ג. התיישבות האלף הראשונה

עמוד:73

. 21 מאמר בעיתון "הפועל הצעיר" 8 בדצמבר 1926 מעיינת או מעכבת ? עד מתי ? עד מתי יעיינו שם בהנהלה הציונית בדבר ההתיישבות החדשה ? מה טעמו ופירושו של עיון ממושך זה ? הטרם תדע כי העלייה על הקרקע תלויה בעונה ובגשמים . והפעם דווקא מן השמים עוזרים להתיישבות החדשה . נעצרו הגשמים ומחכים לגמר עיונה של ההנהלה הציונית למען תיתן אפשרות לעולים החדשים להקים את הצריף הראשון ולתקוע את יתדות האוהלים הראשונים בעוד רגליהם אינם שוקעים בבוץ . וההנהלה הציונית מעיינת ומעיינת על ידי מחלקותיה השונות זה 12 שבועות ועוד ידיה כנראה נטויות . מארת כובד התנועה ואיחור בפעולה הדרושה והקולעת היתה בנו בכל מוראה ! ואנו חשבנו כי גורל הקטסטרופה וכי אחריות השעה ימצאו את ההנהלה הציונית הרבה יותר זריזה , פעילה וערה . אם בשעת הגאות הארץ ישראלית אפשר היה לשגות , להתיר ולקפל את המפרשים ולתת לסירה לחתור לעצמה בדרכה אל החוף , הנה לא יכופר העוון הזה עכשיו בשעת השפל . כל יד רפה ועין קצרה של קברניטי האנייה מכשילים ומרחיקים אותה מהחוף . חדורי דאגת המצב ועמוסי אחריות השעה הקשה רצינו לקפוץ אל תוך הנחשול ומתוכו , בכוחות נאמנים ומאומצים , לחדור אל המטרה ולהציל מתוך התוהו שלנו את אשר ניתן להצלה . התחלנו מהחקלאות , כי בה אנו רואים בשעה זו בייחוד את המוצא . אלף מתיישבים חדשים נותנים בסיס כלכלי לעור אלפים מחוץ להתיישבות ונותנים טעם וערך לסבלות האלפים והרבבות שלנו בארץ ובגולה . מתוכנו - מתוך ציבור הפועלים - באות גם הצעות אחרות במקצועות ובשטחי פעולה אחרים , אולם אנו חושבים שבעיקר עלינו להפנות את פנינו אל מול פני הכפר וההתיישבות החקלאית , בין הלאומית ובין הפרטית . עלינו לצפות למרחקים קצת ולא להסתפק רק בפעולות סיוע שבועי או בפעולות אחרות שערכן כערך זריקת הקמפור . יחד עם הזריקות עלינו לדאוג מיד להבראת הגוף ולחיסונו . והנה בידינו תכנית פעולה שיטתית , המתאימה בקוויה העיקריים ליכולת המוגבלת של המוסדות הכספיים . לא הלכנו יותר מדי בגדולות . מידת היכולת של הקרנות הלאומיים ידועה לנו היטב ועל סמך היריעה הזאת בנינו את הצעת ההתיישבות החדשה . ובל נא יתאמצו להוכיח לנו כי אין אמצעי קרן היסוד מבטיחים את השלמת המפעל כסדרו . קימוץ קטן במשכורת עובדי האפרט הציוני והאפרט של הדסה - קימוץ במשכורות הגבוהות דווקא , ימלא את כל החסר בפעולה הקונסטרוקטיווית . יש באמצעי קרן היסוד כמו שהם כיום לכלכל את מפעל ההתיישבות החדשה . כי אם לא ככה - למי אנו עמלים ? ההנהלה הציונית נתבעת , אחרי "העיון" הרב , לפעולות , תודיע היא את תכניותיה היא ותתחיל בהגשמתן . בעיון בלבד היא לא תצא ידי חובתה . השעות לפעולה הן ספורות ! העמוד הראשון של גיליון "הפועל הצעיר" שבו התפרסם מאמרו של לוי שקולניק

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר