ג. התיישבות האלף הראשונה

עמוד:74

. 22 אל אלישבע קפלן , סיניאבקה , פולין 10 בפברואר 1927 אלי רחומה , בינתיים היתה מועצת ההסתוררותו לענייני חוסר העבודה . אם יגיע אליך הקונטרס ודאי למדת ממנו את עמדת א 1 חרות | הןעבודהן . עמדה אולטימטיורת בהעמדת תנאים להסתודרותן הציונית כי באם לא יתגשמו אז אנשי ההסתודדות ) יוצאים מן ההנהלה הציונית . ההסת 1 דרות ] מסירה מעל עצמה את האחריות בעד מהלך העניינים בארץ . מארגנת אספות פומביות , רמונסטרציות ובו . ' מתוך כוונות טובות אולי , תוצאות קשות ומסוכנות . הן תרעי כי לא הייתי נלהב בער השתתפות שפרינצק באקזקוטיווה מטעמים שונים גם מפלגתיים וגם "פרולטריים ... " אולם עכשיו , ברגע מבוכה זה בבין השמשות וחילופי המשמרות עכשיו לתפוס עמדה כזו , זו היא באמת התנפלות מהעורף לתנועה הציונית ולווייצמן בתור סמל אלה היחידים אשר באמת עומדים בחזית הראשונה ולבם שותת דם לא פחות מאשר לאנשינו . אין לנו הביטחון אמנם כי הכל נעשה מצר כל בעלי היכולת בציונות להצלת המצב בארץ . ואטו משום הא ? האם על יחידים בציונות אנו יכולים לבנות ולקשור את אחריות תנועתנו בחסדי נדיבים יחידים בתנועה . ואשר לעם - הוא בינתיים אינו נותן יותר . " הפועל הצעיר" תפסה עמדה ברורה מתנגדת ליחסים אולטימטיוויים עם התנועה הציונית בענייני כסף ותקציבים . כי הן לא בפרינציפים מדובר הפעם . היתה לנו הפעם עמדה ברורה ותקיפה ממש נהניתי מאנשינו . המועצה בכל זאת נתנה רוב לעמדת הפועל הצעיר . היתה התפלגות לא מסודרת בתוך א 1 חדותו ה 1 עבודהן . היו שהצביעו בעד ואחר כך הסתלקו . אוי , לו היתה לנו עמדה ברורה ומסוימת נבדלת בכל יתר השאלות , כמה קל היה אז לחיות . על זה לו היו לנו עוד 2-1 אנשים מרכזיים ועשרה חברים להשליכם לתוך הציבור . ועכשיו הכל הולך לכפר ולחקלאות . ואנוכי חושש מאוד כי גם כאן נאבד את החזית . מארלוזורוב אין כל ידיעות במשך כל הזמן . כמה חסר לו עוד באמת להיות מנהיג הפועל הצעיר ! במצב כזה בארץ יושב לו באמריקה ואינו עונה אפילו על הטלגרמות הארוכות והמיואשות של שפרינצק . איך אפשר ככה ? כמה רע שהוא לא היה פועל ממש איזה שנים . חסר לו דבר מה אורגני וחשוב לנו . העבודה שם נגמרת והוא בקרוב ישוב ומי יודע באיזה מצב רוח . בקשר עם בוא משלחת - מבשרת הסוכנות יש צורך בעבודת הכנה רבה , הצעתי בהפועל הצעיר להושיב ועדה של 5-3 אנשים לסכם ולהכין פרוגרמה בניין הארץ . ייכתב פעם ספר מסכם . אנוכי בעד הסוכנות , אולם צריך להיות מוכן למלחמה קשה וצריך גם לבדוק אצלנו היטב היטב את העניינים . אנחנו עומדים בסכנה רצינית לשעבד את כל עבודתנו הכלכלית לגוברנורים . אין בנו מתום . ואל אלוהים יורע אי הדרך נבחר בה לתקן . והרע הוא שאנו יודעים את הליקויים ואין בידינו מתוך הרכב מפלגתי פוליטי לתקנם . אמש השתתפתי בישיבה בסולל בונה בעניינים שונים הנוגעים לבניינים במשקים . בפעם הראשונה השתתף גם הגוברנור החרש אחיו של בבלי . בחור צעיר מאוד אפשר שהוא מוכשר ומסוגל וכוי . בלעדו לא ירים עכשיו איש את ידו ורגלו בסולל כונה . הרגשתי כי סכין נתקע בלבי . היתה לי הרגשה שהעמידו צלב בהיכל . וכל זה רק מפני שאיננו יודעים לנהל את עבודתנו המשקית . סולל בונה החניק כמעט את כל המוסדות ומצבם קטסטרופלי . ואשר לחקלאות . הנה הקיבוץ הארצי ובחלק גם המשק הגדול , המתרחב והקולט וכר יהיה בעוכרינו . את המעשה בתל יוסף ידעת . הוועד הפועל החליט כמובן לתמוך בגדוד הימני ופרסם את החלטותיו . השמאל החליט כנראה למות עם פלישתים . הם מוכנים להרוס את המשק . היו כבר סקנדלים בלוויית מכות , וחוששני כי זו היא רק התחלה . בתוך השמאל שהוא כמעט

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר