ה. בשדה הדיפלומטיה הבין־לאומית - הידוק הקשרים באמריקה ובאירופה

עמוד:436

. 139 איגרת אל לודוויג ארהרד , בון ירושלים , ג' בתשרי תשכ"ה , 9 בספטמבר 1964 סודי ביותר בונרסקנצלר נכבד , אני יודע את יחסך האישי לישראל ואת רצונך לעשות למען שיפור היחסים בין שני עמינו ומדינותינו . רואה אני אפוא מחובתי להעמיד אותך על החרדה הגוברת אצל תושבי ישראל וממשלתה , נוכח הגברת חימושה והתעצמותה הצבאית של מצרים . על הרקע של היחסים הטרגיים שנוצרו בדורנו בין העם היהודי לבין העם הגרמני , גדולה בקרב תושבי ישראל האכזבה המרה על שמדענים וטכנאים גרמניים מוסיפים לסייע באין מפריע בידי ממשלת מצרים בכוונותיה הזדוניות להכחדתה של מדינת ישראל . חלפו שנתיים משעה שהפנינו לראשונה את תשומת לבה של הממשלה הפדרלית הגרמנית על פעולתם של אזרחים גרמנים להאדרת כושר התוקפנות המצרי . כשנה וחצי חוזרת בעיה זו ועולה בפרלמנטים של שתי מדינותינו . לפני יותר משנה החליט הבונדסטג פה אחד לחוקק חוק בנושא זה . שמת לב בוודאי שבעת ביקורי האחרונים בארצות הברית ובצרפת נמנעתי מלתת ביטוי פומבי חריף לרחשי לבנו בנושא זה על אף לחץ דעת הקהל וסערת לבי שלי . נמנעתי מלעשות זאת מתוך ביטחון שתמצא דרך לפעולה ממשית כדי לשים קץ לתופעה , המסכנת את עצם קיומנו והקושרת - מבחינה נפשית - סכנה אקטואלית זו עם זיכרונות לאומיים מרים ועם פצע אנוש שהשאיר בהווייתנו ובתודעתנו צלקת עולם . עדיין אנו מחכים לפעולה כזאת מצרך . עצמתה הצבאית של מצרים נבנית והולכת מתוך מגמה מוצהרת להשלים את מלאכת ההשמדה על ידי מחיית זכר מדינת ישראל . עבודת המומחים הגרמנים מסייעת לפיתוח אמצעי לחימה והשמדה . לפי ידיעות בדוקות הנמצאות בידינו עוסקים מדענים אלה לפחות בפיתוח מערכת טילי קרקע-קרקע . הכנסת והציבור תובעים מאתנו תשובה על השאלה : האומנם עושה הממשלה הפדרלית הגרמנית מה שביכולתה - כדרכים תחיקתיים , מדיניים , מנהליים , כלכליים וחינוכיים - כדי למנוע השתתפות פעילה של אזרחיה במעשים אלה , המביאים לידי התדרדרות מסוכנת במזרח התיכון , המאיימים על שלום ישראל , המסכנים את שלום האזור הזה ואולי אף את שלום העולם כולו . עלי להודות שתשובה אין בפי . קשה לי להשלים עם הרעיון כי ממשלה גרמנית אחראית שאתה עומד בראשה לא תוכל למצוא אמצעים כדי להבטיח שאזרחיה לא ייתנו יד לפיתוח מכונת השמדה מודרנית המבקשת להשלים מה שהחל המנגנון האפל ביותר בדברי ימי אדם . לא ייתכן שנימוקי שיקול ותועלת יביאו לירי כך שממשלתך תעמוד חסרת אונים כשאזרחים גרמנים מוכרים ידע וכישרון למדינה שמטרתה המוצהרת להשמיד את מדינת ישראל . אין לי ספק , בונדסקנצלר נכבד , כי אתה וממשלתך אינכם רוצים בכך . אך הרשה לי לומר בכל גילוי הלב כי אין בה בידיעה ערטילאית זו כדי להפיג את דאגתנו החמורה . אנו מייחלים למעשים מצד ממשלתך , מעשים שיביאו לידי הרגעה אמתית באזור המתוח שבו אנו חיים , ושיסירו מעלינו את הסיוט של יד גרמנית עוזרת לחלומות השמדתנו . אני כותב מכתבי זה בפרוס השנה החדשה שלנו . מקובל אצלנו כי אלה הם ימים של "חשבון הנפש . " בימים אלה מצווים יחיד וציבור גם יחד לפשפש במעשיהם בעבר ולערוך לבם לחיים של יראת אלוהים בשנה החדשה . יהי נא זה המועד לכך גם לממשלתך ולעמך . קבל נא , בונדסקנצלר נכבד , את הבעת הוקרתי העמוקה . לוי אשכול

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר