ג. בחזרה לקלחת הפנים יישובית הבוערת - פועלים מול רוויזיוניסטים

עמוד:136

. vi קיבלתי מכתב מאחי ליפא לאחר כל כך הרבה שנים . שואל אם אני חי ואם ברצוני לעמוד אתם בקשרי מכתבים . מה תגידי . הלוא בעצם אינני כל כך אכזר למשפחתי אבל מס שרייבט זיך נוט ואני לא יכול לכתובן . מבקש לירה לחודש . אכתוב ואשלח לו . . v התקיים סמינריון של חבר הקבוצות במשך שבועיים ברחובות . אומרים שהיה חשוב מאוד . הייתי רק בסוף , ביומו של ברל [ כצנלסוןן , היה לא מוצלח . ברל התעצל , השתמט ובעצם בוודאי לא רוצה לגמרי לשתף את עצמו בחבר . דבריו היו מתוך פיזול עיניים לקיבוץ ומתוך דאגה שדבריו שמה חס וחלילה לא יפורשו כידידות יתרה לחבר ולפיכך במקום בירור רציני , מעמיק , מחנך , מייעץ תובע או עוסק בהטפת מוסר ובדיבור על אחדות . אם כי לא זה היה הנושא ולא לסדר היום . לא ניצלנו את היום . גם מסדרי הסמינריון לא הבינו כראוי מה אנו צריכים לרצות מיום ברל . צריך היה להכריח אותו להתבטא בכל השטחים גלויות אתנו . במחשבתי היה כאשר הצעתי לנצל את השתתפותם של ברל , בן גוריון , אהרונוביץ ושפרינצק ולהשיג לגליזציה מלאה ובלתי מפוקפקת . ycb 1 H 0 B 11 Tb ןלאמץו את הממזר . זה בחלק בוודאי הושג , אבל אפשר היה יותר . עצם השתתפותם יסיר הרבה לזות שפתיים . מתכוננים להוציא ספר - קובץ הסמינריון . חושבים על עוד סמינריונים . דוד אומנסקי שב ומחפשים דרך איך להכניס אותו למזכירות החבר לריכוז הפעולה הגרמנית . הוא רוצה בכך . אלינקה , היי שלום , בריאה ואהובה , כתבי . אם אקבל את מעיל העור שהבטחת במכתבך יהיה טוב . אני לגמרי לא מותאם בתלבושתי כאן . ממיטב נשיקותי לך עטרתי . שלך ל . מודעה של מפא " לרגל ה 1 במאי 1933 ובה קריאה למלחמה בפשיזם הרוויזיוניסטי

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר