ג. מזכיר מועצת פועלי תל אביב ערב סיום מלחמת העולם השנייה

עמוד:205

אני רוצה שאת קפלן תלווה התביעה הזאת , שאנו רוצים שהמים יזרמו באפיקים כאלה , ובאפיקים תנועתיים כאלה יגיעו לשדות ההשקאה . תלווה אותו הברכה שהוא יצליח לכוון את הדברים בדרך זו , והוא ידאג בינתיים להזרים לאפיקי אותו המכשיר אותם המיליונים ומאות אלפים הפונטים הנחוצים לפעולה זו . אבל המספרים הגדולים אינם מפחידים אותי , כי מחוץ לתכניות הגדולות יש במשרדי מקורות , מלבד התכניות של השקאת ארץ ישראל במיליוני דונמיה , תכנית כלל ארץ ישראל , וקפלן יודע את זאת , כי התכניות הוכנו גם באמצעי הסוכנות היהודית , יש גם תכניות גושיות , חלקיות , ואילו היו אומרים לנו שכעבור שנה או שנתיים רוצים להעלות עשרת אלפים או חמשת אלפים משפחות יהודיות , אם זה בעמק , אם זה בצפון או זה בדרום - יש לנו תכניות , וכבר עובדים עליהן , ויש לזה גם יסוד כספי בחברתנו היום בארץ ישראל . את זאת רציתי להגיד בעניין זה , כי אני חושב זאת לאחד העניינים המרכזיים בחיינו הכלכליים , בחיינו הקולוניזטוריים . לאמת המים ייווצרו החיים , תיווצר ההתיישבות היהודית , כאן המפתח , והתקופה הזאת צריכה להיות התקופה המבצרת את עמדתנו , כאשר שולטים על ענייני המים מבחינה ציבורית , ציונית , פועלית . . 67 אל פועלי הבניין תל אביב , 26 באוקטובר 1945 חברים , בשאלת השכר לפועלי הבניין דן הוועד הפועל של ההסתדרות בישיבתו האחרונה ביום . 24 . 10 . 45 המשך הדיון וקבלת החלטה נקבע ליום רביעי הקרוב . החברים פועלי הבניין מתבקשים לחכות ולציית לתוצאות הדיון ולהחלטות הוועד הפועל אשר רק הן תחייבנה את מוסדות ההסתדרות ואת חבריה . הפסקת עבודה בבנייני השיכון של "סולל בונה" ללא דיון והחלטה של מועצת האגודה היא בלתי חוקית . שביתה בבניינים שנועדו לשמש קורת גג לשרידי ישראל בימות הגשמים המתקרבים היא אנטי פועלית , אנטי הסתדרותית ואנטי ציונית . כל הפסקת עבודה וכל שביתה שלא אושרה על ידי מועצת פועלי תל אביב לא תוכר על ידה . האחריות לכל תוצאותיה הכלכליות , המוסריות והמשפטיות תחול על מארגניה ומשתתפיה . חברים , הימנעו מן הכישלון . בל תפסיקו עבודתכם . המשיכו לבנות גג לפליטי ישראל . בברכת חברים ל' שקולניק

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר