ב. פילוג במפא"י בעיצומה של המלחמה

עמוד:186

הדבר הזה הוא עדיין בבחינת "ליבא לפומיה לא גליא" [ הלב לא מגלה לפהן , הרי סוף סוף ייוודע הדבר בגת , כי המלך הוא ערום . ואם המלך ערום , הוא חדל להיות מלך ; אז מוטב אולי שני נסיכים , שני בני מלך , מאשר המלך ליר . יגידו : הן בחשבון האחרון , מבחינה ציונית , אין כל דבר רע בכך שיש לקבוצות קרן ולקיבוצים קרן וכר . ' אנו מלמדים אנשים לעבוד , לכבוש , מלמדים אותם להיות חלוצים . כל דבר כשלעצמו הוא חלק של הציונות , חלק של הסוציאליזם , חלק של הפועלים . אבל הן תמיד אמרנו : איננו רוצים להיות חלק . אחד הנימוקים המכריעים בשעת הוויכוח על האיחוד היה : אין צריך להיות מצב כזה שבו לא אשמח בשמחת כל יישוב וכל כיבוש , כפי שנהוג בשעה שקיימות שתי מפלגות פוליטיות שונות . אי שם מהבהבת הרגשה הלוחשת לי שמוטב היה אילו היו הכיבושים והמפעלים אלה של מפלגתי או של הגוש שלי . אדם איננו מלאך , והרגשה כזאת היא הרגשה טבעית . אבל כמה מן ההפסד והנזק הכללי יש בזה . אין בידי פתרון כל יכול לכל השאלות . אך ראשית הפתרון הוא באיחודם של הקיבוץ המאוחד וחבר הקבוצות . האיחוד בין הפועל הצעיר ובין אחדות העבודה היה מאורע , חוויה . כמובן , שלאחר שחבר הקבוצות והקיבוץ המאוחד יתאחדו , יישאר עור השומר הצעיר . אבל אנו היינו עד עכשיו עמדת המפתח של תנועתנו . אנו מפלגה המנהלת עד היום את תנועת הפועלים בארץ ישראל . ייתכן שאילו היתה המפלגה שלמה יותר ופחות סדוקה , אפשר שכמה מפלגות מיעוט לא היו מתפתחות כל כך . קשה לנו להופיע בנוער בתור מפלגה . תרופה שלמה לתקן את כל הדברים - אין לי ! אך אני מאמין , שאיחודנו עלול לקרב את האיחוד עם השומר הצעיר . מצווה גוררת מצווה . טמפרטורה של איחוד מאחרת . כאשר אני אומר "איחוד" אני מניח שנעשה מאמץ נפשי גדול , נתגבר על כמה וכמה דברים ומרצון נלך לקראת האיחוד . היסוסים ישנם בכל המקומות , גם בחבר הקבוצות וגם בקיבוץ המאוחד . חבר הקבוצות אמר את ההן שלו , הוא עשה מאמץ נפשי גדול . האמונה באיחוד צריכה לשמש סימן שאנו מתחילים לראות את הדברים בעין אחרת ; אז יתברר שההבדלים אינם כה גדולים . בכל זאת חברים אנו , פועלים , סוציאליסטים , בוני יישובים שיתופיים . אז ייפגשו אוצרות של אנשים בעלי יזמה , ובעלי כוח , והעניינים יזוזו . חשוב , שהדבר יתארגן מתוך המפלגה , בתוך התנועה . ייתכן מאוד שאני שוגה באיזו אוטופיה . הן בעצם כבר חדלתי לדבר על זה . אבל כאשר אני נשאל : היש פתרון אחר ? המאמין אתה באיזה פליאטיווים [ תחליפים ?[ הריני אומר שאינני מאמין ! אם שואלים אותי : האין אתה חושב שיש ניואנסים וחילוקי דעות , אני עונה : יש ויש והם יהיו גם לאחר שנתאחר ! ובכל זאת יש לתבוע מאמץ נפשי מכולם ! למען מעמד הפועלים המאוחד , למען הסתדרותו ומפלגתו . חניכים של תנועת הנוער "גורדוניה , " שהיתה מזוהה עם "חבר הקבוצות , '' במחנה קיץ בעיינות , 1941

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר