ב. תמורות בהתיישבות בתקופת העלייה הרביעית

עמוד:54

מכתבכם למחלקה להתיישבות את מכתבכם זה , אשר את העתקתו קיבלנו קצת יותר מדי באיחור זמן , הערכתי בשיחה פרטית בשם הליכה לקנוסה . קראתם לאינטרוונציה ( התערבותו בכל אופן חיצונית אשר בכוח התקציב תשפיע עלינו משפע הקבוצה ומאורה הגנוז כנראה במחלקות של ההנהלה הציונית . וזה אחרי הישיבה המשותפת אשר נקראה להיות האחרונה ואשר בה השתתף גם בא כוח כינרת המתנגדת למען תינתן לה היכולת להגן בפעם האחרונה על רעתה . מהרגע הזה נמסר הדבר לגורל . לא היתה לכם כל רשות להוסיף שמן למדורה ויהיה אפילו שמן זית . את סליחתכם בעד חריפות הביטוי פה ושם אבקש . והנני שלכם בברכת חברים , ל . שקולניק . 15 אל חברי הדירקטוריון של הקרן הקיימת לישראל , ירושלים תל אביב , ג' בסיוון תרפ"ו , 16 במאי 1926 אדונים נכבדים , בשורה של פגישות בינינו ובין ראש הדירקטוריון של הקרן הקיימת לישראל , מר אוסישקין , במשך החודשים האחרונים - הובלטה מצדו טנדנציה מפורשת שלא להכיר את הסתדרות העובדים בתור באת כוח כל חלקי ציבור הפועלים המאורגנים בתוכה ; ולא עוד אלא שגם מעדיף באופן גלוי את המשא ומתן על כל פרט וחלק בהסתדרות על המשא ומתן עם המוסדות המרכזיים של הסתדרותנו . את הדברים האלה גם אמר מפורש לבאת כוח משק הפועלות בירושלים כשהזדמנו ביחד בשאלת הקרקע למשק זה : אילו טיפלה היא בעצמה בשאלת הקרקע למשק - היתה משיגה את זה "כמו שהשיג גרוד העבודה וכמו שהשיגה עדה פישמן בנס ציונה . " ולבא כוח הגרוד אמר בפירוש , בנוכחותנו , כי השותפות שלו עם המרכז [ החקלאין - רק מזיקה לגדור . באחת הפגישות האחרונות אתנו - מר אוסישקין הופיע כנלחם מלחמת גדוד העבודה וכמגן עליו בפני המרכז החקלאי , והשתמש גם במבטאים מעליבים כלפי המרכז החקלאי , כגון : "אתם עוסקים בפוליטיקה ולא במשק , " "אתם רוצים לבנות משק פועלות על חשבון הגרוד , " " ההסתדרות עוסקת בהריסה" וכדומה . הוא הוכיח באופן גלוי כי כל חלק בהסתדרות רק עלול להרוויח מזה שהוא יפגע בחזית ובמשמעת המאוחדת של ציבור הפועלים וינהל משא ומתן ישר עם הקרן הקיימת לישראל . אם יש בלב מר אוסישקין טינה משום מה על הסתדרות הפועלים - אין לו כל רשות לגלות את יחסו הפרטי הזה בהופיעו בתור ראש המוסר שהוא נחלת כל העם ובתוכו - גם ציבור הפועלים המאורגן - זה הציבור שהוא הנושא והמפיץ העיקרי של רעיון הקרן הקיימת בעם ושהוא מקדיש ויקדיש לשמה הרבה מכוחותיו . גילוי יחס זה במשא ומתן מעשי של מוסד כקרן הקיימת לישראל - רק מזיק למוסד ומשפיל את ערכו . מאידך גיסא — כל עצם פעולתה של ההסתדרות החקלאית בארץ מיום היותה אינו מצדיק בשום אופן את ההתנהגות הזאת מצד ראש הקרן הקיימת לישראל . הננו מצטערים מאוד כי העוברות הנ"ל נשנו פעמים אחרות , מה שמניע אותנו סוף סוף לפנות אליכם במכתבנו הנוכחי . ברור לנו שהיחסים האלה לא יביאו תועלת אף לא כבוד לקרן הקיימת לישראל , ואנו רוצים בכל לב שיישמרו ענייניו וכבודו של המוסד הלאומי הזה , השייך לכל העם והיקר לנו . כפנותנו אליכם בדברינו אלד , הננו רוצים לקוות שאתם , הנבחרים והאחראים על הקרן הקיימת , תעשו הכל כדי להשרות את אותם היחסים והקשרים בין הקרן הקיימת לישראל לבין הסתדרות העובדים - הראויים לשני המוסדות האלה . בכבוד גמור , א . מ . קולר , ל . שקולניק

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר