א. בעיות במפלגה וצער במשפחה

עמוד:339

. 109 ובריס בישיבת מזכירות מפא"י הכפר הירוק , 22 בנובמבר 1958 חברים , אפטור עצמי מלהסמיר את דברי לחלק גדול של הפתיחה . אני רוצה להיכנס לחלק השני , שאני חושב שהוא מרכז פגישתנו היום , ואומר שאני רחוק והייתי רחוק ורחוק גם עכשיו מלחשוב את זה לאסון אם המפלגה בישיבה זו תיכנס לטענות ולמענות אחד לשני . עיקר הדברים הוא לכוון את הדברים שנפעל כגוף אחד מחר . יש אושר השמור לרעת בעליו ודומני שאפשר להגיד את זה עלינו . על המפלגה הגדולה כולה . האושר הוא שיש אחדות רעות , לפחות במאה אחוז , בכל הדברים הרציניים והיסודיים . אני אומר את זה ברצינות . כי לו זה לא היה , אז כנראה שהיינו נתונים בוויכוחים ובבירורים רציניים , יסודיים , אשר שייכים לדרך . וכאשר זה איננו , אז זה בהכרח הופך למה שהעיתונות העוינת עוסקת בנו . אז זה הופך לסכסוכים . ואם אמרתי שאני פוטר את עצמי מלהסמיך את דברי לפתיחה של בן גוריון , מה היתה הדרך במשך חמישים שנה ומה עומד לפנינו לעשות , כי אין בזה חילוקי דעוה - אמרתי זאת כי אני רוצה לטעון לעצמי ולכל אחר מאתנו שאת זה שאנחנו עושים היום היינו צריכים לעשות לפני חצי שנה או שלושת רבעי שנה , כדי שעשרות חברים , שהם מהווים את ה"גב , " חוץ מהמוסדות הרשמיים של התנועה ושל המפלגה , יתיישבו ויחפשו דרכים פנימיות , הבריות , יותר שקטות , יותר שלמות ומשלימות . אני מבין מדוע דווקא בחלק זה הזכיר בן גוריון את נצר . יש שיטה , כך אני רוצה לפרש , ש"מען זאגט די טאכטער אונד מען מיינט די שנור" [ אומרים הבת ומתכוונים לכלה . ( אז לכל הפחות שה"שנור" תדע גם כן . אני רוצה להגיד בזה , שיש התגודדות . היא לא במקום אחד ולא אצל אחד ולאו דווקא אצל נצר . ואם אנחנו מדברים על דבר זה , אז צריך היה לחפש איזה שהם מקורות וסיבות . ואז אני חוזר ואומר : לו היה ידוע שהנה יש בינינו חילוקי דעות בעניין זה או אחר ועל יסוד זה מתגודדים - זה היה נפלא ! זה היה נותן חיים למפלגה . ואז היינו יושבים , מבררים ומחליטים . אנשים שרוצים להיות במפלגה אחת , כאשר ישנם חילוקי רעות ביניהם , יושבים ומבררים ומכריעים והולכים על פי ההחלטה . אולם זה איננו . אז זה בוודאי אסון , אבל זה האסון שבאושר . אינני להוט , חס וחלילה , שיהיו אצלנו חילוקי דעות שמוכרחים להביא לידי פילוג , אבל זה אסון שמתוך כך הדברים מקבלים בהכרח איזה צביון של סכסוכים ושל מריבות קטנות , אשר בכל אופן בידיהם יכולת עצומה להרוס את הגוף הגדול הזה , העצום הזה , אשר נושא באחריות עד עכשיו ומתכונן לשאת באחריות בדורות הבאים . בן גוריון באותה דרך ש"מען זאגט די טאכטער אונד מען מיינט די שנור" הזכיר את אבן . ברצוני להגיד לכולם שבחלק גדול אני מסכים , ואני חושב שכולם מסכימים לחלק עצום , גם מחוץ לחלק שרואה את עצמו צעיר . אז מה ? אם אבן יבוא - אנחנו לא ניתן לו להסתפח אל הנחלה הזאת ? פחות מהכל זה עולה על השולחן הזה , הייתי אומר , שאיננו יושב בממשלה . אולי חברים שיושבים בממשלה יש להם מחשבות יותר מרחיקות לכת וחושבים מה יעשה אבן ומה ייעשה לאבן . אבל המפלגה כולה , בוודאי פחות מהכל , שואלת את עצמה את השאלה הזאת . לכן אין להביא את זה בשום פנים ואופן . מה עשה לביא ? ( בן גוריון : אמרתי שהיה "פרא אדם . ( " ואני הוספתי בחוג קטן : גם עכשיו . ( בן גוריון : ירבו כמותו בישראל (! כן , בוודאי ירבו ... גם לא כאלה . כמובן כאשר בא ליש [ אשכולו , כאשר בא בן גוריון , כאשר בא שפרינצק , כאשר בא ברל כצנלסון , בוודאי הם ראו לפניהם עולם אחר . אז היה ברור על מה הוויכוח ועל מה המלחמה . כאשר נפגשנו עם היישוב הקיים , כאשר נפגשנו עם היישוב הפתח תקוואי או הראשוני , היה ברור על מה המלחמה ועל מה הוויכוח . ולו היה דבר כזה עכשיו - טוב , אולי זה היה מקדם אותנו כתנועה . אם הוויכוח יהיה על איזה עניין - אז הבירור יתקיים והמפלגה כולה תחפש דרך , או לכל הפחות חלק גדול יחפש דרך איך להתגונן . וכך זה עם שני ושלישי .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר