ג. השנים האחרונות במשרד האוצר - "מדיניות כלכלית חדשה" נוספת

עמוד:379

הדפים הקודמים נכתבו לפני שעות אחדות . בינתיים נתכנסו כל בחורי האוצר לדיון על ענייני התקציב שהגיע פרקו . הפסקתי אז . עכשיו קרוב לחצות . עזבו כולם ואיוותר אמנם לבדי אבל ללא יכולותו להמשיך לכתוב למיידעלע . ובפרט כשהיא מקמצת כל כך בכתיבה . לא רוסה - לא סריך . היומיים האחרונים קרים מאוד בירושלים התנור בחדרי מזמזם ומפזם פזמונו מזכיר קצת את הצרצר של ביאליק , יותר נכון את הצרצר אשר בתנור הגדול אשר בביתנו העצום ורחב הידיים באוקראינה בפזמו פזמונו באישון לילה . בוקר רלינקה במשרד . שלחי נא כמה מעטפות עם כתובתך . ושמא תשתמשי את במעטפות שונות ובכתובות מודפסות . כל טוב סלה . . 121 הודעת שר האוצר בכנסת ירושלים , ח' באדר א' תשכ"ב , 12 בפברואר 1962 תכנית הממשלה לייצוב המשק ארוני היושב ראש , כנסת נכבדה . ביום שישי שעבר אישרה הממשלה בישיבתה המיוחדת תכנית לייצוב המשק . באותו יום הבאתי את התכנית לידיעת הציבור , בשידורי ב"קול ישראל . " מטבע הדברים לא יכולתי להכניס את הכנסת ואף לא את ועדת הכספים בסוד העניין הזה , ועמכם ההבנה והסליחה . אשוב ואציין עכשיו את קוויה העיקריים של התכנית . היא כוללת שלושה פרקים , ובה י"ח סעיפים . הפרק הראשון - שער המטבע וסחר חוץ . יש בו סעיפי משנה : ( א ) הלירה הישראלית תועמד , ואני קורא עכשיו מה שכבר פורסם בציבור , החל מחצות הלילה באותו יום , לפי שעון ישראל , על שער אחיד של 3 לירות לדולר של ארצות הברית . שער זה יחול על הייצוא של מוצרים ושירותים , על הייבוא וכן על העברת הון . עם קביעת השער החרש תבוטל שיטת הפרמיות לייצוא של מוצרים ושל שירותים , וכן התמיכות להעברות הון . כתוצאה מכך לא יהא עוד צורך בחישובים המסובכים של הערך המוסף בכל אחר ממוצרי הייבוא , חישובים הכרוכים בנוהל מורכב ומכביד . ( ב ) ההיטלים על מוצרי ייבוא יבוטלו ברובם . ייבוא הציוד וכן חומרי הגלם בחלקם יהיה פטור כליל ממכס . שיעורי המכס על מוצרים אחרים יופחתו גם הם במידה ניכרת . ( ג ) בהסתמכנו על השער החדש כבלם בפני הרחבת יתר של הייבוא נוכל להסיר בהדרגה את ההגבלות המנהליות על הייבוא . כן נפעל לפישוט כל התהליכים הנוהליים בענייני סחר חוץ , ובכלל זה לביטול הצורך ברישיונות ייבוא לגבי קבוצות מוצרים מסוימים . הפרק השני , ובו כמה סעיפי משנה : מדיניות ייצור ופיתוח . ( ר ) ננמיך בהדרגה את החומות של הגנת יתר על תוצרת הארץ מפני ייבוא . כדי להעמיד את ענפי התעשייה והחקלאות על בסיס של ייצור יעיל וזול , בכוונתנו להגביל תקרת מכסי המגן ולבטל את ההגבלות הכמותיות על הייבוא . מעבר לתחום ההגנה יהיה על המוצרים המקומיים לעמוד בהתחרות עם מוצרי ייבוא .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר