א. ה"מדיניות הכלכלית החדשה"

עמוד:289

בזמן האחרון חודש הוויכוח בקרבנו על השאלה : החקלאות והתעשייה - מי משתיהן עדיפה ? ובאמת שמחתי — אני קצת קרוב לחקלאות - לשמוע את דברי חבר הממשלה מר ברנשטיין על ערכה של החקלאות , לאחר ששמעתי תחילה את דברי מר הופיין , שנאמרו באותה נעימה . היה לי סיפוק רב לשמוע דברים אלה על ערכה של החקלאות , שצריכה לעשות עכשיו גדולות . אך אני חושב ויכוח זה עכשיו כמעט למיותר , אם לא לומר - ויכוח סרק . עלינו ליצור עכשיו מקורות עבודה חדשים , כדי להדביר את האבטלה . כל סקטור המפתח מקורות עבודה בייצור יסודי הוא שווה זכויות . כל השקעה המגדילה את הייצוא והמקרבת אותנו לקראת המטרה הנכספת של אי תלות כלכלית , תקבל את העידוד המלא של הממשלה . הממשלה רואה בתעשייה העברית גורם חשוב במהפכה הכלכלית הלאומית שלנו , שהיא מהפכה של הייצור . על כן ודאי שהגורם התעשייתי יקבל מן הממשלה את כל העידוד שהוא נזקק לו וראוי לו . 1 ן נסללו על ירי מחלקת עכורות ציבוריות 160 קילומטר כבישי גישה לעשרות יישובים חדשים בארץ . על ידי כך הוכנסו עשרות יישובים חקלאיים למעגל הייצור והשיווק . תוקנו וחורשו 150 קילומטר כבישים ראשיים ; אולם נדמה לי ששיא ההישגים של מחלקת עבודות ציבוריות בשנת הכספים שעברה היה סלילת 80 קילומטר כבישים עורקיים , הכוללים סלילת כביש כורנוב-סדום , סלילת כביש הפוספטים וכביש חשוב מאור לפיתוח החקלאות של הגליל העליון בשטח החולה . אני מניח שרוב חברי הבית כבר נסעו בוודאי בחלק מן הכביש כורנוב-סדום . עתה הוא הולך ומסתיים , ואפשר יהיה לנסוע בו מראשיתו ועד סופו . ו ו עיקר גידול התפוקה הלאומית בשנת 1952 חל בחקלאות . 1 ו בפרק זה ברצוני לציין שלוש נקודות , והן : ( א ) ביסוס או המשך ביסוס ההתיישבות הגדולה והמהירה של שלוש השנים הקודמות . יישובים אלה נגמלים יותר ויותר מן הצורך לחפש יום עבודה נוסף , ומתרכזים יותר ויותר בחיים בתוך משקיהם , ועל ידי כך גם מייצרים יותר . ( ב ) תנועת הליכה מן העיר אל הכפר , של אנשים המוכנים ורוצים לעזוב את העיר או את המושבה ולעבור להתיישבות בכפר . ( ג ) תנועה מחודשת של העלאת יישובים נוספים על הקרקע . כבר הזכרתי ששטח ההשקאה מורחב והולך ב 50 , 000 דונם ביישובים החדשים . חלקה של ההתיישבות החדשה ביבולים ובייצור גדל והולך . התנועה מן העיר לכפר הקיפה בתחילה מאות , ועתה היא מקיפה כבר אלפי משפחות ונמצאת בתהליך של גידול . יושבי ערים עברו להשתקע בחקלאות ומילאו כמעט לגמרי את הכפרים שבהם עדיין חסרו מתיישבים . בשנה זו הוקמו גם יישובים המוקמים על ידי אנשי מעברות . כאשר נדבר על תקציב הפיתוח , נפרט גם את הפעולות שאנו מתכוננים לנקוט . 1 1 סלילת כביש כורנוב-סדום , מרס 1952

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר