ד. איחוד ופיצול בתנועת הפועלים

עמוד:419

. 134 אל דוד בן גוריון , שדה בוקר ירושלים , כ"ד באייר תשכ"ד , 6 במאי 1964 בן גוריון היקר , יודע אני שמכתבי לחברי קבוצת "מן היסוד" עורר אצלך מורת רוח וסערת לב . כותב אני אליך כדי להסביר את עמדתי , להסיר רוגז , שלפי דעתי הוא רוגז חינם , ולהחזיר הבנה הדדית . קודם כל הייתי רוצה להבהיר , שאין לראות במכתבי מה שאין בו . לא היה בו , כפי שכתבת לחברי המזכירות , "הדחת ההדחה" - ביטול מה שהוחלט על ידי המרכז . לא היה בו שום רמז לכך ששיניתי דעתי ביחס להצעה שהצעתי למרכז להחליט מה שהחליט בזמנו . אין בלבי שום חרטה על מה שעשיתי אז . ואת זאת הסברתי הסבר היטב לפרופ' רוטנשטרייך וכל חבריו בשיחות שקיימתי אתו . פונחסן לןבון ] היה ראוי לעונש . מעולם לא עלתה על דעתי לחזור בי מעמדתי זו , אם בפרהסיה ואם בצנעה . עניין אחר שאיננו במכתבי - לא סיגלתי לעצמי סמכויות שאין לי . ידעתי כי מכתב שלי אין בו כדי חיוב המפלגה ומוסדותיה . מה שעשיתי אינו אלא גילוי דעתי , הגלויה והידועה , בלבד . מעודי לא ביקשתי ולא תבעתי לעצמי כל שררה , כל שליחות , כל תפקיד ציבורי . עד היום הם הוטלו עלי על ידי הציבור ונדמה לי כי שירתיו במסירות ובאמונה . בני אדם הורגלו בארץ לתבוע מראש הממשלה אחריות ותשובות לבעיות החורגות מתכנית הפעולה ומקווי היסוד של הממשלה . והם תובעים אותה בעניינים הנוגעים למפלגתו של ראש הממשלה , וכך אפילו החברים עצמם של מפלגת ראש הממשלה . לא יכולתי ואינני בן חורין להתחמק מן האחריות הציבורית המוטלת עלי גם בעניין הדחת לבון שאני הצדקתי וביצעתי . הציבור המפלגתי והציבור הרחב ידע גם עמדתי כיום , שלוש שנים לאחר המעשה . אין להשתמט . ולבסוף - אין במכתבי שום השלכה על "פרשת . " 1954 ידעתי שאתה מבקר , שולל או פוסל את דרך עבודתה של ועדת השבעה ואת מסקנותיה . איני יכול לומר או לעוץ לך עוד דבר בעניין זה . אין על כל פנים כל קשר בין הוויכוח הזה לבין פרשת היחסים בין המפלגה לבין פונחסן לובוןו ורק בה עסקתי בימים האחרונים . העניינים הם שונים ובעלי הדברים הם אחרים . אנשי מפא "' מתנגדים לחידוש ה"פרשה" ( צויר בידי יוסף בס , 19 ביול ( 1963

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר