ה. בשדה הדיפלומטיה הבין־לאומית - הידוק הקשרים באמריקה ובאירופה

עמוד:431

דה גול : בגלל סיבות היסטוריות אנו מוצאים סיפוק רב בעובדה שעם ישראל קם מחדש במסגרת מדינה עצמאית על האדמה שהיתה שלו . אנו רואים במדינת ישראל גורם של שיווי משקל במזרח התיכון , ואם קיומה של ישראל ונוכחותה באזור זה יכולים להביא לידי זעזועים כלשהם הרי שהם חייבים לשמש גורם של שיקול דעת ומחשבה חיובית . אנו מלאי הערכה לעבודתכם ולמפעלכם . לעתים קרובות נוסעים צרפתים שהנכם מזמינים בנדיבות רבה אליכם כרי לראות את פרי עמלכם , ובשובם הם מספרים לנו על כל מה שהפלאתם לעשות . מפעלכם להפרחת השממה , החלטתכם הלאומית הנחושה , רצונכם העז להישאר חופשיים , עצמאיים ואף חזקים , כל אלה זוכים לאהדתנו ולהערכתנו , וברצוני לומר לך שאנו חרורי רצון טוב כלפי ישראל . כפי שקורה הדבר אצל כל מי שעבר רב פעלים מאחוריו , כן גם לכם משאירים דברים רבים משקע של מרירות , ולא תמיד הנכם נוחים לשכניכם . אבל הואיל ושכניכם ערבים הינם — הרי שהם מרבים להגזים . מה לעשות , הם ערבים וזהו . אנו רוצים לראותכם חזקים ואיתנים , וכי יחד עם זאת תהיו שוחרי שלום ואנו מקווים שתדעו להמשיך במפעלכם בסבלנות . זאת אנו מאחלים לכם . אשכול : אני יכול להבטיח לך שמבוקר עד לילה אנו רוצים בשלום . אנחנו נמצאים באמצע הדרך , או פחות מזה , של ביצוע מפעלנו הגדול . מחשבתנו היחידה - כיצד להגיע תוך 15-10 שנה ל 4 מיליון יהודים בארץ , במחיר מאמצים אנושיים עצומים , וגם במחיר מאמצים כספיים . היינו משלמים הרבה כדי שיהיה שלום , כדי שנוכל להשתחרר מן המעמסה העצומה של הוצאות הביטחון . ישראל הקטנה חייבת להוציא 10 % מתוצרה הלאומי לענייני ביטחון - חוששני שזה פי שניים מה שביטחונה של צרפת עולה לה יחסית . ארשה לעצמי להביע משאלה . לפני שבועות מספר היה חרושצ'וב במצרים , הצהיר הצהרות והבטיח נשק . בזאת חיזק את נאצר , והגביר את המחשבה בקרב הערבים שנאצר הוא הגיבור הגדול שסביבו צריך להתרכז . לו היו מעצמות המערב רואות לנכון להגיב ולומר את אשר אמר הנשיא דה גול בפתח דבריו , כי רצונן לראות את ישראל עומדת על תלה ומתפתחת , אילו היה נאמר לערבים כי המערב לא ייתן להחריב אותה , כי אז היה זה מחזק את ידינו . ביתר שאת נוכל להמשיך במפעלנו אם נדע שלערבים יש מי שאמר כי אין להם סיכוי להרוס את ישראל . דה גול : כך בדיוק אנחנו חושבים , וזאת אנחנו אומרים , אם כי לא בצורה שבה מתבטא חרושצ'וב . לחרושצ'וב כוונות אשר כמותן אין לנו : להסית ולרכוש לקוחות במזרח התיכון באמצעות מעשי חנופה ופיתוי . אנו לעומת זאת מפגינים יום יום את דבקותנו בישראל , ונוכחותך כאן הנה הוכחה נוספת לכך . תמיר נאמר שישראל ידידתנו , ואנו מקווים שתשגשג ותתפתה הלאה . בוודאי , בוודאי ... אשכול : הייתי רוצה להביא בפניך דוגמה למעשה רב רושם , דוגמה להלך מחשבותיו של ישראלי . עברו כבר 16 שנה אחרי גמר המלחמה עם הערבים , אחרי קום המדינה . עד היום מעצמות גדולות אין שגרירויותיהן יושבות בירושלים בירת ישראל , וזה מתפרש בעיני הערבים כאילו העניין לא נגמר , כאילו אין הכרה סופית ומוחלטת מצר המעצמות בקיומנו . דוגמה אחרת משמשת חסימת תעלת סואץ בפנינו . על אף החלטת האו"ם לפיה חייבת התעלה להיות פתוחה , אין מגשימים חופש השיט . המערב בכלל וצרפת בפרט היו יכולים לצאת ולתבוע ביצוע ההחלטות . דה גול : אני רושם לפני את משאלתך בדבר העברת שגרירות צרפת לירושלים וכן בדבר תעלת סואץ . ברור כי אין המצרים ממלאים התחייבותם בהתאם לחוזה . האם נגרם נזק ממשי לכלכלת ישראל על ידי חסימת התעלה ? אשכול : בהחלט . ניתן לאמוד את הנזק ב 40 מיליון דולר לשנה . הייתי רוצה לחזור ולהדגיש : אני שמח מאוד על יחסך לעמדתנו בקשר לשני העניינים שהעליתי פה , אבל אין אלה תביעות או בקשות מיוחדות , והבאתי אותם בפניך כדוגמאות למעשים שלדעת ישראל היו יכולים לעשות רושם כביר על שכנינו ולהגביר אצלם את ההכרה בקיומנו .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר