ג. התיישבות האלף הראשונה

עמוד:69

אם לפי הרכבת חומר המתיישבים נהיה מוכרחים לקבוע עוד נקודות , נעשה זאת בשנה הבאה כשנבנה את יתר בנייני הדירה , כי הן נצטרך בסך הכל לאלף חדרים אשר נבנם במשך 4-3 שנים . מיעוט הנקודות ירשה גם למהנדסים ולאדריכלים שלנו להכין במהירות את התכניות ואת הפרצלציות . זמננו קצר מאוד ועלינו לחסוך בו . העובדים לסוגיהם ולמקצועותיהם עומרים הכן להתחלת חפירת היסודות , הובלת החומרים והתחלת הבניין . ובקשה אחת לנו לכל מיני המחלקות הטכניות שלנו ושל ההנהלה הציונית - ירגישו הם את עצמם במשך השבועות האלה כבימי מצור . דרושה עבורה קדחתנית על פי צו . האטיות הארורה השוררת בתוך משרדינו תהי לה עכשיו כפרה . השבועות הקרובים קובעים את עתיר הפעולה ואת גורל אלף עובדים בארץ . יותר ממיליון נפש הושיבה ממשלת יוון בארצה במשך 4-3 שנים . הם נפגשו פנים אל פנים עם ההכרח הגדול שלהם ויוכלו לו . האומנם לא יספיקו לנו איניציאטיווה וכוח סידורי להעלות על הקרקע במשך 3-2 חודשים את אלף העובדים שלנו ? מבלי שכוח אף רגע את קושי הניתוח בבשר החי של משקים הקיימים , על המרכז החקלאי לדרוש להפריש מהתקציב הכללי 40 אלף לירות מצריות , בתנאי שמחלקת העבודה או מקור אחר של ההנהלה הציונית ימציאו את 30 אלף הלירות המצריות החסרים . ואם בין המתיישבים יהיה גם מספר ידוע של מתיישבים מתוך המעמד הבינוני שיש להם אמצעים לפחות לשנה הראשונה , אזי אפשר יהיה להקטין מהתקציב החקלאי את הסכום הנדרש . תעשה נא מחלקת העבודה את חשבונה האמתי , תזכור כי במקום אלף הפועלים שיצאו מתוך המושבות יביאו אלף מחוסרי העבודה . תזכור את אלפי הפונטים אשר מחלקת העבודה תהא מוכרחה להוציא על אלף האיש בעיר , ולהוציא לטמיון , ללא יצירת כל יסוד כלכלי , ותזכור גם את ההר אשר יהיה לפעולה זו בקרב כל ציבור העובדים , ומובטחני כי תיווכח בצדקת תביעתנו . במשך 3-2 חורשים הראשונים נצטרך להוציא במזומנים 15-10 אלף לירות מצריות לשם רכישת בהמות עבודה , תשלום בעד עבודת הבניין והכנת העגלות והרתמות . את כל יתר חומרי הבניין והאינוונטר לא יקשה לסדר בקרדיט למשך חודשים רבים .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר