיתונאי מה גרם לקרע התהומי ביניהם . אשכול החליט עתה " לשבור את הכלים" ולהביא את חברי המפלגה להכריע באופן חד משמעי בינו לבין בן גוריון , אף על פי שידע כי על המפלגה מאיימת סכנת פילוג , שכן הצעירים ברובם המכריע תמכו בבן גוריון . אשכול היה נחוש בדעתו להוריד את הפרשה מעל סדר היום הלאומי אחת ולתמיד , ולמחרת הגן על עמדתו בישיבת מרכז מפא"י . הוא טען שחקירה של אירועים שהתרחשו לפני עשר שנים תפתח תיבת פנדורה ובעקבות זאת יחלו בירורים מיותרים על אירועים נוספים מן העבר , ומלבד זאת ממילא כל מי שנשאו בתפקידים שהיו קשורים ל"עסק הביש" כבר אינם משרתים בתפקידים אלו . אשכול לא היסס להטיל את מלוא כובד משקלו נגד החלטה אפשרית של המרכז או הממשלה להקים ועדת חקירה מכל סוג שהוא . הוא התייצב אפוא בגלוי מול רבים מראשי מפא"י , כולל אנשי ה"גוש , " שחיפשו פשרה בינו לבין בן גוריון מתוך חשש מפילוג , וקבע : "אם כל אחד ואחד מכם ישים יד על לבו , הרי הוא יגיד שהוא לא רצה ולא רוצה שתתחדש הפרשה . " את דבריו סיים באיום גלוי שאם יחליט המרכז על הקמת ועדת חקירה כי אז "לא תהיה ממשלה ... ואתם תשאלו את עצמכם מי מכם אחר כך יהיה ראש הממשלה הבאה . " המשכר במפא"י לווה בחידוש הסערה סביב אירועי הפרשה בעיתונות , בכנסת ובציבור הרחב . ב 14 בדצמבר עמד מרכז מפא"י להתכנס בירושלים להמשך הדיון על הקמת ועדת חקירה , אלא שבאותו היום כינס אשכול את שרי ממשלתו והודיע להם על החלטתו להתפטר . הוא טען כי במצב שנוצר הוא אינו רוצה לפעול לפי המלצות מחייבות שהוא דוחה מכל וכל , והביע תקווה שתקום במהרה ממשלה חדשה "שיהיה ברור לה או שהיא לוקחת על עצמה תפקיד וחקירת הפרשה ] או ... שהיא אינה לוקחת על עצמה תפקיר זה . " השרים הביעו צער על התפטרותו ואת תקוותם שתקום במהרה ממשלה חרשה והודו כאיש אחד לאשכול על הדרך הנעימה , הפתוחה והחברית שבה התנהלה הממשלה ב 18 החודשים שבהם עמד בראשה . עם תום הישיבה שלח אשכול מכתב התפטרות לנשיא שזר . במכתב הגן על ועדת השבעה ועל מסקנותיה , והסביר את התנגדותו להעמיד את פעולתה ואת אירועי 1954 לחקירת ועדה משפטית : "לפי מיטב הכרתי לא תצמח כל תועלת מעשית מחקירה של עניין שהתרחש לפני עשר שנים ... רואה אני לעומת זאת נזק פנימי וחיצוני למעמדה של המדינה וליוקרתה אם נמשיך ונתעסק בחקירות כאלה" ( תעודה . ( 144 הצעד שנקט אשכול העמיד את חברי מפלגתו בפני ההכרח לבחור בין המשך כהונתו בתפקיד ראש הממשלה על פי תנאיו , כלומר ללא ועדת חקירה וללא תלות בבן גוריון , לבין כינון ממשלה חדשה בראשות מישהו אחר . מזכירות מפא"י ובעקבותיה מרכז המפלגה החליטו להמליץ בפני הנשיא להטיל את הרכבת הממשלה על אשכול , ובאותה הנשימה דחו את ההצעה לחייב את שרי המפלגה להצביע בעד חקירת "עסק הביש . " ב 22 בדצמבר 1964 הוקמה ממשלה חדשה בראשות אשכול . חמישה ימים לאחר הקמתה החליטה הממשלה שלא למנות ועדת חקירה לאירועי " עסק הביש . "

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר