ג. מזכיר מועצת פועלי תל אביב ערב סיום מלחמת העולם השנייה

עמוד:200

. 64 דברים במועצת פועלי תל אביב תל אביב , כ"א בכסלו תש"ה , 7 בדצמבר 1944 חברים ! נאמר כבר ששתי השאלות הללו אשר עומדות על סדר היום הן משום מה ירדו כאילו כרוכות זו בזו , כאילו תאומים , אם כי הן משני הקצוות של הציר . ואולי משום כך אני גם אחלק את זה . אני אדבר רק על שאלה אחת ועל החלק השני תדבר גולדה [ מאירסוןו . אדבר על הגיוס , על אותו ההישג המדיני אשר נפל כדבר בעולמנו ואשר לו ייחלנו הרבה זמן . מדוע אנחנו חייבים לעשות במיטב המאמצים ולהקים את הבריגדה הזאת , להשלים את החטיבה הזו ? הצריך אני להזכיר לכם את אותם ימי הפורענות האיומה , אשר אין לה דוגמה ואין לה משל גם במרטירולוגיה היהודית של עם גולה עד עכשיו , בהם אנחנו עכשיו חיים ? ימי חמלניצקי , ימי גונטה , ימי ת"ח , משא נמירוב , לכולנו ישנה הרגשה שכל זה איננו מבטא , שהכל מחוויר לעומת מה שאנחנו , בני העם האומלל , הגולה הזה , הורגלנו ולמדנו במלחמה הזאת ... ואנחנו בשלהי המלחמה , עם כל הידיעות וכל מה ששמענו וקראנו , לבנו עדיין פותה ומאמין שישנם יהודים . אנחנו רוצים קודם כל להאמין שישנם יהודים אשר יגיחו מהמערות , מהבונקרים , מכל המקומות , יגיחו שבורים ברוחם , שבורים בגופם , ולהם תהיה שאלה ועיניהם תשאלנה אותנו בוודאי : "אי מפעל הנקמה ? מה עשיתם כשהיתה לכם ההזדמנות וכשהיתה לכם האפשרות להשתתף בזה " ? והשאלה הזאת תלחץ ותכביד כמעמסה כבדה על שכם פועלי ארץ ישראל . ואני אגיד לכם מדוע . מלווה אותי הרגשה של איזו גורליות של שני מרכזים שנוצרו בישראל בשני הדורות האחרונים , כאילו בכוח אצבע הגורל או אצבע ההיסטוריה היהודית : המרכז הארץ ישראלי והמרכז האמריקאי היהודי . כי שניהם כמעט נוצרו או התחילו להיווצר באותם הימים ובהתחלת הפרעות , כתוצאה מהן . המונים אז הלכו לאמריקה , וקילוח דק של הזרם הגדול הזה התחיל ללכת גם לארץ ישראל . המונים זרמו לאמריקה וטיפין הלכו לארץ ישראל . ומשני אלה המרכזים ההיסטוריה היהודית תתבע : "מה עשיתם בימים הללו " ? ומאתנו היא תתבע את קיום העם היהודי , נטיעתו מחדש , בניינו מחדש בארצו ובמולדתו . סוף סוף יעלה המסך , במובן הפשוט של המילה . אנחנו כבר עכשיו יודעים . אולי אני אזכיר את המושג העממי הפשוט " קבר אבות . " כל אירופה היא עכשיו קבר אבות של 5 מיליון יהודים . אוגוב , אמרתי קודם : אי שם בלב יש רצון להאמין שיש מיליון יהודים . אבל יש קבר אבות גדול , קבר אבות כביר , קבר ענק של יהודים - אחיות ואחים , הורים וילדים , צעירים מצעד של מתגייסים לשורות הח "ל ( הבריגדה היהודית , ( תל אביב 1945

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר