ד. ממשבר כלכלי למשבר מדיני בעקבות מאורעות תרפ"ט

עמוד:94

ואשר להפרש בהוצאות בעבודה בלתי המקצועית הרי זה יכול להגיע לסכום בלתי ניכר ביחס להכנסה ברוטו של דונם פרדס . וצריכה להספיק הכרת החובה הציונית להתגבר על זאת כשם שמתגברים הפועלים ומוותרים על הרבה מדרישותיהם הפרטיות . אין לכרות את הענף אשר עליו עלינו לשבת . ואם יש אשר חלק מהאיכרים מתכחשים לייעוד ההיסטורי שלנו בארץ ומתנכרים לפועל העברי אשר לא פעם כבר הגן בגופו ובדמו על המושבות ורכושן , הרי בכל אופן אין להאשים את הפועלים "באגואיזם ובדאגה רק לעצמם . " האמת היא ההפך מזה . צר לנו מאוד שמפי הברון יצאו מלים מכאיבות ולא צודקות אלה . אין זאת כי אין לו האינפורמציה הנכונה והמספיקה . נשמח תמיר לשרת אותו במובן זה למען שיוכל כבוד הברון לדון על הפועלים כערכם ובמעשיהם באמת . . 30 דברים בוועידה הרביעית של ההסתדרות החקלאית 6 ביוני 1931 בהתיישבות העובדת בעמדנו על סף התיישבות האלף וערב מפעלי התיישבות חדשים אשר בהכרח יתרכזו לתקופה ידועה באזורים אינטנסיוויים ואשר יעמידו במרכז המשק את מטעי השלחין שפרותיהם מכוונים בעיקר לשווקי חוץ , מוטב כי ננסה לסכם את ההישגים שלנו ואת מצבנו בתוך ההתיישבות העובדת הקיימת בתוך אזורי משק הפלחה המעורב . אנו - חלוצי המשק המעורב הנקרא להוציא לחם מן הארץ וליצור את ההספקה העצמית ואת ההזנה האלמנטרית של העם העובר בארצו . ויורשה לנו להגיד כי כבשנו את האדמה ואת המים , את הבהמה ואת העוף ואת כל המשק המעורב לענפיו ולגווניו . נגלה לפנינו סוד הייצור החקלאי . אנו יודעים להשיג יבולים ותנובות לא שיערנו מראש . נזכור את צרת הפרה ואת החיפושים אחריה ונשווה למצב של עכשיו ויתבלט ההבדל - לא עוד ינוד חבר המשק לדמשק , ביירות וכר . את גידול חצר כפר יחזקאל , גניגר , נהלל , יגור , אותה יקנה . את הפרה הטובה , את העגלה המשובחת , את העגל הגזעי והמיוחס , את התרנגולת והתרנגול הגזעיים , את כל אלה יכולה התיישבותנו המעורבת להספיק לעצמה ואת העודף לשווק בשביל מתיישבים חרשים . וכי נשווה את כמות החלב הנוצרת במשקים והנמכר בשוק מחוץ להספקה עצמית נראה : בתרפ"א ( במספרים עגולים ) 100 , 000 ליטר בתרפ"ה ( במספרים עגולים ) 1 , 000 , 000 ליטר בתר"ץ ( במספרים עגולים ) 3 , 500 , 000 ליטר בתרצ"א ( במספרים עגולים ) 4 , 000 , 000 ליטר

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר