ב. התאוששות כלכלית והתדרדרות ביטחונית

עמוד:302

כמו כן אני מזהיר מפני הקדשת מאמץ יתר להשגת סכומים נמוכים בלבד . לדעתי הכרחי לקבוע סכום ניכר שמתחת לו לא תקדישו לדבר מאמץ . תחילה הצעתי , $ 50 , 000 אך אני נוטה להסכים גם ל . $ 25 , 000 בטוחני שמיותר לציין כי השפה הננקטת בניהול מבצע כזה חייבת להביא בחשבון את כל ההתחייבויות שלנו . יש כמובן להיזהר ולהימנע מכל התייחסות לאפשרות של "כשל" באחת מן ההתחייבויות שלנו במינוח רומה . אני מחכה לדיווחים על פעולותיכם ועל תוצאות . אם הדבר נתון בידיכם , בטוחני שהוא יטופל מתוך אבטחת מיטב האינטרסים של ישראל . על מנת שגם הם ידעו את הנקודות שהועלו לעיל וישתפו אתכם פעולה בכל הדרוש , אני שולח העתקים זהים ממכתב זה לד"ר שוורץ , למר מונטור , למר אבא אבן , לד"ר מרטין רוזנבלט ולמר מאיר שרמן . שלכם בלבביות , לוי אשכול שר האוצר קבוצה של פעילות ה"בונדס" בארצות הברית עם תום ביקורן בישראל , יולי 1952

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר