ב. "הפרשה" - סולם לעליית אשכול

עמוד:352

בראשה , אך גם כך היתה זאת עדות נוספת למרכזיותו של אשכול במערכת הפוליטית . אשכול עמד בראש וערה שבחר מרכז מפא"י לצורך ניהול המשא ומתן הקואליציוני , ושבה היו חברים מזכיר המפלגה יוסף אלמוגי , שרגא נצר ועקיבא גוברין . במשך קרוב לשישה שבועות עמל אשכול בסבלנות להרכבת ממשלה על פי העקרונות שהציב לעצמו . בהציגו עקרונות אלה בפני חברי מזכירות מפא"י הבהיר כי : "תנאי אחר ... הוא על אחריות קולקטיווית ... לא תהיה קואליציה אחת לחקיקת חוקים וקואליציה אחת לענייני ממשלה . " עיקרון אחר היה הבטחת רוב למפא"י בממשלה , והדבר עורר את התנגדותם של חברי ה"מועדון . " לפיכך פעל אשכול לפרק את ה"מועדון" ולצרף לממשלה רק חלק מהמפלגות החברות בו , ולבסוף עלה הדבר בידו . במהלך ניהול המשא ומתן גילה אשכול עצמאות רבה , שעמדה לעתים בסתירה לכוונותיו של בךגוריון , וזה כתב לו בספטמבר : "עשית משגה כבד שהעמדת תביעת הרוב למפא " י בתנאי 1 כתנאין להקמת ממשלה , " אך הוסיף : "אני מלא הערצה לרצונך הטוב , לכוונותיו הישרות , למסירותך ולסבלנותך , גם כשאתה שוגה ... נוסף על כך התנגד בן גוריון לפירוק ה"מוערון" והעדיף את כל ארבע המפלגות בקואליציה הן כרי למנוע סחטנות מצר השותפות והן כדי לסכל איחוד בעתיד של הליברלים עם "חרות . " בסוף אוקטובר דיווח אשכול למזכירות מפא"י על נפתולי המשא ומתן המורכב והמסובך להקמת הקואליציה ועל הנושאים השנויים במחלוקת , ולנוכח הקשיים שעלו קבע : "אינני רואה בזה יותר מאשר ממשלת מעבר" ( תעודה . ( 119 בתחילת נובמבר השלים אשכול את המשימה ודיווח לנשיא על הקמת ממשלה בראשות בן גוריון ובהשתתפות מפא"י , המפר"ל , " אחדות העבודה" ו"פועלי אגודת ישראל . " "הבאנו את ' מועדון הארבע' על ארבע ... לממשלה , " אמר אשכול בחיוך על הממשלה שהקים על פי השקפתו שלו , ושבן גוריון קיבל אותה בלב חצוי . הדי ה"פרשה" שככו אך היא החלישה את מעמדו של בן גוריון בציבור ובמפלגה וחיזקה את מעמדו של אשכול . הוא היה לשר אוצר פופולרי ומקובל בציבור , וחבריו במפלגה ומי שעבדו במחיצתו רחשו לו חיבה עמוקה . אשכול עצמו היה מורע ליחס הסובבים אותו כלפיו ושיתף בכך את דליה כרמל : "בעצם כולם נאמנים ומסורים וידידים ובאמת באמת זה מזלי . בעצם אני מתפלא באומרים לי פעם שיש מי שהוא שונא לי או יריב או מתנגד בתוך מסגרת המפלגה בייחוד , " כתב לה באפריל . 1962 מעתה הניחו רבים שאשכול הוא היורש הוודאי של בן גוריון שבשנת 1961 מלאו לו 75 שנה . לו אשכול בחוג בית של מפא" לקראת הבחירות לכנסת החמישית , אוגוסט 1961

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר