תקופת מלחמת העולם הראשונה

עמוד:15

אחד דואג לעצמו ומהשקפתם זו אולי הצדק אתם , אבל מאירך גיסא מתמעטים אמצעי העבודה העברית ער לידי מינימום שאיננו מספיק בשום אופן לקיבוץ הפועלים המסודרים והתמידיים , ובו בזמן שפונד העבודה הוקטן לטובת המהגרים באות ועדות ןהוסיוע האמריקאי במושבות אחרות ורוצות להכניס את כל המהגרים שרוצים לעבוד תחת חסות פונד העבודה שהוקצב בהתחשב בקירוב עם מספר הפועלים החקלאים התמידיים . עד כמה שאופן עזרה למהגרים על ידי עבודה איננו רציונלי , אבל קשה לנו להסכים שעל ידי זה תיהרס אפשרות קיום פרודוקטיווי של קיבוץ אנשים החי תמיד על עבודתו בעזרת הפונד . למטרות העסקת המהגרים או "היורדים" בעבודה צריכים לחפש אמצעים אחרים שאולי גם יימצאו . על יסוד עבודתנו המשותפת וההבנה ההדדית ששררה תמיד בה הננו מקווים שגם הפעם תסכימו לרעתנו ותודיעו לכל הסניפים וגם לנו . בכבוד רב ובברכת עבודה בשם מרכז פועלי יהודה ל . שקולניק p . s . מצב חברי המושב בנחלת יהודה הוא גם הפעם כמו תמיד דחוק מאוד ושאלת המחר עומדת לפניהם היוס . ידוע לנו שנתקבלו כבר איזה כספים שעומדים להיחלק בין המושבות והננו להציע להקדים לנוחלת ] יןהודה ) סך 20 לירות טורקיות לעבודה על סמך הפונד הנ '' ל . . 5 דברים בוועידה השביעית של הסתדרות פועלי יהודה רחובות , פורים תרע"ח , 26 בפברואר 1918 רוצה אני למסור רק מהרהורי לבי ומחשבתי במשך זמן עבודתי במרכז ההסתדרות ובתור עובד בארץ וחבר ההסתדרות . תוכן רב וחשוב היה להסתדרות במשך שנות המשבר . המצב החומרי הקשה , שאלות הצבא , הרדיפות , עבודת הממשלה , עבודות רזרוויות , עבודות יצירתיות בצורות קבוצות לירקות , כל זה ריכז את כל הפועלים סביב נקודה אחת והנקודה הזאת היתה ההסתדרות . רבה היתה השפעתה של ההסתדרות בזמן הגירושים , במלחמתה בעד קיום פרודוקטיווי של הפועלים וכל המסוגלים לעבודה . צריך היה להימצא במרכז העבודה , בתוכה בכל המומנטים , בכדי לחוש את זה . זה היה הבית של הפועלים - ברגעים קשים ומסוכנים היו מתאספים אל תוך בית הפועלים על ידי ועד הפועלים , סביב המרכז ולב כולם היה פועם בטמפו אחד . עצם קיום ההסתדרות מעלה את הקיום הקשה והעלוב של הפועל בתור ציבור . הכרת ציבור העומד על עמדתו היא שתמכה והחזיקה בנו לבל ניפול לגמרי , היא שנתנה לנו את העוז לעמוד בפני מתנגדינו . נקל לנו לתאר את מצבנו לולא היתה לנו הסתדרות במשך השנים האלה , ולולא הקשר המרתק את כולנו . על ידי ההסתדרות הרגיש כל אחר את עצמו בתור איזה אבר מגוף שלם " . האצילות מחייבת . " התפתחה הדאגה והרצון לשמור על כבוד ההסתדרות כלפי חוץ . וזה הביא את כל אחד לשמור על עצמו בשם איזה דבר משותף . גם העולם החיצוני הסכין לראות את הפועלים בתור גוף אחד שלם ומסודר וזה כשהוא לעצמו חיזק את כוח ההסתדרות . איני רוצה לשיר מזמורי תהילים להסתדרות , יודע אני את ליקוייה . אבל הליקויים צריכים רק לעורר אותנו לתקנם . אחר הליקויים היותר חשובים בהסתדרותנו — וכמו כן גם במפלגות - הוא שעוד לא הצלחנו להצדיק את הווייתנו .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר