רשימת התעודות ותוכנן

עמוד:כה

5 . 6 . 1967 . 173 שדר אל הנשיא לינתן ג'ונסון הורעה על יציאה למלחמה . / עמוד 8 . 6 . 1967 . 174 561 דברים בישיבת מזכירות מפא"י הצדקת תקופת ההמתנה וסקירת המצב . 19 . 6 . 1967 . 175 562 / דברים בישיבת ממשלה תמיכה בוויתור על סיני ורמת הגולן . 24 . 9 . 1967 . 176 579 / מברק אל אבא אבן האינטרסים הישראליים בתעלת סואץ . 28 . 9 . 1967 . 177 583 / אל מאיר יערי מאמצים לאיחוד מפלגות הפועלים . 22 . 10 . 1967 . 178 584 / איגרת אל גיוס בורדייה עמדת ישראל כלפי "פליטי 585 / . " 1967 23 . 10 . 1967 . 179 איגרת אל הנשיא לינדון ג'ונסון דברי תודה על חידוש הספקת הנשק . 30 . 10 . 1967 . 180 591 / הודעת ראש הממשלה בכנסת סקירת המאבק המדיני . 7 . 11 . 1967 . 181 592 / מברק אל אבא אבן דחיית ההצעה האמריקנית . 9 . 11 . 1967 . 182 597 / מברק אל אבא אבן סמכות הממשלה להכריע בנושאים מדיניים . 12 . 11 . 1967 . 183 598 / מברק אל אבא אבן תמיכה בהצעה שלא מחייבת פינוי השטחים . 5 . 12 . 1967 . 184 599 / דברים בפגישה עם הרמטכ"ל ואלופים בצה '' ל דיון בשאלת הגבולות ביהודה ושומרון . 603 / 24 . 12 . 1967 . 185 אל משה דיין בקשה שיחווה דעתו בשאלת הגבולות . 7 . 1 . 1968 . 186 607 / דברים בפגישה עם הנשיא לינדון ג'ונסון התנגדות לחזרה למצב שקדם למלחמה . 21 . 1 . 1968 . 187 608 / דברים בוועידת הייסוד של מפלגת העבודה מטרות מפלגת העבודה . 5 . 2 . 1968 . 188 613 / אל אברהם פיינברג עליית יהודי ברית המועצות . 25 . 3 . 1968 . 189 621 / דברים בישיבת הכנסת הצלחת פעולת כראמה . 1 . 5 . 1968 . 190 622 / איגרת אל או טנט מצעד צה"ל בירושלים . 627 / 23 . 5 . 1968 . 191 דברים בישיבת מזכירות מפלגת העבודה תמיכה בהקמת משרד הקליטה . 24 . 6 . 1968 . 192 630 / אל מרדכי בנטוב דרישה לבנייה מזורזת בירושלים . 27 . 6 . 1968 . 193 635 / דברים בישיבת מרכז מפלגת העבודה ביקורת על עמדותיהן של מצרים וברית המועצות . 14 . 8 . 1968 . 194 635 / דברים בישיבת הכנסת הוצאת שלושה מתנחלים מחברון . 19 . 9 . 1968 . 195 641 / אל דוד הורוביץ ביקורת על הקמת בניין לבנק ישראל . 29 . 9 . 1968 . 196 647 / איגרת אל הנשיא לינרון ג'ונסון הצורך במשא ומתן ישיר בין כל הצדדים . י , 5 . 11 . 1968 . 197 647 מברק אל אבא אבן דרישה להכללת שרם א שייך בישראל . 18 . 11 . 1968 . 198 649 / אל פנחס ספיר הקמת יישוב עירוני למחצה ברמת הגולן . 2 . 12 . 1968 . 199 650 / דברים בישיבת ממשלה התנגדות לסיפוח של ערביי השטחים . 3 . 2 . 1969 . 200 650 / ריאיון לעיתון "ניחוויק '' נכונות ישראל לוויתור על חלק מהשטחים . 657 /

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר