א. מחנות עולים ומושבים

עמוד:252

ביתה בנהלל לשנים והולכת לארגן קבוצת עולים , יודעים היהודים הללו להעריך זאת . ואם אשתו של אליעזר יפה עוזבת את ביתה בנהלל והולכת לחסידי חב"ד לשנה ולשנתיים , כדי להורותם את הדרך בהתיישבות , הם יודעים להעריך את זאת . ומוזר הדבר שהרמן בא לתבוע ממני את עלבון הקבוצה . אני איש הקבוצה וחבר קבוצה , ואם ישליכו אותי מכל המוסדות , אחזור לדגניה ב . אבל שמתי לב וראיתי שתנועת המושבים התחלצה מהיום הראשון בראשה ורובה עם מנהיגיה , עם האנשים המרכזיים ביותר שלה , עם עשרות עשרות אנשים מטובי המשקים , בעלי משקים מכפר יהושע ונהלל , ועזבו את משקיהם והלכו לתרשיחא ולמקומות דומים . איך היה אצלנו בהיסטוריה הציונית , היהודית , ההתיישבותית ? תמיד היה כך : מי שקפץ קפיצת נחשון , הוא השפיע . אם זה היה בעלייה ב או בתנועה החלוצית או בקבוצה ההתיישבותית - מי שקפץ , עשה . את זאת אני אומר בעיקר לברגינסקי וגם לי . כי אני בורק את עצמי בכל פעם . ( י' ברגינסקי : אתה רואה רק בעין אחת . אינך רואה שקיבלנו 12 אלף איש גם לבתים שלנו ולמיטות שלנו ( . אבקש שתקשיב לי בדיוק כמו שהקשבתי לך . אתה מאיים זה חצי שנה שיהיה בירור . אני רוצה לדעת איזה פילגש בגבעה היה כאן ? מה היה במשך חצי שנה בהתיישבות ? כבש מי שחטתי ? שמעתי פה אתמול מברגינסקי גם הערות קוואזי [ כביכול ] קחלוניוזטוריות מקצועיות . אין אנו כולנו פה מומחים להתיישבות . אינני חושב גם את עצמי מומחה להתיישבות פר אקסלנס . אבל משהו אני מבין בזה ואני מוכרח להבין . אנסה בגישה כללית לענות על הערותיו . היתה טענה שאנחנו מחלקים את האדמות הטובות לאחרים . אנחנו עושים תכנון הארץ עם טובי המומחים שיש לעם היהודי בארץ ישראל , בכל אופן מומחים כאלה שההורים ביקשו אותם פעם מאתנו . פעם ביקשו ההודים מווייצמן לתת להם שניים-שלושה מומחים כדי לתכנן מושבים בהודו . אלה הם המומחים להתיישבות שיש לעם היהודי , ואין להתבייש בהם . הם עושים תכנון הארץ ומתבוננים ומסתכלים בכל אזור איך ליישב אותו . ואני קובע פה , במידה שאני יודע את העניינים וחייב לדעת אותם , שכל היישובים בעלי מום , היינו למי שלא היתה ארמה ולמי שלא היו די מים , באו על תיקונם . התחלנו להתיישב בימי הטורקים , וגם האנגלים היו לנו בעניין זה לפעמים בטורקים , היתה התיישבות של הרצפלד , במובן הטוב של המילה , על הפרספקטיווה . יש לי 300 דונם , אני צריך שלושת אלפים , אני מעלה יישוב קיבוצי על 300 ואלוהים יעזור לי בפרספקטיווה . כל היישובים הללו מימי חיבת ציון באו עכשיו על תיקונם . בחלוקת הקרקעות , בתכנון הארץ אמרנו שיש למלא קודם כל את מכסת הקרקע לכל היישובים הקיימים , בין אם אלה מושבים או קיבוצים . בייחוד סבלו הקיבוצים מחוסר קרקע . אמרנו שבכל תכנון יש למלא קודם כל את מכסת הקרקע הנחוצה להם , ואף יותר מכך . אולי אביא דוגמה אחת מהימים האחרונים , למשל מגבעת בתר . גבעת ברנד התיישבה בוודאי בזמנה על 700 או על 900 דונם , וקיוותה להגיע פעם לשטח גדול יותר . זה היה יישוב צפוף . וכשבאנו לקבוע מכסות , קפצנו למכסה של 7 , 500 דונם לגבעת בתר . ואותו דבר עם נען , שהחלה כמעט בלא כלום . אמרנו שקודם כל יש למלא את מכסת הקרקע ליישובים הקיימים . אם כן אני חדל להבין על מה מתלוננים . הייתי רוצה להבין וללמוד זאת . אני יודע שמתלוננים , אבל אני רוצה לדעת איפה החטא . את מי אנחנו מקפחים ? איזה משק קבוצתי או משק אחר קיפחנו ? אינני מכיר באשמה . זו פשוט עלילה . עכשיו מדברים בצורה כללית יותר , שהנה מתכננים את הארץ והאחד יקבל רק את העצמות והשני יקבל את האליה , הנתח השמן . מה עושה הקב"ה ? לא רובים ולא יער . אני חוזר וקובע שלכל היישובים ההרריים נתנו אדמה בעמק ולכל יישובי הים הוספנו אדמה . ישנם ארגונים האומרים שהם רוצים לחיות מהים , מהדגים , הם עלו על שפת הים , כמעט על אפס קרקע . בעצם כך צריך היה להיות . כי קשה קצת לעבוד לשני אלים . אם רוצים לעבור את הים , צריכים להיות מרוכזים על הים . אבל בכל זאת כאשר רווח לנו עכשיו וישנן קרקעות ועדיין לא הצלחנו לכבוש את הים באמת , אמרנו : לכל יישובי הים - קרקע מלוא מכסתם , מלוא המכסה הרגילה . אנחנו חושבים שזה לרעת הים ולרעת כיבוש הים , אם משק ממלא את מלוא מכסתו בקרקע ובאנשים לחקלאות , אין לו אפשרות להפסיד ולסבול כרי לכבוש את הים . בכל זאת אמרנו : מלוא מכסת הקרקע ליישובי הים , מכסה קרקעית רצינית ללא כל ויכוח . יש לי גם קשרים עם המרכז החקלאי ועם יתר המרכזים . לא שמעתי עד עכשיו טענה או תלונה על זאת . לכל היישובים ההרריים נתנו מכסה קרקעית רצינית בעמקים . ואם משק סובא וצובאן בפרוזדור נמצא בהר ואם כי יש לו משק גדול של מטעים , הרבה יותר טוב מאשר קריית ענבים ומעלה החמישה , הרי נתנו לו ולקריית ענבים ולמעלה החמישה ולכיסלון ולנווה אילן גם אדמה בעמק , או אם יש בסביבות חולדה משק תל וטלו שחר נתנו לו גם

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר