ה. בשדה הדיפלומטיה הבין־לאומית - הידוק הקשרים באמריקה ובאירופה

עמוד:427

. 136 דברים בישיבת מזכירות מפא"י תל אביב , 19 ביוני 1964 איך אומרים אצלנו ? עכשיו אפשר כבר לגלות . אפשר לגלות שאני הייתי שותף לדאגת החברים שלא הביעו לי אותה , לפני נסיעתי , של הצפוי בנסיעה הזאה , מתוך כמה נימוקים שהיו בוודאי כמוסים אתם . למרות שלא דיברו אתי אני מנ ח שהיו להם נימוקים לכך בשעתו לדאוג , ואני גם כן הייתי שותף לדאגה ולמתיחות . במידה ויכולתי לתאר לעצמי מה יהיה מרכז הפגישה , מצדי לפחות - מאמץ להסביר את המיוחד שיש בעבודת תחייתו של העם היהודי בישראל . אולי זה מצלצל נאיווי , כביכול תמים , אבל היות וחשבתי ששם ישנו איש חדש , ואני בשבילו איש חדש , ובעניינים האלה איש חדש , ובמידה שידוע על ביקורים שהיו לנו הם לא היו אתו , אבל עם עושי דברו , עם כמה אנשים הנוגעים לישראל , בעיקר לביטחון , חשבתי שיש להסביר דברים פשוטים , דברים שביסוד עבודתנו בעבורה עצמאית , אבל בקו ארוך - מאל"ף עד תי"ו . כאשר אמרתי לו זאת דיברתי על הפילוסופיה של "דו איט יור סלף , " וזה מונח שהוא קיים קרוב ל 100 השנים האחרונות - של השיבה לארץ , ומתחיל מעבודה עברית ושמירה וגומר במערכה מדינית , ביטחונית , מלחמה - אם נחוץ . את זה ראיתי לי לדבר מרכזי , כי ידעתי על זה , שיכול להיות שיהיה צורך בבירור , כי נפגשתי עם עושי דברה של הממשלה האמריקאית בחודשים האחרונים . נוסף לזה חברים יורעים שנאחזנו בעניין של התפלת מים . לא הייתי רוצה להרחיב דברים , או לחזור על דברים שכבר נאמרו ונכתבו בעיתונים , אבל קצת קשה להוציא רק "צימוקים" מבלי העיסה שסביבם . על עצם הביקור , גם אם לרון על פי הרגשת אחרים , וזה עם נשיא עם , כי אם יש שניים בעולם , הרי הוא לפחות אחד מהם . ואם להשאיר את הפלוגתא אם הוא יותר גדול או פחות גדול - אני חושב שיותר גדול . משום כך אני נעזר בהערכת אחרים . זה היה במידה עצומה , ולא אגיד במקסימום , כי שוב אין אתה יודע , אבל במידה עצומה של נכונות נפשית ורצון לטעת בנו , ועל ידינו בישראל , את האמונה שהנשיא ומי שאתו רוצים בטובתה , בביטחונה , וגם אגיד - ברווחתה של ישראל . הנשיא עשה , מותר להגיד , מאמצים , במידה שבני אדם יכולים לעשות מאמץ בפעם ראשונה שנפגשים , לטעת הרגשה זו , וזה מתבטא באופן הדיבור או בקריצת עין או בבת צחוק . נוסף לדיבורים עשה כל דבר כדי לרכוש אותנו להאמין בו , ומתוך הבעת רצון חזקה שהוא רצה מאוד שתאמין לו שהדברים אינם דברים שנאמרים מן השפה ולחוץ . וזה עבר בכל השלבים , או נגיד לפחות במחצית השלבים , כי בוודאי הם נתקלים עוד בצרות שוטפות שיש למדינה גדולה , רבתי במדינות העולם . ומותר להזכיר שמות - אם זה הרימן ואם זה באל ואם ראסק , שלא היה , אבל הסביר , כשבא כמעט בשעה האחרונה , שבא רק בשביל כך . אני פגשתי בו בפעם הראשונה . פעם ראיתי אותו בשווייץ כשמישהו הראה לי אותו , והוא עשה עלי רושם קצת זועף . הוא עשה כל מאמץ כדי להופיע בלבביות . אני מבקש אתכם לא לחשוב אותי לתמים המתפתה לדברים כאלה . אולי להפך , אולי אני יותר מפוכח בעניין זה , ומה שאני אומר זו כבר השתקפות של דברי אחרים והערכות של אחרים , כי אני עצמי כל הזמן דיברתי לא ליצר העניין , אלא מה יהיה לאחר זה , כשנגיע לשיחות . אבל זה תופס מקום ותפס מקום , והיות ואני חושב כי יש לזה ערך , כשאנחנו הנהגנו בשנים האחרונות מוסר של כוח הרתעה , וזה בוודאי גם נשק וגם כוח פיסי , אבל יש גם הרתעה מדינית , ואם האויב יודע שלא אלמן ישראל , וארצות הברית , וגם מדינות אחרות חשובות כך נוהגות עם ישראל - יש בזה השפעה רבה וגם הרתעה ביטחונית . בנקודה זו כל מה שליווה את הביקור הזה - אין לבטא אותו .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר