ב. "הפרשה" - סולם לעליית אשכול

עמוד:368

בתוך אימפריה , יוכל לשבת אתנו . אינני אומר ברגע זה אם רק באשמתו או באשמת המצב שנתהווה . אבל באופן אובייקטיווי נוצר מצב שהוא לא יוכל למלא עכשיו את התפקיד הזה . אני יורע שגם אם נקבל הצעה זו יהיו ימים לא קלים . הדבר תלוי בהרבה בנו , בחברי המרכז ובתנועה כולה . הוא תלוי בלבון ובמקורביו . ילעגו לי , אבל אני רואה את עצמי בין מקורביו . עד שלשום הוא גם חשב כך . הדבר תלוי גם בנו . אם נחליט כך , ודאי תקום עוד פעם צעקת "געוואלד" על הדמוקרטיה , הדמוקרטיה שנפגמה , נפצעה , מתה , מולכת בארון מתים . מותר להגיד פה , אם כי אני מסופק אם נחוץ להגיר פה , שאני רואה בזה ססמה שאינני יכול להתחשב בה . בכדי למנוע שיגידו על מפא"י שהיא לא דמוקרטית , אתה לא צריך להציע דבר שאתה חושב שבימים אלה הוא פתרון קשה ביותר , טרגי ביותר , עצוב ביותר . אבל סוף סוף החיים הם יותר מזה . אני רוצה להגיד לחברים כי ישנן לחישות רבות שזהו בעצם מאבק בין ותיקים וצעירים . לא ארחיב הדיבור על כך . אני קצת מכיר את מפא"י . הכרתי אותה גם בשבועות אלו . יחד עם הצעירים נאבקנו בשבועות אלה על כל מיני פתרונות ופשרות . אני מזהיר את התנועה כולה ואת המפלגה כולה שלא להינתן ללחץ זה ולטרור שמקימים נגדנו . שפה יש כביכול "תכנית" שלמה . גם לי אמרו חברים וידידים כי יש פה "תכנית" שלמה של "פינוי דרך" ו"עריפת ראשים ... " היום זה מחר אחר . אני בטבעי אינני חושש מפני זה ויעיד החבר הרצפלד שזה טבעי במשך כל השנים . כשהיו חיים קשים במרכז החקלאי , הייתי קונה זוג מגפיים וחוזר לדגניה ב , ובזה נגמר העניין . כך אני רואה את שליחות כולנו . עכשיו משתדלים להכניס לנו מושגים מהחוץ על אופיו של המאבק . אסיים ואומר שבשבועות הללו התגוררנו קצת בקבוצות . אתה מתייעץ עם חבר או חברים , עם חברי ממשלה או חברי המזכירות שנראה לך שהצעתם טובה , ואתה רוצה לרעת מה חושב חבר ומה יחסו . לצערי ולתוגתי אם אני הגעתי לכך שאני הבאתי הצעה זו למזכירות , אם כי אינני רוצה ב"קופירייט . " הצעה כזו היתה במזכירות כל הזמן , וכל הזמן נאבקתי בה . חיפשתי כל מיני דרכים שאפשר יהיה להימנע מצעד זה . לבסוף הצטרפתי להצעה זו , והצטרפתי אליה בלי החברים שאתם הלכתי כל הזמן יד ביד בחיפושי דרכים ופשרות . הרבה פשרות הצענו על דעת קבוצה יותר גדולה . חברים רבים אמרו לי : מה אתה , לוי בן דבורה אשכול , צריך לחדור לתבערה ולהציע הצעה כזאת ; תן לעניין שילך כמו שילך ! על זה אני אענה בפסוק לא שלי , של אדם בדרגה גבוהה יותר : "לא איש כמוני יברח . " אני חוזר ואומר.- נכנסתי לעניין משום שאתם הכנסתם אותי לעניין , יכולתי להישאר בחו"ל . יש לי עדה , החברה גולדה מאיר . לפני נסיעתי נכנסתי אליה ושאלתי אותה : מה עלי לעשות ומה עלי להגיר ? לא היתה לה עצה , ואף לי לא היתה עצה . יכולתי להיות כמו כל חבר אחר , ולהצביע בהצבעה חשאית או לא להצביע . אבל הכנסתם אותי למרכז העניין . ואני חושב שכל חבר המרכז יש לו רעה ויחליט כפי שהוא רוצה להחליט . אבל הוא רשאי לשאול אותי : אשכול , אתה טיפלת בעניין . פעמיים דחיתי את העניין כאשר המרכז התכנס . בפעם האחרונה חשבתי שאולי מצאנו דרך , ואז נישאתי על כפי כולם , משום כך חייבים החברים לדעת מה חושב אשכול . כמעט שאין אדם בין חברי המזכירות , או בין חברים אחרים שלא אמרו לי , כאשר הייתי "מנדנד , " מענה את עצמי ואותם : " לבון צריך להתפטר . " רק שלשום אמר חבר מאוד אהוב עלינו כאן : זו חובה מוסרית , עליו להתפטר . הוא רואה באיזה עינויים מתענה התנועה . אסור לו להגיד "דווקא אני לא אתפטר , אתם תפטרו אותי . " וביקשו חברים : אם אתה חושב שעליו להתפטר , נלך אני , אתה ועוד מישהו בצוותא ונתבע ונאמר לו זאת . אך אין לי טענות . אני יודע שזה על כפות המאזניים . אבל אני חבר תנועה , חבר מפלגה . ומעודי הסכמתי שיש מצבים , ומצבים קשים , שיש לשעבד קצת נוחיות אישית או חברית , אפילו אם אפשר להכניס אותה במסגרת של מצפון ומוסר ; יש לשעבד זאת למוסר ומצפון יותר גבוה - של התנועה , שהיא משרתת את העם וביכולתה לשרת את העם . והנה ההצעה שנתקבלה במזכירות : "להציע למרכז להחליט כי במסיבות הקיימות בתנועה ובמדינה לא יוכל פנחס לבון לכהן בשם המפלגה כמזכיר ההסתדרות . " זהו זה .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר