ב. שליחות ציונית ופעילות ה"העברה" בברלין

עמוד:120

. 11 העיר שתקום על שפה הים כאן תהיה מוקפה בהינטרלנד חקלאי יהודי , אינטנסיווי ובחלקו החשוב גם יישוב עובד . אני מצרף לנקודה זו את היישובים : כרכור , פרדס חנה , בנימינה , חדרה , יישובי ואדי חוורת , נתניה וער תל מונר יגיע . מתל מונד ודרומה יפנה לתל אביב . . 111 סמוך לוואדי חוורת נמצא חוף טבעי קטן "אבו זבורה" אשר הערבים משתמשים בו למשלוח האבטיחים . ייתכן שאפשר להרחיבו , לשפרו ולהתאימו לצורכי העיר והסביבה . יש לבדוק אם אין לנצל את נחל התנינים , אשר מוצאו לים ואשר עובר באמצע אדמות ואדי חוורת , לנמל קטן דוגמת ההצעה אשר קיימת ביחס לירקון . יש להוסיף כי קו הים הנמצא כאן בידי היהודים באופן עצמאי , זאת אומרת לא משותף עם הערבים , הוא ארוך מדי ; חדרה-נתניה . . iv הקומוניקציה עם חיפה ותל אביב תהיה : על ידי הכביש הגדול אשר הולך ונבנה על ידי הממשלה ובעיקר אולי על ידי הים . כאן אולי תיווצר האפשרות הראשונה ותינתן הדחיפה לספנות ואסדות עברית עצמית . המרחק מתל אביב בכביש רק 40 קילומטר . מחוף יפו בים בוודאי יותר קצרה הדרך . . v אין כל מניעה לפתוח מרכז חרושתי בעיר זאת . אינני רואה הבדל ניכר לגבי תל אביב חוץ משגרה והרגל . גם כאן כמו בתל אביב החרושת אינה נשענת על החומר הגולמי הארצי הקרוב למקור זה ורחוק ממקור שני . המרחק מהחוף היפואי יפוצה על ידי הכביש הטוב ועל ידי הקומוניקציה הימית הזולה והנוחה . אינני רואה הבדל בין מרכז חרושתי ברמת גן ופתח תקווה לבין ואדי חוורת . העיקר הפריקה והטעינה . בכביש טוב אין נפקא מינה גדול במרחק והעיקר ש לבנות על הקומוניקציה הימית . . vi לא מן הנמנע ובכל אופן יש לבדוק אם אי אפשר גם מבלי לבנות נמל מתאים ( אבו זכורה נחל תנינים ) לפרוק ולהטעין אניות לא גדולות במרחק מה מהחוף . דוגמת לרנקה באי קפריסין . או אולי חוף יפו בכבודו ובעצמו . . V 11 בניין העיר יתבסס על היישוב החקלאי הגדול וגם יחזק מאידך גיסא את היישוב החקלאי בשמשו צרכן גדול . . viii העיר תל אביב נבנתה בזמנו בלי חשמל . בוואדי חוורת יש כבר חשמל ומים לרוב . . ix אין מניעה לפתוח מרחצאות ים , דבר שבתל אביב כבר אי אפשר מפאת הצפיפות והדוחק . ייזכר נא כאן מה שעשה עזיז חייט על יד חיפה . יג . מציאת חומרי בניין זולים : חוף וזיפזיף על המקום לרוב . . xi מכה לספסרות והצלת רבבות ומאות אלפים לירות ארץ-ישראליות אשר ניגרים מכיסי היהודים לזולתנו ואשר כורתים כל תקווה להרחבה , ונתינת מוצא לאנרגיה של העלייה החדשה , אשר פונה לחיים עירוניים . החיים השוררים כעת בתל אביב עלולים להמיט שואה עלינו , על כל הארץ ועל העלייה החדשה ולשבור כל משען ומטה לחם בשבילם . היוקר של תל אביב מוכרח לאט לאט להשפיע על כל הארץ . . X 11 ברצוני בסעיף זה להקיש על הצורך והיסוד בבניין עיר בוואדי חוורת מקיומה של העיר תל כרם לצד יפו הערבית . הכביש לפנים עבר ועובר עוד עכשיו דרך העיר הזאת . החיים החקלאיים של האזור ההוא התרכזו סביב העיר . עכשיו עם התיישבות היהודים האינטנסיווית עובר מרכז הכובד לפי שעה מההר אל העמק ובייחוד לשפת הים ואזורו . הכביש החדש ירושלים-יפו-חיפה יעבור סמוך לים ודרך העיר החדשה הימית . החיים האינטנסיוויים של החקלאות החדשה זקוקים לעיר במרכזם . לא ייתכן שמחדרה ומכרכור ייסעו בשביל כל דבר לחיפה או לתל אביב . העיר במרכז השטח הזה צורך החיים וצורך העלייה הוא . ראשוני הצעדים להגשת ההצעה ( 1 ) להושיב מיד ועדת מומחים המורכבת ממהנדסים לתכון ערים , רופאים , אנשי חרושת ומסחר , הקרן הקיימת והכשרת היישוב ( מיותר להסביר כאן את העניין הרב שיש לקרן הקיימת בכל העניין הזה . ( בראש הוועדה צריכים לעמוד ר"ר רופין אשר ייסד את תל אביב כידוע , ואשר נמצא עכשיו במרכז הפעולה להתיישבות יהודי גרמניה והחבר אליעזר קפלן מתוך האקזקוטיווה הציונית . מאליו מובן שהאקזקוטיווה היא בעלת האיניציאטיווה .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר