ב. התאוששות כלכלית והתדרדרות ביטחונית

עמוד:299

מברנשטיין אין לי כל פחד . התקציב יחליט איפה הגבול . מר [ יוסףן ספיר ינקר לו את עיניו אם יתנו לתחבורה פחות ממה שהוצע . מתווספת פה גם נעימה אידאולוגית . אין ספק שלברנשטיין ולחבריו אין כל יחס נפשי לפרימט של תקציב הפיתוח . אולי יגיד שנביא צינורות להשקאה בסכום של 10-5 מיליון דולר פחות ונביא עוד סחורות לתצרוכת . בקשר לזה ישנם דברים הלוחמים בער עצמם . איזה צינורות אנו מביאים ? צינורות הנחוצים להשקאה בחקלאות ובפרדסנות . בקשר לנגב ישנם בכספי השילומים סכומים המשוריינים לצינורות , ושם אינך יכול להפוך דולרים לסחורות תצרוכת . אשר לתקציבים , איני יודע איך אפשר להקטינם . לו האמנתי שאפשר להקטין את התקציב הרגיל , הייתי לוחם בעד זה עד טיפת דמי האחרונה ומקטין . נניח שכבר נפחית איזה מיליוני לירות בביטחון , האם זה יכסה מה שחסר בתקציב ? הייתי רוצה לראות מי יקטין . נוסעים לכאן ולשם , ולפי שעה רק מדברים שצריך לחתוך ולקמץ . ביחס לחינוך , אם לא תחליט שאתה יורד משמונה כיתות לחמש כיתות , מה תוכל לחסוך ? בוודאי יהיו עוד ויכוחים קשים עם המורים , אבל מה אפשר יהיה לחסוך ? כיום אין הם יכולים לשבות , כי הם בחופשה . רק אם מפא"י תחליט שאנו יורדים משמונה כיתות לחמש , נוכל לקמץ משהו בחינוך . אני רוצה לראות מתי זה יהיה . כך אני רואה את התקציב הרגיל . לגבי תקציב הפיתוח איני מבין את הוויכוח . בוודאי נוציא בתקציב הפיתוח פחות מ 175 מיליון . 30 מיליון רשומים מהשנה שעברה . זנבות מהשנה יישארו בוודאי גם לשנה הבאה . עברו כמה חודשים , וחוץ מהדלק קיבלנו על חשבון השילומים רק . 1 , 800 , 000 כל דבר לוקח זמן עד שהוא מתחיל להתגלגל . איני יכול לשכוח שיש לנו 15 , 000-14 , 000 מחוסרי עבודה . אנו בציפורניים מחזיקים את עצמנו . ולכן קשה לי לוותר על 20 , 000 , 000 הל"י של הדלק , ואלה אינם שייכים לתקציב הרגיל , הם שייכים יותר לתקציב הפיתוח . 1 1 ופה אני רוצה להגיד עור איזה דבר , ואת זאת אני רוצה להגיד פה - מבלי שיעשו מזה "אישיו" [ נושאו גדול , העניין לא יהיה . מס ההכנסה צריך לתת ויכול לתת סכומים כאלה וכאלה . אולי יתן השנה יותר מאשר בשנה שעברה , ואולי לא . אם אתה בודק מצד זה ומצד זה , מתקבל על הדעת שמס ההכנסה צריך לתת 10 מיליון לירה . זה יהיה כ 10 % מההכנסה הלאומית . מר גאס אומר כי באמריקה משלמים מס הכנסה עד 17 % - 16 % מההכנסה הלאומית . מר בלוך אומר כי בארצות אחרות משלמים אחוז קטן יותר מאשר באמריקה . אומרים שההכנסה הלאומית אצלנו עולה לכיליון לירות . איש אינו ידוע מהו הסכום האמתי . לפעמים בדבר קטן אתה יכול להיקרע , אם חסרים לי פה 30 מיליון ל"י ואני מפסיק פעולות . צריך שלאוצר יהיה כסף ולקהל פחות . אם אני יכול להשיג זאת על ידי מס ההכנסה מבלי להעלות מסי עקיפין , אעשה זאת , ואולי אתן גם הקלות . יש בזה שלושה דברים : ( א ) יהיה לאוצר יותר כסף ולציבור פחות ; ( ב ) העניין הוא חוקי ; ( ג ) אין זה מעלה שום דבר . אם מורידים ממס ההכנסה , אין זה נראה באינדקס . אתה גובה כסף ממי שאתה מרגיש כי יש לו ומגיע ממנו . רציתי למכור את האידאה הזאת אתמול לנמיר , היינו את הדאגה הזאת להטיל על המוסדות שיגייסו 50 איש המבינים מאזנים ויודעים איך להגיע לאנשים . ( א' ליבנה : אתה מקווה לסכום של 60 מיליון ל"י השנה ממס ההכנסה (? אין לי האפשרות להסתפק ב 60 מיליון , לפי התקציב דרושים לפחות 70 מיליון . חברי בממשלה מנחמים אותי שיהיה טוב . אבל אני יודע את המצב וצועק שאין לעשות הקלות , כי יש מקום לחרדה גדולה . ובכלל אם לא נגיע פעם לרזרווה של 30-20 מיליון ל"י , הרי חיינו אינם חיים . אינך יכול לחיות לאורך ימים אם אין לך רזרווה ובחורשים הראשונים של השנה ההכנסה אינה נכנסת , ואתה אינך משלם משכורת ועליך לרוץ להשיג גמילות חסד . אמרתי מה שאני חושב בעניין זה . אני מסכם בזה שצריך ברצינות - לא אגיד לימים ארוכים - לרצות ולהגיע לייצוב . נרמה לי שזה אפשרי , וזה לא ייפול רק על הפועלים , כי אי אפשר להגיד לפועלים שהם אינם צריכים לשנות שכר יסוד , ואחרים יוכלו לעשות . אם אני מדבר על ייצוב , הריני מתכוון גם לרווחי האופה וכל יתר הדברים שיש לנו עוד שליטה עליהם . אם יהיה יותר מרי כסף לסחורות תצרוכת , חוששני שיביאו סתם סחורות . אבל מוכן אני אולי במשך השנה לתת עוד 1 מיליון או 2 מיליון דולר לסחורות הכרחיות , כרי להגיע לאיזה ייצוב . ויחד עם זה צורך לעשות מאמץ כביר כדי להשיג

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר