ג. כלכלה בתקופת מלחמה

עמוד:319

הפועל הוא העם והוא המדינה . באמרי הפועל אני מתכוון כמובן גם לכל אדם עובד , חלוץ ברוחו ובהרגשת ייעודו ושליחותו . , הארץ קטנה , לא עשירה , מוקפת אויבים ןוןחייבים לקבל נידחים וגולים אשר באשמת הגלות המרה הם מעוטי יכולת תרבותית וכלכלית . לפנים אמרנו והאמנו שכל עולה מביא בצקלונו אפשרות עלייה של עוד יהודי . הכוונה היתה ליהודי רוסיה ומערב אירופה . מקור זה נסתם ונסתם גם החזון ההוא . עלינו משימה היסטורית עצומה ואיומה . איך נמלאנה . מוקדם מדי התלקח התיאבון לעלייה כלכלית בחיים הפרטיים גם של הפועל וגם של האקדמאי . אנו חיים על כספי זרים פשוטו כמשמעו . מי שהועמד על מצפה אוצר המדינה חייב לראות , להזהיר ולהתריע ולהתאמץ למנוע התדרדרות . ייפסקו מקורות חוץ כגון שילומים והם ייפסקו ; או מענקים של ארצות הברית והם נפסקים והולכים ואנו נרד אל כיכר לחם כפרט ובאומה . במספר שנים שיש לנו עור עלינו למהר במאמצים עילאיים לבנות נדבכים כלכליים שאולי בעתיד יתנו לנו פרנסה וקיום . הדבר לא יכול להיעשות על ידי איש אחד או קבוצת שרים בממשלה . לנו נחוץ עם עמל מיישב קולט עלייה , חוסך , מקמץ ומסתפק בפחות מאשר ישיאו יצרו . מסתפק להוצאות בפחות מאשר הוא מייצר ובכל אופן בלא יותר . היום אנו צורכים יותר מאשר יוצרת הארץ . ושוב , ידעתי כי המלאכה קשה וכי מפלגתנו עלולה להיענש ולהפסיד קולות נוכח הסתה ודמגוגיה משמאל ומימין אך האומנם אפשר להתכחש לאחריות האיומה ? ומי יודע , אולי אם במאמצים גדולים ובקרבנות נעלה על דרך של קיום מובטח , יציבות , עצמאות אמת ללא תלות בזרים , שמא ישוב לבם של ההמונים הגדולים להאמין ולסמוך במפלגה זו ובאנשיה אשר לא החניפו ולא התכחשו לייעודם ולשליחותם . סוף ההכרה וההערכה תבוא . ארכו הדברים אם כי לא מיציתי הכל מה שיש לי להגיד . לא הכל נדלה . היום אני קצת בחזקת חולה ואמרתי לנצל קצת מן הזמן לכתיבת השורות הללו . תסלח בעד האיחור . הפרובלמה לאורך ימים קיימת . בברכה לוי אשכל שר האוצר

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר