ב. שליחות ציונית ופעילות ה"העברה" בברלין

עמוד:122

שתי פעמים באו אלינו פקידים גבוהים מלייפציג . שיחות טלפוניות יום יום . הם ניסו בעצמם ללכת לממשלה ולבקש רישיון להוצאת מכונות תמורת מרקים שאנו נשלם כאן . את המרקים אנו נקבל כאן מיהודים אשר מתכוננים להגר , בתור הלוואה לשנים אחדות בתנאים מתאימים . חברת "סך" לא קיבלה את הרישיון ואמרו להם שיש הסכם של 3 מיליון . אנו טענו שבהסכם נפסיד ואז תחת הלחץ סך ויתר עוד על 7 . 5 % לאחר המחיר האחרון אשר הודענו לכם בטלגרמה . למעשה יעלה לנו רק 3 % -2 % הוצאות הפלטתי . כל זה כמובן לא לפרסום . סוד מסחרי . ייתכן שקצת מאוחר כבר ביחס לדרילים אולם כדאי לנו לעשות את הקנייה הראשונה ולא להתבוזןות כלפי כולם . ההסכמה שקיבלנו כאן על 50 אלף מרק זה בשבילנו פרצה חשובה . בדרך כזאת אנו רוצים גם בשביל "ניר . " זאת אומרת בדרך שלא יעלה לנו בהוצאות ובהפסדים היות ואני קונה קבוע ומסוים שאינו מביא את הסחורות השוקה . אני מקווה שכבר השגתם את הסכמת הופיין וטלגרפתם לנו . אני בטוח גם שהמשקים באו אתכם או עם הבנק ברברים על הערבות בעד הכסף כלפי המלווים . כתבתי כל זאת למרכז החקלאי זה מזמן . ( 5 ) מפעל הבניין עדיין כנראה אין הבנה הדדית וגם לאחר ביקורם של הרצפלד , ברודני וקפלן . לא נהיה כאן מגוחכים . מדובר על מפעל פחות או יותר התיישבותי . זאת אומרת על יישובים שלמים אשר מקבלים הלוואות מסוימות לבניינים ולסידור השקאה . הלוואות ל 20 שנה בריבית נמוכה , אין לזה כל קשר עם מכונות וכוי . של המשקים הקיימים זה דבר צדדי ופרק לחוד , אינני מבין איזה אמריקה גילית שריבר ברשימות האחרונים שלי אצל הרצפלד , הן כל הזמן עמדתי על זאת שלנו יש עסק עם קונה קובע , זאת אומרת המתיישבים החדשים , להקמת משקיהם . ייתכן שנצטרך למכור חלק במזומן . דרשתי כל הזמן רשימות מדויקות של החומרים הדרושים . יש הכרח מיד עם השגת הרישיון או ההסכם של הופיין פלטרוי שיבוא הנה אדם מיוחד כגון טייבר לשם ריכוז הקנייה והמשלוח . כל זאת אנו מתאמצים להחדיר בקדקודכם ובמוחכם זה חודשים וללא החעןיל . קללה רובצת עליכם . מהיום הראשון של בואי הנה התחננתי וכתבתי לכל מוסדותינו שיש שכר ופרי לעבודתנו כאן רק אם תהיה התאמה בינינו ובין הארץ ואם "הארץ , " קרי אתם , תענו לנו . אשר יגורתי בא , לא נעניתם באופן חברי ואחראי . השחתתם לנו חודשים רבים לא רק בזמן אלא גם , תה העיקר , באפשרות . מה שהפסדנו כבר מי יודע אם נשיג . יש לנגד ואת הברזל ] ברתיחתו . בימים האחרונים בשלה אצלנו כאן החלטה שאני אעוף באווירון ארצה לראות מה קרה אתכם ומה הוא בלבול הלשונות ומוחות אשר קם בינינו . לולא הפגישות עם ורבורג והישיבות ההכרחיות עכשיו עם פלטרוי הייתי כבר בארץ : או הוויית קבע ומשיכת ידיים מכל העניין או הוויה קצרה בארץ לשם סידור העניין . אם לא נראה מצדכם שינוי יחס ובלטת |?| ערות ואחריות לא תתפלאו לראותי באחד הימים במרכז החקלאי . ( 6 ) בהיות הרצפלד וקפלן כאן דובר היה על קביעת איש מיוחד בארץ שיטפל בעניין . זה לא ייעשה בין ריצה לריצה . זה עניין גדול ומסובך אם הוא יקום . עד היום הזה איננו יודעים כאן מי אחראי בעד העניין וסידורו בארץ . אנו מציעים ודורשים שלופט יתמסר לעניין הזה ורק לעניין הזה לסידורו הארגוני והמשפטי של העניין . אנו דורשים כתובת אחראית באופן מיוחד של העניין , אחרת לא יקום . | 1 קביעת איש אחראי לפעולה בארץ . קביעת איש אחראי לקניות בחו"ל . בירורים עם המתיישבים וריכוז החומר והמחירים . סידור כל הצדדים המשפטיים וכוי . שליחת ייפוי כוח לנו , נייר ומעטפות כ מ ה פעמים עוד נבקש . חסר עמוד במקור .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר