ב. שליחות ציונית ופעילות ה"העברה" בברלין

עמוד:111

בעוד המשא ומתן מתנהל החל שקולניק להתעניין בחומרים הנחוצים לפיתוח ולבניין בארץ ישראל ונעזר לשם כך במהנדס הראשי של הסוכנות , יעקב ריזר . במכתב לחבריו במרכז החקלאי ריווח שקולניק על התרומה האפשרית של תכנית ההעברה למפעלי תנועת הפועלים ועל תחילת פעולותיו בנידון ( תעודה . ( 35 ב 18 ביולי 1933 נחתם הסכם נוסף בין משרד הכלכלה הגרמני לבין סם כהן על העברת סחורות בשווי 3 , 000 , 000 מרק מגרמניה לארץ ישראל , וב 17 באוגוסט הצטרפו להסכם גם נציגים ציונים בראשות זיגפריד הופיין מנהל בנק אפ"ק . הסכם זה , שנודע כ"הסכם העברה , " שימש בסיס לכל פעולות ההעברה בשנים שבאו לאחר מכן . נקבע בו שיוקמו שתי חברות נאמנות להעברה , אחת בגרמניה ואחת בארץ ישראל . יהודי המתעתד לעלות לארץ ישראל יפקיד את כספו בחברת הנאמנות הגרמנית , " פלטרוי , " וזו תשתמש בכספים אלו לרכישת סחורות גרמניות עבור חברות שונות בארץ ישראל . בסופו של התהליך תחזיר חברת הנאמנות של ההעברה בארץ ישראל לעולה את כספו בלירות ארץ ישראליות לאחר ניכוי אחוז מסוים לעמלות ולהפרשות סוציאליות . נוסף על כך כלל ההסכם גם סידור לפתיחת חשבון מיוחד שבאמצעותו יכולים היו מי שטרם החליטו לעלות להשקיע בחברות ובמפעלים כלכליים בארץ ישראל שאושרו כראויים על ידי הקונסוליה הגרמנית בירושלים ובכללם חברת הנוטע הפרטית , החברות ההסתדרותיות ניר ויכין , חברת הביטוח "הפניקס" ועוד . שקולניק צפה כי הסכם ההעברה ייתקל בביקורת נרחבת r "אם הדבר בכלל ילך ניתקל במלחמת תוצרת הארץ והחרם . " ואמנם חוגים שונים ביישוב ובתנועה הציונית , כגון הרוויזיוניסטים , ולצדם מגזרים נרחבים בקרב הלא ציונים מתחו ביקורת נוקבת על תכניות ההעברה וראו בהן מתן יד פסול מעיקרו לשבירת החרם היהודי העולמי על גרמניה הנאצית . מעורבותם של הגופים הלאומיים במגעים עמ שלטונות גרמניה הנאצית החריפה את הביקורת של המתנגדים . המחלוקת על ההעברה הסעירה חלקים נרחבים בעולם היהודי וזרמים לא ציוניים עשו בה שימוש לניגוח הציונות . בוויכוח זה בלטה עמדתם של ראשי מפא"י , שתמכו בהסכם וראו בו הזדמנות שאסור להחמיצה לעידוד העלייה , לשיפור יכולת הקליטה של העולים ולהשגת השקעות הון גדולות בארץ . עמדה דומה הביע שקולניק במכתב לאלישבע : "יציאת גרמניה צריכה לבנות לפחות את ארץ ישראל ולא רק את הפליטים . " ואכן כבר עם חתימת הסכמי ההעברה הראשונים חתר שקולניק לשלב בהם את מוסדותיה הכלכליים של ההסתדרות , ופעל לשם כך בשני חברי "החלוץ" בגרמניה מקבלים הכשרה בעבודה חקלאית , 1935

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר