ד. ממשבר כלכלי למשבר מדיני בעקבות מאורעות תרפ"ט

עמוד:90

. 28 אל אלישבע קפלן ( שקולניק , ( תל אביב לונדון , 26 במרס 1930 אחותי כלתי , בקבלי את מכתבך היקר הציצה אלי במקרה תכף השורה המבשרת את בשורת החיים אשר לכלתי אהובתי . חי אני ילדתי כי כל קרבי המו לי בן רגע . איזה גלים לא נודעים פתאומיים שטפוני . זה היה בתוך ישיבה חשובה , בלעתי קטעים קטעים קרוא ושוב . אלינקה יקרה , יש כנראה איזה טעם מיוחד בקבלת הידיעה הזאת במרחק גאוגרפי בזמן שלשווא אתה פושט את זרועותיך בכמיהה עצומה לקראת הילדה הטהורה אשר בכל רגע הולכת להיות לאם לילדי - חלק ממני . אלינקה , ההכרה הזאת ביכולתה להשאיר רושם רציני ומעורר שאלות , מחשבות ופרובלמות . הרגשת סריוזיות [ רצינותן אחראית כי הנה יחד עם אחותך הכלה נותנים חיים ומשתתפים בסוד היצירה הכי עליונה ותמה . מי יורע , אפשר ולו הייתי דווקא ביום זה בארץ לא היה הדיסטנץ הנחוץ ויכולת ההתרשמות אשר תקפתני כברק היום . ואני משבח את המקרה . אלינקה אהובה , אני מצטער מאוד שאין לנו תמונות מתקופות מעבר שונות שלך . אליק , אם לא ביותר לא נוח לך תצטלמי עכשיו אצל צלם טוב ובפורמט מתאים . כמו כן ננסה אם אפשר יהיה מתמונותייך הקטנות לעשות תמונה . אינני יודע מניין אצלי פתאום הרצון הזה של השארת הנפש בתמונות . זכורני שביקשתיך עוד לפני זמן . אלי ילדתי , הבינותי מאוד לרוחך במעט השאלות ששאלתיני במכתבך בקשר עם החיים המתהווים בך . אלי חמודה , אני בטוח שאת מאמינה בי וברצוני המופשט הטוב . אלי , אם למעשה אינני נוהג בהתאם לזה , אל תעברי בשתיקה . העירי והגידי . אין טוב בשתיקה האוגרת אי שביעת רצון ורינון פנימי . אנחנו שנינו זקוקים וצריכים לסער פנימי הדדי . אליק , באחד ממכתבי הקודמים שאלתיך מה נשמע אצלך ? אצלך ממש . כוונתי באמת לתוכן בשורתו היום לי . וגם לבריאותך את בקשר עם זה . הן מזל טוב הוא באמת שעד היום מצב בריאותך היה טוב . יירשם זה על חשבון בן בשורתנו ואהבתנו . אליק , הלוא אנו אוהבים יפה אחד את השני . לוי שקולניק ( עומד ראשון מימין ) בלונדון עם כמה מחברי מפא"י , מרס . 1930 עומד ראשון משמאל אליהו דובקין , יושב יוסף ברץ

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר