ב. הקמת המעברות

עמוד:261

אני לא רוצה שתוך רתיחתי אני נשכח שגם לזה נחוצים מיליונים לירות . דרושים אוהלים , צריך לדאוג לחורף שיהיו בתים ונחוץ כלי עבודה , קומפרסור , קלשון , מעדר . אין אני מפקפק בזה שכולנו רוצים להביא ער כמה שאפשר יותר יהודים לארץ ישראל גם בסבל . כיום אין סבל . אולי סובל אותו חלק היושב במחנות , כל הארץ כולה אינה סובלת ולא כלום , גם במוסדות לא ניכר הלחץ . אני מצטער מאוד שאין כאן שר האוצר , מפני שכל מה שאני אומר כרוך בהשקעת כספים . ו ] יום יום אני חושב שאם אינני ממלא את בקשת אנשי הקליטה , אם אני לא מזמין אוהלים - אני פושע . כדי להזמין מחו"ל יש צורך לעבור מהחבר הנמוך ביותר באיזה משרד עד לכל השרים . אני צריך לקבל רשות ורישיון , אני חשוד בהברחה . אם אין אני מכין חומר , עוברים בינתיים חורשי הקיץ העיקריים . זה הכל מה שיש לי להגיד . אם נגזרה עלינו טובה כזו במשך זמן קצר הרי היא אפשרית רק בדרך של הרחבת הכסף ולפיזור יהודי המחנות בכל ארץ ישראל . . 81 אל דור בן גוריון , ירושלים ירושלים , כ"ג בניסן תש"י , 10 באפריל 1950 ראש הממשלה הנכבד , בהמשך לישיבת הנהלת הסוכנות היהודית שהתקיימה ביום 27 / 3 שנה זו בנוכחותו ובנוכחות שר האוצר , הנני מתכבד לסכם בעיית מימון קבלת העולים וקליטת המעבר שלהם . ( 1 ) תקציב הסוכנות היהודית לשנת תש"י מסתכם ב 40 , 310 , 000 לירות ישראליות . לשם מילוי תקציב זה היה צורך נוסף להכנסות המגביות והכנסות אחרות להשיג מלוות בסך של 5 , 900 , 000 לירות ישראליות . על חשבון מלוות אלה קיבלנו בעזרת הממשלה סכום של 3 , 000 , 000 לירות ישראליות כהלוואה ועדיין אנו מחפשים דרך להשגת מותר המלוות . תקציב הסוכנות מכוון בעיקר לקליטת העלייה , עליית הנוער להתיישבות ולתשלום חובות הכרחיים . ( 2 ) התקציב לשנת תש"י בנוי על כך שכל ההכנסה מהמגביות תיכנס לקופת הסוכנות והממשלה תוותר על חלקה במגביות הנערכות בארצות מסוימות . הערכנו את חלקה של הממשלה במגביות באותן הארצות בהן היא מקבל 1 ת ] 50 % מההכנסות לסך של 2 , 300 , 000 לירות ישראליות . הצעתנו זו הבאנו פעמים אחדות לידיעת ראש הממשלה ולידיעת שר האוצר . אנו מצטערים שהממשלה טרם קבעה יחס ברור לשאלה ברעתנו להביא השאלה לדיון והחלטה בישיבת הוועד הפועל הציוני המתכנס בחודש זה . ( 3 ) מלבד ההכנסות מהמגביות שפעולתן טרם נסתיימה , הרי הכנסות אחרות כמשוער בתקציב שלנו טרם הגיעו לשיעור המקווה . מ"איירו" JRO ] הארגון הבין לאומי לפליטים בחסות האיים ] למשל , קיבלנו בערך 250 , 000 לירות ישראליות לעומת תקציב של 1 , 500 , 000 לירות ישראליות , ומ"אירסו" , JRSO ] הארגון להשבת רכוש יהודי בגרמניה ] שהיה צריך להכניס לנו 500 , 000 לירות ישראליות לא נתקבל עדיין כל סכום שהוא . הוועדה לבירור תביעותינו מהממשלה טרם סיימה עבודתה לצערנו , וטרם קיבלנו כל סכום על חשבון התביעות הנ"ל המהוות בתקציבנו סעיף הכנסה של 1 , 000 , 000 לירות ישראליות .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר