ב. תמורות בהתיישבות בתקופת העלייה הרביעית

עמוד:36

השיתופית . אחרים , כגון שלמה זלמן שוקן , נציג ההסתדרות הארצית הגרמנית , דרשו לוודא שההתיישבות החקלאית תהיה יעילה מבחינה כלכלית וקראו להקים גם מושבות של בעלי הון פרטי . "בינתיים אנו חדלים להיות בן יחיד . משתדלים להפוך אותנו ולהעמיד אותנו בצורת אינטרסנט , מעוניין באופן פרטי ולא בתור שותף ליצירה הכובש והסולל דרך גם למעמד הבינוני , " כתב שקולניק לאלישבע קפלן בעיצומו של הקונגרס ( תעודה . ( 13 נוסף על כך תיאר במכתב את השתלשלות מהלכי המשבר , סיפר לה כי "אנכי באהבתי לווייצמן סבלתי נוראות באופן פיסי , " ובעיקר עמד על המאבק שניהלו חוגים שונים נגר הפועלים ובעד שינוי סדרי העדיפויות בהתיישבות . המאבק העקשני שניהלו נציגי הפועלים , ובהם שקולניק , בקונגרס כמטרה לשמור על מעמד הבכורה של ההתיישבות העובדת נשא פרי , ובסופו של דבר הוחלט להמשיך להשקיע את רוב תקציב ההתיישבות בקיבוצים ובמושבי העוברים . המשבר בקונגרס הסתיים בהצבעה חוזרת ובה זכתה ההנהלה הציונית ברוב ובסמכות להמשיך במגעים להקמת הסוכנות היהודית . עם זאת תנופת ההתיישבות השיתופית שאפיינה את ימי העלייה השלישית נעצרה במידה רבה בימי העלייה הרביעית . הקמת קיבוצים ומושבים חרשים פסקה כמעט לחלוטין - רק מושבות חדשות הוקמו עתה - ושקולניק וחבריו עסקו בשעה זו בעיקר בביסוס היישובים הקיימים ובכללם דגניה ב . ההתפתחות המשקית שחלה בקבוצה , המעבר מגידולי פלחה לגידולי שלחין אינטנסיוויים ומטעים , והבצורת הקשה של , 1925 שהסבה לדגניה ב נזקים כבדים , הפכו את שאלת הספקת המים להשקיה לשאלת קיום עבורה . מכון המים הקטן המשותף לשתי הדגניות כבר לא יכול היה לספק את הצרכים ושקולניק טיפל בהקמת מכון חרש , שאמור היה לספק את צורכי ההשקיה של שתי הדגניות ושל קבוצת כינרת . באותן השנים שב והעלה שקולניק רעיונות חדשים לשיתוף פעולה אזורי בין הקבוצות והקמת מכון המים השתלבה בתכניותיו . אולם רעיונות אלו עוררו לא מעט חיכוכים בין המשקים , כפי שמעיד מכתבו אל חברי דגניה א בנידון ( תעודה . ( 14 מכלל המחלוקות שידעה תנועת הפועלים במחצית הראשונה של שנות העשרים דומה כי לא היתה אחת שטבעה את רישומה כמו הסכסוך שבין הנהגת אחדות העבודה וההסתדרות הכללית לבין "גדוד העבודה . " בימים הראשונים להקמתו היה הגדור בן טיפוחיה של הנהגת תנועת הפועלים . תערוכה של תוצרת ארץ שראל שהוצגה בקונגרס הציוני הארבעה עשר בווינה - מוצרי התעשייה , אוגוסט 1925

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר