א. מחנות עולים ומושבים

עמוד:255

בעיה . אבל כיום לא הגיע עדיין לכך . והנה איש המושב אומר : בשבילי המושב זהו צורת חיים , בה אני יוצר חברת חיים ואני רוצה לדעת עם מי אני יושב . אם למשל ביישוב אחד , בעצם רתיחת המלחמה , ביישוב שעל הגבול , יישוב חדש קם , יישוב של עולים חדשים מבולגריה ומיוגוסלוויה , אמרו כל שרי המרינה , גם חברי האופוזיציה ; עשרה קילומטר מהגבול אינם יכולים לשכת בלתי בטוחים ובלתי נאמנים . ( י' גרינבוים : מה זאת אומרת בלתי בטוחים ובלתי נאמנים ? על יסוד איזה פסק דין של בית משפט יתבעו זאת (? ההחלטה של הממשלה היתה קודם כל להרחיק את הערבים מגבול ישראל כך וכך קילומטר . ( י' גרינבוים : אני רוצה לברר את הדבר . אם יש חוזה עם הממשלה והיא דורשת זאת , נוכל לדון עם הממשלה , ואם נשפיע עליה לשנות , נשפיע , ואם לא נשפיע , היא אחראית ואנחנו מוכרחים להיכנע . אבל אם אין דרישה מהממשלה , האם יש החלטה שהנהלת הסוכנות לא תיתן התיישבות לבלתי בטוחים ולבלתי נאמנים (? החלטת הממשלה היתה להרחיק את הערבים מהגבולות כך וכך קילומטר . ואם מקימים מושב בעזרת ארגון המושבים האחראי במידה מסוימת כלפיו וכלפי התנועה הציונית , והמושב הוא לא רחוק מהגבול וארגון המושבים יודע ששם ישנה קבוצת אנשים המחייבת קשרים גם עם ערבים מעבר לגבול , האם יהיה דבר זה קל בעינינו ? המושבים בכלל אומרים : אנחנו רוצים ליצור לנו קטעי חיים , ואנחנו רוצים לטפל ביישובים שלנו ביהודים ציונים . היכולה הסוכנות להחליט "לא , " שהם צריכים לטפל גם באחרים . אבל אני אומר לברגינסקי שאני אינני מוסמך להגיד לאנשי המושב "לא . " בזיקים אפשר להוציא קומוניסטים מהקיבוץ , במקום אחר לא ? אינני יכול להבין זאת . אינני יכול להבדיל בין מושב לקיבוץ . אנחנו רוצים שיהיו מושבים בארץ ישראל , גם מושבים של העולים , שלא תהיה בריחה מהם , שיתפתחו שם תאי חיים , אינני יכול להבדיל בעניין זה בין מושב לקבוצה . יכול להיות שאין לנו בררה להחליט אלא כך , שכל מי שהוא בן בריתו של אברהם אבינו יושב על מקומו . ( י' ברגינסקי : על מי אתה מדבר , על מק"י או על מפ"ם (? אינני חייב לענות לך על זה , כי אני יורע על מה אני מדבר . לי אין כל ידיעה על כך ומעולם לא הגיעה אלי איזה שהיא יריעה , ואני בטוח שאין כדבר הזה , שממושבים או מארגונים הוציאו חברים של מפלגות אחרות . לי לא ידוע כדבר הזה , לא שמעתי זאת ער עכשיו מאיש . להפך , אראה לך עיתונים , גם עיתוני המפלגה שלך , שבהם כתוב : היתה מועצת מפ"ם ובה היו באי כוח מיבנה , מעקיר . זה מראה שנוסעים צירים מהמושבים הללו ויש שם חברי מפ"ם . איש לא הוציא אותם . לא שמעתי על כך מאיש ואני מכחיש זאת . האנשים האלה יודעים שלבם לא לזאת . אינך שלם עם כל העניין הזה . יש ועידות ומועצות וחברים כותבים ומדברים והם משלימים עם המושב כעם איזה רע , אבל אין פתוס לכך . אינני מאשים אותם . אולם אני אינני רואה דרך אחרת . האם מישהו מפריע למפ"ם לארגן ארגונים ? ינסה לעשות זאת . במרכז החקלאי כל הזרמים וכל הפלגים שבתוך ההסתדרות מטפלים ברשימות . אני לא טיפלתי אף פעם ברשימות לחוד . לוי אשכול נושא דברים בטקס העלייה על הקרקע של קיבוץ י 0 עור בגליל המערבי , ינואר 1949

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר