ה. בהנהלת חברת "מקורות"

עמוד:162

. 53 דברים בישיבת המנהלים של "מקורות" ירושלים , 15 בפברואר 1938 [ 1 לעצם העניין , אני בעד כניסה ורוצה לנמק למה : ( א ) מקורות היא חברת מים לאומית . וטבעי שהיא צריכה לגדול , ואם באה אלינו הצעה מתאימה אנו צריכים להתייחס בחיוב . ( ב ) קריית חיים נמצאת באותה סביבה שבה התחלנו לפעול . לו הציעו לנו כיום לעשות מפעל מים בבית שאן או באיזה שהוא מקום אחר , היינו אומרים "לא . " אמרתי בכמה הזדמנויות , בתפקיד החברה שלנו לדאוג להספקת המים החל ממפרץ חיפה עד עפולה . ( ג ) מפרץ חיפה זהו ה"ויגשפינדרל" ולשון מאזניים ! של הסביבה . 1 1 אף איש לא יגיד כי ממכירת מים לשתייה אפשר להפסיד . אני מניח , אם אפילו יצטרכו להביא מים מאושה , זה יהיה כדאי . כיום יש די מים ממפרץ חיפה , אבל אם נצטרך להביא מים ממרחק של 7-6 ק"מ זה לא יהיה קשה . התרגלנו כבר לכך . עם כל הרזרבות שיכולות להיות , העסק הוא לא רע . הקריה מנהלת אתנו משא ומתן כשנה . שאלת בגרות של מקורות איננה עומדת . בעניין רווחים ; זה דבר חשוב מאור . לחשבון הרווח הגענו אנו לחוד . קוזלובסקי ביקר במקום וקיבל את כל הפרטים ועל סמך החומר הגענו למסקנה כי יש רווח בטוח . מר בורוכוב אסף חומר לחוד והגיע גם כן לאותה מסקנה . במשך הזמן הרווח יגיע לאלפיים לירות . בסטדיה ושלבו השנייה 1 , 500 , 000 ) מ"מ ) נגיע ל 3 , 000 לירות ארץ ישראליות רווח . הנה אנו מנהלים עכשיו משא ומתן עם חברת החשמל ואיך אנו מתאבקים עם מר שפירא על כל עשירית מיל . אם נניח כי בחלקה של מקורות ייפול 1 , 000 לירות ארץ ישראליות , רווח זה יקטין מיד את מחיר המים לכפר במיל אחד על תצרוכת של 1 , 000 , 000 מטר מעוקב ועל תכניתנו כולה ( התכנית הראשונה היתה מחושבת על 4 , 000 , 000 מטר מעוקב מים ) רבע מיל . בשבילנו זה יהיה דבר כביר . שאלה בפני עצמה היא השאלה הכספית . אינני רואה שנחליט בעניין זה בלי ידיעה מקיפה של העניין . את הכסף לקריה לא ניקח מהרזרבות של מקורות , כי אם שלושת השותפים ( קרן הקיימת לישראל , הסוכנות ו"ניר ( " יצטרכו להגדיל את השתתפותם כהון החברה בסכום שעלינו לשלם . את הגדלת המפעל נוכל להוציא לפועל בכספי אגרובנק . כמובן שאם נקבל כסף יותר זול , יהיה כראי לנו להחזיר להם את ההלוואה . מתוך כל הטעמים הנ"ל אני חושב כי למקורות ראוי וכדאי להיכנס בעניין . כמובן כי צריך להבטיח רוב למקורות . אינני רוצה לעשות מהעניין "קזוס בלי" ולכן לא צריך לדרוש . 55 % ועד הקריה מבין יפה למה אנו מתכוונים בדרישתנו על 1 1 . 51 %

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר